За контакти

Общата
Селскостопанска
Политика на
ЕвропаОСП

С грижа за
нашите корени

Благодарим ви, че посетихте уебсайта на реформата на ОСП през 2013 г.

Планирате да говорите за ОСП?

Ако организирате комуникационна дейност за ОСП, посветена на темите на селското стопанство и/или развитието на селските райони, посетете раздела „Инструментариум“, където ще намерите безплатни материали.

Също така ви приканваме да популяризирате вашата проява в нашата карта с прояви от цяла Европа. За да направите това, използвайте онлайн формуляра в раздела „Прояви във вашата страна“.

Търсите проява?

Ако желаете да участвате в някаква прояванапример семинар, панаир, пикник в града или ден на отворените врати в земеделско стопанство – отидете в раздел „Прояви във вашата страна“, за да намерите най-близката до вас проява.

Някакви въпроси?

Ако имате въпроси относно съдържанието и материалите в този сайт, ни изпратете имейл.

Ако имате въпрос от общ характер относно различните аспекти на Общата селскостопанска политика, изпратете ни вашето запитване, като използвате онлайн формуляра. Можете да ни пишете на всеки от официалните езици на ЕС. Но в случай че е необходим превод, това ще доведе до забавяне на отговора. Благодарим ви за разбирането!

Можете също така да се свържете с нас, като ни изпратите съобщение по факс или по пощата на адрес:

DG Agriculture and Rural Development
European Commission
Rue de la Loi130, 04/144A
B - 1049 Brussels
Belgium

Факс: +32 (0) 2-2991761