Reforma SKP

Evropska
Skupna
kmetijska
politikaSKP

Skrbimo za
svoje korenine

Kaj zame pomeni SKP?

„Evropska Skupna kmetijska politika je odraz teženj evropske družbe po politiki, ki zagotavlja kakovostno hrano, premišljeno upravljanje naravnih virov in uravnotežen razvoj našega podeželja. Ta politika prinaša koristi vsem državljanom EU.“

Komisar EU za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloș

Pomen kmetijstva

Kmetijstvo je v središču naših življenj. Veliko tega, kar zaužijemo in uporabljamo vsak dan, prihaja s kmetij, od mleka, kruha, mesa, zelenjave in vina do oblačil in rezanega cvetja.

Kmetje igrajo edinstveno vlogo. Pridelujejo kakovostno, varno hrano. Toda od njih pričakujemo tudi, da bodo skrbeli za nedotaknjeno pokrajino, pomagali v boju proti podnebnim spremembam in ohranjali kmetijsko raznovrstnost.

Vloga SKP

Skupna Kmetijska Politika (SKP) EU je bila ustvarjena, da pomaga evropskim kmetom zagotoviti te javne koristi.

Od svojega začetka leta 1962 se je SKP razvila, da obravnava globalne izzive, ki zadevajo vse nas. Junija 2013 so ustanove EU sklenile dogovor o novi usmeritvi SKP, da bi pomagale kmetom bolje dosegati te izzive. Reforma je bila oblikovana na podlagi obširne javne razprave z državljani in deležniki[1].

Zagotavljanje naše prehranske varnosti

500 milijonov potrošnikov se zanaša na zanesljivo oskrbo z zdravo, hranljivo hrano po dostopni ceni. Toda pri kmetijstvu ne gre samo za količino. Nova SKP spodbuja raznovrstnost in kakovost, pri tem pa spoštuje veliko raznolikost evropskih kmetijskih tradicij.

To dosega z bolj ciljno usmerjeno javno podporo, zmanjšanjem razlik v plačilih različnim državam in regijam EU in s podpiranjem vseh različnih vrst kmetij in načinov kmetovanja: velikih ali malih, družinskih, konvencionalnih ali ekoloških.

Ker v Evropi ni veliko prostora za razširitev območja za pridelavo, mora rast produktivnosti izhajati iz raziskav in nove tehnologije. Nova SKP tem namenja dodatna sredstva in s tem kmetom omogoča, da se posodobijo in postanejo učinkovitejši.

Varovanje našega okolja

Pazljiva uporaba naravnih virov je ključna za pridelavo hrane in našo kakovost življenja, zdaj in v prihodnosti.

Nova SKP podpira kmete, da zagotovi zaščito okolja in biotske raznovrstnosti.

30 % neposrednih plačil – dohodkovna pomoč, ki jo kmetje prejemajo preko SKP – je vezano na trajnostne in okolju prijazne prakse, kot sta raznovrstnost pridelkov, ohranjanje trajnih pašnikov in zaščita ekoloških območij na kmetijah.

Na voljo je tudi posebna pomoč za ekološko kmetovanje.

Ohranjanje vitalnosti našega podeželja

Pri SKP gre tudi za podeželske skupnosti in ljudi, ki živijo in delajo v njih.

Kmetijstvo in agroživilska industrija predstavljata 46 milijonov delovnih mest ter 6 % evropskega BDP. Igrata kljucno vlogo v našem gospodarstvu in družbi. Toda premalo mladim se kmetovanje zdi privlačen poklic. Danes je samo 6 % kmetov mlajših od 35 let.

Nova SKP se osredotoča na to, da kmetom po vsej EU pomaga ohranjati podeželje živo. Spodbuja zaposlovanje, podjetništvo in lokalno oskrbo s hrano ter podpira podeželske dejavnosti z dodeljevanjem finančnih sredstev. Kmetom pomaga posodobiti njihove kmetije in vlagati v več kot le pridelavo hrane.

Obstajajo določene sheme za podporo kmetovanju v težkih pogojih, kot so hriboviti predeli, in podporo mladim kmetom v njihovih prvih petih letih delovanja v sektorju.

SKP je ključnega pomena za zaščito kmetovanja in podeželskega življenja v Evropi.

Odgovore na svoja vprašanja o SKP najdete tukaj: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_sl.htm

Tukaj lahko izveste več o kmetijstvu v svoji državi: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_sl.htm


[1] Skupna Kmetijska Politika po letu 2013 – javna razprava, povzetek prispevkov:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Seznam prevodov predhodne povezave