Reforma PAC

Politica
Agricolă
Comună
A EuropeiPAC

Pentru rădăcini
mai puternice

Importanţa agriculturii

Agricultura este în centrul vieţii noastre. Majoritatea produselor pe care le consumăm şi utilizăm zilnic provin de la o fermă, de la lapte, pâine, carne, legume şi vin, la îmbrăcăminte şi flori.

Fermierii au un rol unic. Aceştia produc alimente sigure, de calitate superioară. Dar ne aşteptăm ca ei să aibă totuşi grijă de peisajul natural, să ajute la combaterea schimbărilor climatice şi să menţină diversitatea agricolă.

Rolul PAC

Politica Agricolă Comună (PAC) A Europei a fost creată pentru a ajuta fermierii din Europa să ofere aceste beneficii publice.

De la lansarea ei în 1962, PAC a făcut progrese în abordarea provocărilor globale care ne afectează pe toţi. În iunie 2013, instituţiile UE au căzut de acord asupra unei direcţii noi pentru PAC, cu scopul de a-i ajuta pe fermieri să facă faţă mai bine acestor provocări. Reforma a fost modelată de o dezbatere publică integrală cu cetăţenii şi părţile interesate[1].

Garantarea securităţii alimentare

Cei 500 de milioane de consumatori din Europa depind cu toţii de o sursă fiabilă de alimente sănătoase, nutritive, la un preţ accesibil. Dar agricultura nu înseamnă doar cantitate. Noua PAC promovează diversitatea şi calitatea, respectând varietatea largă a tradiţiilor agricole ale Europei.

Face acest lucru orientând mai bine sprijinul public, reducând diferenţele de remunerare din diferite ţări şi regiuni din UE şi susţinând toate tipurile diferite de ferme şi practici agricole, fie mari, mici, de familie, tradiţionale sau organice.

Întrucât zona de producţie din Europa poate fi extinsă doar în mică măsură, creşterea productivităţii trebuie să fie generată prin cercetare şi tehnologii noi. Noua PAC finanţează suplimentar aceste sectoare, oferindu-le fermierilor posibilitatea de modernizare şi creştere a eficienţei.

Protejarea mediului înconjurător

Utilizarea atentă a resurselor naturale este esenţială pentru producţia de alimente şi calitatea vieţii noastre, în prezent şi în viitor.

Noua PAC sprijină fermierii pentru a asigura protecţia mediului înconjurător şi a biodiversităţii.

30% din plăţile directe – sprijinul financiar pe care fermierii îl primesc prin intermediul PAC – sunt alocate pentru practicile durabile şi ecologice, cum ar fi diversificarea culturilor şi întreţinerea păşunilor permanente, precum şi protejarea zonelor ecologice ale fermelor.

Se oferă, de asemenea, un ajutor specific pentru agricultura organică.

Păstrarea vitalităţii zonelor rurale

PAC protejează, de asemenea, comunităţile rurale şi oamenii care trăiesc şi muncesc în cadrul acestora.

Agricultura şi sectorul agroalimentar reprezintă cel mai mare sector din Europa, asigurând 6% (46 de milioane) din totalul locurilor de muncă. Acestea joacă un rol esenţial în economia şi societatea noastră. Totuşi, prea puţini tineri privesc agricultura ca pe o profesie atractivă. În prezent, numai 6% dintre fermieri au vârsta sub 35 de ani.

Noua PAC se concentrează asupra sprijinirii fermierilor din UE pentru a păstra vitalitatea zonelor rurale. Aceasta stimulează ocuparea forţei de muncă, antreprenoriatul şi lanţurile alimentare locale, sprijinind activităţile rurale prin finanţare. Îi ajută pe fermieri să îşi modernizeze fermele şi să investească şi în alte sectoare, pe lângă sectorul agroalimentar.

Sunt implementate programe specifice pentru susţinerea agriculturii în condiţii dificile, cum ar fi zonele montane, şi a tinerilor fermieri în primii cinci ani de activitate în domeniu.

PAC este esenţială pentru a proteja viitorul agriculturii şi al vieţii rurale din Europa.

Întrebările dvs. privind noua PAC îşi găsesc răspunsul aici: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_ro.htm

Puteţi afla mai multe despre agricultura din ţara dvs. aici: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_ro.htm


[1] Politica Agricolă Comună după 2013 - Dezbatere publică, Rezumatul executiv al contribuţiilor:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_ro.pdfpdf Traducerile linkului anterior