Herziening GLB

Europa's
Gemeenschappelijk
LandbouwbeleidGLB

Samen zorgen
voor onze roots

Het belang van landbouw

Landbouw is onlosmakelijk verbonden met ons leven. Veel van wat wij dagelijks consumeren en gebruiken, van melk, brood, vlees, groenten en wijn tot onze kledij en snijbloemen, is afkomstig van een boerderij.

Landbouwers vervullen een unieke rol. Ze zorgen niet alleen voor kwaliteitsvolle en veilige voeding, we verwachten van hen ook dat ze het natuurlijke landschap behouden, de klimaatverandering helpen aanpakken en zorgen voor diversiteit in de landbouw.

De rol van het GLB

Europa's Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werd in het leven geroepen om de Europese landbouwers te helpen deze publieke voordelen te leveren.

Sinds de oprichting ervan in 1962 is het GLB geëvolueerd om de algemene uitdagingen binnen onze maatschappij aan te pakken. In juni 2013 sloten de EU-instellingen een akkoord over een nieuwe richting voor het GLB met als doel landbouwers te helpen beter het hoofd te bieden aan deze uitdagingen. De hervorming kreeg haar uiteindelijke vorm na een volledig openbaar debat met burgers en belanghebbenden[1].

Onze voedselvoorraad veiligstellen

De 500 miljoen Europese consumenten rekenen allemaal op een betrouwbare voorraad voedzame en gezonde voedingsmiddelen voor een betaalbare prijs. Bij landbouw gaat het echter niet alleen maar om hoeveelheid. Het nieuwe GLB promoot diversiteit en kwaliteit, met respect voor de grote verscheidenheid aan landbouwtradities binnen Europa.

Deze doelstelling wordt bereikt door zich meer te richten op maatschappelijke ondersteuning, door de betalingskloof te verkleinen tussen verschillende EU-landen en -regio's, en door alle soorten boerderijen en landbouwpraktijken – dus zowel grote, kleine, familie-, conventionele als organische bedrijven – te ondersteunen.

Aangezien er weinig ruimte is om de Europese productiezone uit te breiden, moeten onderzoek en nieuwe technologieën de productiviteit doen groeien. Het nieuwe GLB zorgt voor extra financiering hiervoor, wat betekent dat landbouwers kunnen gaan moderniseren en efficiënter worden.

Het milieu beschermen

Verstandig omspringen met grondstoffen is essentieel voor de voedselproductie en voor onze levenskwaliteit, vandaag en morgen.

Het nieuwe GLB ondersteunt landbouwers zodat het milieu en de biodiversiteit behouden blijven.

30% van de directe betalingen – de inkomensondersteuning die landbouwers ontvangen in het kader van het GLB – zijn gekoppeld aan duurzame en milieuvriendelijke praktijken zoals de diversificatie van gewassen, het behoud van permanente weides en de bescherming van ecologische zones op boerderijen.

Daarnaast wordt er specifieke hulp voorzien voor organische landbouw.

De vitaliteit van het platteland behouden

Het GLB gaat ook over landelijke gemeenschappen en de mensen die daar wonen en werken.

De landbouw- en agrovoedingsindustrie is vandaag goed voor 46 miljoen banen en 6% van het Europese bbp. Ze vervullen een cruciale rol in onze economie en gemeenschap. Er zijn echter te weinig jonge mensen die landbouw beschouwen als een aantrekkelijk beroep. Vandaag is slechts 6% van de landbouwers jonger dan 35.

Het nieuwe GLB is erop gericht landbouwers in de EU te helpen het platteland leven in te blazen. Het stimuleert werkgelegenheid, ondernemerschap en lokale voedselvoorziening door landbouwbedrijven subsidies aan te bieden. Op die manier kunnen landbouwers hun boerderijen moderniseren en in meer investeren dan alleen maar in voedselproductie.

Er zijn specifieke plannen voorzien ter ondersteuning van landbouw in ontoegankelijke gebieden, zoals bergstreken, en van jonge boeren tijdens hun eerste vijf jaar in de sector.

Het GLB is van essentieel belang om de toekomst van de landbouw en het plattelandsleven in Europa te vrijwaren.

Antwoorden op uw vragen over het nieuwe GLB vindt u hier: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_nl.htm

Meer informatie over de landbouwsector in uw land vindt u hier: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_nl.htm


[1] Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2013 – Publiek debat, samenvatting van de bijdragen:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_nl.pdfpdf Bekijk deze link in een andere taal