KAP-reform

Európa
Közös
Agrárpolitikája

KAP

Ápoljuk
gyökereinket

Mit jelent számomra a KAP?

„Európa Közös Agrárpolitikája az európai társadalom azon törekvését tükrözi, hogy egy olyan politikája legyen, amely biztosítja a jó minőségű élelmiszert, a természeti erőforrásokkal való megfelelő gazdálkodást és a vidéki területek kiegyensúlyozott fejlődését. Olyan politikáról van szó, amely minden EU-polgár javát szolgálja.”

Dacian Cioloș, EU mezőgazdasági biztos

A mezőgazdaság jelentősége

A mezőgazdaság életünk alapvető részét alkotja. A mindennapi életünkben fogyasztott és használt dolgok nagy része – kezdve a tejtől, a kenyértől, a hústól és a bortól egészen a ruházati cikkekig és a vágott virágokig – mezőgazdasági üzemekből származik.

A mezőgazdasági termelők különleges szerepet töltenek be: kiváló minőségű, biztonságos élelmiszert állítanak elő. Egyúttal elvárjuk tőlük azt is, hogy gondozzák a természetes tájat, elősegítsék az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és megőrizzék a mezőgazdaság sokszínűségét.

A KAP szerepe

Az EU Közös Agrárpolitikáját (KAP) azért hozták létre, hogy segítséget nyújtson az európai mezőgazdasági termelők számára e közjavak előállításában.

A KAP 1962-ben indult és azóta folyamatos fejlődéssel igyekezett megoldást kínálni a mindannyiunkat érintő globális kihívásokra. 2013 júniusában az európai intézmények a KAP új irányában állapodtak meg annak érdekében, hogy segítsék a mezőgazdasági termelőket az említett kihívások leküzdésében. A reform a polgárok és az érdekelt felek bevonásával folytatott nyilvános vita eredményeként jött létre[1].

Az élelmezésbiztonság garantálása

Az EU mind az 500 millió fogyasztója jelentős mértékben függ a megfizethető áron kínált, egészséges és tápláló élelmiszerek megbízható ellátásától. A mezogazdaságban azonban nem csak a mennyiség számít. Az új KAP igyekszik minél inkább előmozdítani a sokféleséget és a minőséget, tiszteletben tartva az európai mezőgazdasági hagyományok rendkívül széles skáláját.

Mindezt az állami támogatások hatékonyabb elosztása, a különböző EU-országok és -régiók részére történő fizetések közötti különbségek csökkentése és a különböző gazdasági formák és gazdálkodási módok támogatása útján igyekszik biztosítani, függetlenül attól, hogy nagy vagy kis, családi, hagyományos vagy biogazdaságokról van-e szó.

Mivel az európai mezogazdasági termelés területileg nemigen terjeszkedhet tovább, a termelékenység növelését kutatás és új technológia útján kell biztosítanunk. Az új KAP az e területekre fordított külön támogatás útján igyekszik segítséget nyújtani a mezőgazdasági termelőknek a modernizálásban és a hatékonyságuk növelésében.

Környezetünk védelme

Az élelmiszergyártás és életminőségünk szempontjából most és a jövőben is alapvető fontosságú a természeti erőforrások gondos felhasználása.

Az új KAP a mezőgazdasági termelőknek e téren nyújtott támogatás útján biztosítja a környezet és a biológiai sokféleség védelmét.

A közvetlen kifizetések (a mezőgazdasági termelők részére a KAP-on keresztül biztosított jövedelemtámogatás) 30%-a fenntartható és környezetbarát gyakorlatokhoz – köztük termékszerkezet-diverzifikációhoz, az állandó gyepterületek fenntartásához és a gazdaságokban kialakított ökológiai területek védelméhez – kapcsolódik és mindemellett külön támogatás segíti a biogazdálkodást.

Vidéki területeink vitalitásának megőrzése

A KAP a vidéki közösségekről és az azokon belül élő és dolgozó emberekről is szól.

A mezőgazdaság és az agrár-élelmiszeripar jelenleg 46 millió munkahelyet és az európai GDP 6%-át képviseli. Különböző ágazatai alapvető szerepet játszanak gazdaságunkban és társadalmunkban. Ennek ellenére is azt kell megállapítanunk, hogy csak rendkívül kevés fiatal tekinti vonzó szakmának a mezőgazdasági munkát. Jelenleg csak 6%-ra tehető a 35 évnél fiatalabb mezőgazdasági termelők aránya.

Az új KAP központi célja, hogy EU-szerte segítséget nyújtson a mezőgazdasági termelőknek a vidéki területek életképességének megőrzésében. A mezőgazdaság anyagi támogatásával ösztönzi a foglalkoztatást, a vállalkozói szellemet és a helyi élelmiszerellátást.Segítséget nyújt a termelőknek gazdaságaik modernizálásában, és az élelmiszertermelésen túlmutató beruházások megvalósításában.

Külön programok támogatják a nehéz körülmények között – például hegyvidéki területeken – folytatott gazdálkodást, és a fiatal termelőket a szektorban töltött első öt év során.

A KAP elengedhetetlen ahhoz, hogy sikerüljön megvédenünk az európai mezőgazdaság és vidéki élet jövőjét

Az új KAP-pal kapcsolatos kérdéseire az alábbi címen kaphat választ: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_hu.htm

Az országa mezőgazdaságával kapcsolatban az alábbi címen talál további tájékoztatást: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_hu.htm


[1] A Közös Agrárpolitika 2013 után – Nyilvános vita, A hozzászólások összefoglalása:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Az előző linken elérhető szöveg fordításai