Reforma ZPP-a

Zajednička
Poljoprivredna
Politika
EuropeZPP-a

Čuvajući naše
korijene

Važnost poljoprivrede

Poljoprivreda je u srcu naših života. Mnogo toga što konzumiramo i svakodnevno koristimo dolazi s poljoprivrednih gospodarstava, od našeg mlijeka, kruha, mesa, povrća i vina, do naše odjeće i rezanog cvijeća.

Poljoprivrednici igraju jedinstvenu ulogu. Proizvode visokokvalitetnu, zdravu hranu. Ali od njih očekujemo i da čuvaju prirodni krajolik, pomognu rješavati problem klimatskih promjena i čuvaju poljoprivrednu raznolikost.

Uloga ZPP-a

Zajednička Poljoprivredna Politika Europe (ZPP) kreirana je da pomogne europskim poljoprivrednicima da osiguraju te prednosti za opće dobro.

Od svog pokretanja 1962. godine, ZPP je evoluirao i počeo se baviti globalnim izazovima koji utječu na sve nas. U srpnju 2013., institucije Europske unije suglasile su se oko novog smjera ZPP-a kojem je cilj bio pomoći poljoprivrednicima da se bolje suoče s izazovima. Reformu je oblikovala prava javna debata u kojoj su sudjelovali građani i nositelji interesa[1].

Osigurati zdravlje naše hrane

500 milijuna potrošača Europske unije ovisi o pouzdanoj opskrbi zdravim i hranjivim namirnicama po prihvatljivoj cijeni. Ali u poljoprivredi se ne radi samo o količini. Novi ZPP promiče raznolikost i kvalitetu, poštujući veliku raznolikost europskih poljoprivrednih tradicija.

To čini na način da bolje cilja javnu podršku, smanjuje jaz u plaćanjima za različite zemlje i regije EU-a i pruža podršku svim različitim vrstama poljoprivrednih gospodarstava i poljoprivrednih praksi, bilo da su veliki ili mali, obiteljski, konvencionalni ili organski.

Budući da nema mnogo prostora za širenje proizvodnog područja Europe, rast produktivnosti mora doći kroz istraživanje i nove tehnologije. Novi ZPP u njih ulaže dodatna sredstva, omogućujući poljoprivrednicima da se moderniziraju i postanu učinkovitiji.

Zaštita našeg okoliša

Pažljivo korištenje prirodnih resursa neophodno je za proizvodnju hrane i kvalitetu našeg života, sada i u budućnosti.

Novi ZPP podupire poljoprivrednike kako bi osigurao zaštitu okoliša i bioraznolikost.

30 % izravnih plaćanja – dohodovne potpore koju poljoprivrednici primaju preko ZPP-a – povezano je s održivim i ekološkim praksama kao što je raznolikost kultura, održavanje trajnih travnjaka i zaštita ekoloških područja na poljoprivrednim gospodarstvima.

Postoji i posebna pomoć za organski uzgoj.

Očuvanje vitalnosti našeg sela

ZPP se odnosi i na ruralne zajednice i ljude koji u njima žive i rade.

Poljoprivreda i poljoprivredno-prehrambene industrije danas predstavljaju 46 milijuna radnih mjesta i 6% europskog BDP-a. Igraju vitalnu ulogu u našem gospodarstvu i društvu. Ipak, premalo mladih ljudi smatra poljoprivredu privlačnim zanimanjem. Pa je danas samo 6% poljoprivrednika mlađe od 35 godina.

Fokus novog ZPP-a je pomoći poljoprivrednicima širom Europske unije da sačuvaju selo živim. Potiče zapošljavanje, poduzetništvo i opskrbu lokalnom hranom, sredstvima podupirući ruralno poslovanje. Pomaže poljoprivrednicima da moderniziraju svoja gospodarstva i da ulažu sredstva i drugdje osim u proizvodnju hrane.

Ustanovljeni su posebni programi koji podupiru poljoprivredu u teškim uvjetima, kao što su planinska područja i mlade poljoprivrednike u njihovih prvih pet godina u sektoru.

ZPP je ključan za zaštitu budućnosti poljoprivrede i ruralnog života u Europi.

Odgovore na svoja pitanja o novom ZPP-u možete naći ovdje: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_hr.htm

O poljoprivredi u svojoj zemlji možete saznati više ovdje: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_hr.htm


[1] Zajednička Poljoprivredna Politika nakon 2013. – Javna debata, Pregled doprinosa:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Odaberi prijevod prethodne poveznice