YMP:n uudistus

Euroopan
Yhteinen
MaatalouspolitiikkaYMP

Pidetään huolta
juuristamme

Maatalouden merkitys

Maatalous on kiinteä osa elämäämme. Monet päivittäin kuluttamistamme ja käyttämistämme tuotteista maidosta, leivästä, lihasta ja viinistä vaatetukseen ja leikkokukkiin tulevat maatiloilta.

Maataloustuottajilla on ainutlaatuinen tehtävä. He tuottavat laadukkaita ja turvallisia elintarvikkeita. Odotamme heidän kuitenkin myös huolehtivan luonnonmaisemista, auttavan ilmastonmuutoksen torjunnassa ja maatalouden monimuotoisuuden säilyttämisessä.

YMP:n rooli

Euroopan Yhteinen Maatalouspolitiikka (YMP) otettiin käyttöön vuonna 1962, jotta eurooppalaiset maataloustuottajat kykenisivät jatkossakin tuottamaan perushyödykkeitä.

YMP:tä on sittemmin kehitetty vastaamaan meitä kaikkia koskeviin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Kesäkuussa 2013 EU:n toimielimet sopivat YMP:n uudesta suunnasta auttaakseen maataloustuottajia vastaamaan näihin haasteisiin paremmin. Uudistusta kehitettäessä otettiin huomioon kansalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa käyty laaja julkinen keskustelu[1].

Ruokaturvan takaaminen

EU:n 500 miljoonaa kuluttajaa ovat riippuvaisia terveellisten, ravitsevien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden luotettavasta tarjonnasta. Maataloudessa pelkkä määrä ei kuitenkaan riitä. Uusi YMP edistää maatalouden monimuotoisuutta ja laatua kunnioittaen samalla Euroopan monia eri maatalousperinteitä.

Tarkoituksena on kohdentaa julkinen tuki entistä tehokkaammin, kaventaa eri EU-maille ja -alueille annettavien tukien välisiä eroja ja tukea tasapuolisesti erilaisia maatiloja ja maatalouskäytäntöjä, olipa kyseessä pien- tai suurtila, perhetila, tavanomainen tai luomutila.

Koska Euroopan tuotantoalaa ei voida juurikaan kasvattaa, tuottavuutta on nostettava innovoinneilla ja tutkimustyöllä. Uusi YMP varmistaa lisärahoituksin, että maataloustuottajat voivat nykyaikaistaa ja tehostaa tilojaan.

Ympäristönsuojelu

Luonnonvarojen varovainen käyttö on elintarviketuotannon ja elämänlaatumme kannalta keskeisen tärkeää nyt ja tulevaisuudessa.

Uusi YMP auttaa maataloustuottajia suojelemaan ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta.

Suorasta tuesta 30 prosenttia – maataloustuottajien YMP:n kautta saama tulotuki – liittyy kestäviin ja ympäristöystävällisiin käytäntöihin kuten sadon monipuolistamiseen ja pysyvän laidunmaan ylläpitoon.

Luomutuotannolle myönnetään erityistukea.

Maaseudun pitäminen vireänä

YMP kattaa myös maaseutuyhteisöt sekä niissä työskentelevät ja asuvat ihmiset.

Maataloudessa ja elintarviketeollisuudessa on 46 miljoonaa työpaikkaa ja sen osuus EU:n bruttokansantuotteesta on kuusi prosenttia. Niillä on keskeinen asema taloudessamme ja yhteiskunnassamme. Silti liian harvat nuoret pitävät maataloutta houkuttelevana ammattina. Nykyään vain kuusi prosenttia maataloustuottajista on alle 35-vuotiaita.

Uuden YMP:n keskeisenä tavoitteena on auttaa maataloustuottajia pitämään maaseutu vireänä kaikkialla EU:ssa. Tarkoituksena on tukea työllisyyttä, yrittäjyyttä ja paikallista elintarviketarjontaa myöntämällä maaseutuyrittäjille rahoitustukea. Maataloustuottajia autetaan nykyaikaistamaan tilojaan ja investoimaan muuhunkin kuin elintarviketuotantoon.

Erityisohjelmilla tuetaan maataloutta vaikeissa olosuhteissa kuten vuoristoalueilla, ja nuoria maataloustuottajia tuetaan viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana.

YMP:llä on elintärkeä rooli maatalouden tulevaisuuden ja Euroopan maaseutuelämän suojelemisessa.

Täältä saat vastauksia uutta YMP:tä koskeviin kysymyksiisi: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_fi.htm

Lisätietoja oman maasi maataloudesta on osoitteessa: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_fi.htm


[1] Yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2013 jälkeen ‒ Julkinen keskustelu, yhteenveto kannanotoista:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Näytä edellisen linkin kieliversiot