ÜPP reform

Euroopa
Ühine
PõllumajanduspoliitikaÜPP

Kanname hoolt
oma juurte eest

Põllumajanduse tähtsus

Põllumajandusel on meie elus keskne koht. Suur osa sellest, mida iga päev tarbime ja kasutame, on pärit talust: alates piimast, leivast, lihast, köögiviljadest ja veinist kuni rõivaste ja lõikelilledeni.

Talupidajatel on täita ainulaadne roll. Nad toodavad kvaliteetset, ohutut toitu. Kuid me soovime ühtlasi, et nad hoolitseksid meie loodusmaastike eest, aitaksid tegeleda kliimamuutusega ja säilitaksid põllumajanduse mitmekesisust.

ÜPP roll

Alates käivitamisest 1962. aastal on ÜPP areng jõudnud meid kõiki mõjutavate üleilmsete probleemidega tegelemiseni. 2013. aasta juunis leppisid ELi institutsioonid kokku ÜPP uues suunas, mille eesmärgiks on aidata põllumajandustootjatel nende probleemidega paremini hakkama saada. Reform kujundati kodanike ja sotsiaalpartneritega toimunud avalikus arutelus [1].

Toidujulgeolek

Kõik ELi 500 miljonit tarbijat sõltuvad tervisliku ja toitva, taskukohase hinnaga toidu varustuskindlusest. Kuid põllumajandustootmine ei ole tootmine pelgalt kvantiteedi pärast. Uus ÜPP edendab mitmekesisust ja kvaliteeti, austades seejuures Euroopa eripäraseid põllumajandustraditsioone.

Seda tehakse paremini suunatud toetuse kaudu, vähendades vahesid ELi liikmesriikide toetustasemetes ning toetades erinevat tüüpi põllumajandusettevõtteid ja eri tootmisviise, olgu tegemist suur- või väiketootja, peretalu, traditsioonilise või mahepõllumajandusega.

Kuna Euroopas on põllumajandusmaa osas vähe laienemisruumi, peab tootlikkuse kasv tulema teadusuuringute ja uue tehnoloogia abil. Uus ÜPP tõhustab nende valdkondade rahastamist, et põllumajandustootjad saaksid käia ajaga kaasas ning tõsta efektiivsust.

Keskkonnakaitse

Loodusvarade ettevaatlik kasutamine on oluline nii toidu tootmisel kui meie elukvaliteedi säilitamisel praegu ja tulevikus.

Uus ÜPP toetab põllumajandustootjaid keskkonnakaitsel ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel.

Otsetoetustest (põllumajandustootjatele ÜPP kaudu makstavad sissetulekutoetused) 30% on seotud säästvate ja keskkonnasõbralike tootmisviisidega nagu põllukultuuride mitmekesistamine ja püsirohumaade harimine.

Eraldi toetus on ka mahepõllundusele.

Maapiirkondade elujõulisuse säilitamine

ÜPP hõlmab ka maakogukondi ning seal elavaid ja töötavaid inimesi.

Põllumajandus ja toidutööstus kokku annavad täna ELs tööd 46 miljonile inimesele ja toodavad 6% ELi SKTst. Neil valdkondadel on oluline osa meie majanduses ja ühiskonnas. Kahjuks peab liiga vähe noori talupidamist ahvatlevaks elukutseks. Praegu on vaid 6% talupidajatest alla 35-aastased.

Uus ÜPP aitab põllumajandustootjaid maapiirkondade elujõulisuse hoidmisel. See poliitika stimuleerib tööhõivet, ettevõtlust ja varustatust kohaliku toiduga, toetades ettevõtteid maapiirkondades. Talupidajatel aidatakse moderniseerida talusid ja investeerida ka mujale kui toidutootmisse.

Välja on töötatud meetmed, mille abil toetatakse talupidamist keerulistes oludes, nt mägipiirkondades, ning noori talupidajaid esimese viie selles sektoris töötatud aasta jooksul.

ÜPP on Euroopa põllumajandustootmise ja maaelu tuleviku kaitsmisel võtmetähtsusega.

Eesti põllumajanduse kohta saate rohkem teada siit: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_et.htm

Oma koduriigi põllumajanduse kohta saate rohkem teada siit: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_et.htm


[1] Ühine Põllumajanduspoliitika pärast aastat 2013 – avalik arutelu, arvamuste kokkuvõte:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Valige lingiga seotud tõlked