CAP-reformen

Europas
Fælles
LandbrugspolitikCAP

Vi passer på
vores rødder

Landbrugets betydning

Landbruget er kernen i vores liv. Meget af det, vi indtager og bruger hver dag, kommer fra en gård – lige fra vores mælk, brød, kød, grøntsager og vin til vores tøj og afskårne blomster.

Landmændene spiller en ganske særlig rolle. De producerer sikre fødevarer af høj kvalitet. Men vi forventer også, at de tager vare på naturen, hjælper med at håndtere klimaændringer og bevarer et mangfoldigt landbrug.

CAP’s rolle

EU’s Fælles Landbrugspolitik (CAP) blev indført for at hjælpe de europæiske landmænd med at levere disse offentlige goder.

CAP er siden indførelsen i 1962 i stigende grad blevet rettet mod globale udfordringer, der påvirker os alle. I juni 2013 enedes EU-institutionerne om en omlægning af CAP for at ruste landmændene til at tage disse udfordringer op. Reformen tog afsæt i en omfattende offentlig debat med borgere og andre interesserede[1].

Vi sørger for fødevareforsyningssikkerhed

Alle 500 mio. forbrugere i EU er afhængige af en pålidelig forsyning med sunde og næringsrige fødevarer til overkommelige priser. Men landbrug handler ikke kun om kvantitet. Den nye CAP fremmer mangfoldighed og kvalitet og tager hensyn til de meget forskellige landbrugstraditioner, der findes i Europa.

Den er derfor baseret på en mere målrettet offentlig støtte og mindre forskel på betalingerne til de forskellige EU-lande og -regioner og på støtte til alle former for landbrugsbedrifter og landbrugsmetoder, uanset om der er tale om store eller små familiedrevne bedrifter, eller om der drives konventionelt eller økologisk landbrug.

Der er ikke de store muligheder for at udvide produktionsarealerne i Europa. Produktivitetsstigningen må derfor komme fra forskning og ny teknologi. Den nye CAP øger støtten til disse områder, for at landmændene kan modernisere og effektivisere.

Beskyttelse af vores miljø

Nænsom udnyttelse af naturressourcer er afgørende for fødevareproduktionen og for vores livskvalitet, både nu og i fremtiden.

Den nye CAP hjælper landmændene med at sikre beskyttelsen af miljøet og biodiversiteten.

30 % af de direkte betalinger – den indkomststøtte, som landmændene får gennem CAP – er øremærket til bæredygtige og miljøvenlige metoder som f.eks. diversificering af afgrøder, bevaring af permanente græsarealer og beskyttelse af miljømæssige fokusområder på bedrifterne.

Der ydes også særlig støtte til økologisk landbrug.

Bevaring af levedygtige landdistrikter

CAP handler også om landbosamfundene og de mennesker, der bor og arbejder i dem.

Landbrugs- og fødevaresektoren beskæftiger i dag 46 mio. mennesker og står for 6 % af det europæiske BNP. Den spiller en afgørende rolle i vores økonomi og samfund. Der er imidlertid ikke nok unge, der ser landbruget som et attraktivt erhverv. I dag er kun 6 % af alle landmænd under 35 år.

Den nye CAP fokuserer på at hjælpe landmænd over hele EU med at holde liv i landdistrikterne. Den stimulerer beskæftigelse, iværksætteri og lokal fødevareforsyning ved at bidrage til finansieringen af virksomheder i landdistrikterne.Den hjælper landmændene med at modernisere deres bedrifter og investere i andet end fødevareproduktion.

Der er indført særlige ordninger for at støtte landbrug under vanskelige produktionsvilkår, f.eks. i bjergområder, og støtte unge landmænd i de første fem år efter opstarten.

CAP er afgørende for at værne om landbruget og livet på landet i fremtidens Europa.

Du kan få svar på dine spørgsmål om den nye CAP her: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-621_da.htm

Du kan få mere at vide om landbruget i dit land her: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_da.htm


[1] "Den fælles landbrugspolitik efter 2013 – Offentlig debat – Resumé af bidrag":

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Vælg oversættelse af det forrige link