Podrobno o SKP

Evropska
Skupna
kmetijska
politikaSKP

Skrbimo za
svoje korenine

Novo partnerstvo med Evropo in kmeti

SKP je povezava med pričakovanji državljanov EU v zvezi s kmetijstvom in potrebami kmetov v EU, ki se soočajo z gospodarskimi in okoljskimi izzivi. Gre za naložbo Evropske unije v strateški sektor na področju hrane, okolja in gospodarske rasti v podeželskem okolju.

Junija 2013 so ustanove EU sklenile dogovor o novi usmeritvi za Skupno Kmetijsko Politiko. Reformo je oblikovala obsežna javna debata z državljani in deležniki[1], da bi jo prilagodili novim izzivom glede:

 • konkurenčnega položaja evropskega kmetijstva;
 • poštenosti in raznovrstnosti sistemov kmetovanja po Evropi;
 • podnebnih sprememb in zaščite naravnih virov in
 • razmerij med sodelujocimi v celotni prehranski verigi.

Bolj poštena, zelena in učinkovitejša politika

Nova SKP ima kratko-, srednje- in dolgoročne mehanizme, da zagotovi zmogljivost kmetijskega sektorja EU za pridelavo kakovostne hrane za več kot 500 milijonov potrošnikov, izboljša gospodarsko in ekološko trajnostnost in ohranja raznovrstnost podeželja, tradicij in načinov kmetovanja v EU. Njen cilj je:

Zagotoviti zanesljivo oskrbo z zdravo, cenovno dostopno hrano

 • Spreminjanje raznovrstnosti kmetovanja v moč. Neposredna plačila bodo bolj pošteno usmerjena med državami članicami, regijami in kmeti, tako da bodo v celoti upoštevane različne tradicije, načini kmetovanja in podeželska gospodarstva v Evropi.
 • Utrjevanje položaja kmetov v prehranski verigi, da se jim omogoči najboljša tržna cena za njihove pridelke. Strokovne in medstrokovne organizacije bodo imele nova pooblastila, da bodo lahko povečale učinkovitost, organizacije proizvajalcev pa bodo prejele podporo, da vzpostavijo neposredne prodaje med pridelovalci in potrošniki.
 • Zagotavljanje boljše ciljne usmerjenosti dohodkovne podpore. Spodbujali bomo vzajemni sklad in zavarovanje dohodka iz kmetijstva. Nova krizna rezerva bo omogočila takojšnjo pomoč kmetom v primeru gospodarske krize, krize zaradi vremenskih razmer ali kakšne druge krize.

Doseganje bolj zelenega in učinkovitejšega kmetijstva

 • Spodbujanje boljše uporabe naravnih virov za soočanje s podnebnimi spremembami in varovanje biotske raznovrstnosti. 30 % neposrednih plačil in 30 % sredstev za razvoj podeželja bo vezanih na trajnostne načine pridelave. Na voljo bo tudi posebna pomoč za ekološko kmetovanje.
 • Podvojitev sredstev za raziskave, inovacije in deljenje znanja , tudi preko novega evropskega partnerstva za inovacije. To spodbuja tesnejše sodelovanje med znanstveniki in kmeti in jim pomaga, da se posodobijo in pridelajo več z manj in bolje.

Oživljanje podeželja in podeželskih skupnosti

 • Povečanje števila kmetov po vsej Evropi s povečanjem privlačnosti poklica za mlade. Mladi kmetje, mlajši od 40 let, bodo upravičeni do 25 % višje dohodkovne pomoči v svojih prvih petih letih delovanja v sektorju.
 • Pospeševanje zaposlovanja in podjetništva s spodbujanjem podeželskih dejavnosti v širjenje onstran pridelave hrane, na primer v predelavo hrane ali podeželski turizem.
 • Zagotavljanje boljše ciljne usmerjenosti dohodkovne pomoči, da se spodbudi rast in zaposlovanje. Samo „aktivni“ kmetje bodo prejeli plačila. Kmetje, ki delujejo na območjih z manj ugodnimi pogoji, so upravičeni do dodatnih sredstev, prav tako tudi mali kmetje, za katere bo pomoč poenostavljena.

SKP je ključnega pomena za zaščito kmetovanja in podeželskega življenja v Evropi.

Izvedite več o SKP po letu 2013


[1] Skupna kmetijska politika po letu 2013 – javna razprava, povzetek prispevkov:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Seznam prevodov predhodne povezave