Aprofundarea PAC

Politica
Agricolă
Comună
A EuropeiPAC

Pentru rădăcini
mai puternice

Un nou parteneriat între Europa şi fermieri

PAC este o punte între aşteptările cetăţenilor din UE privind agricultura şi nevoile fermierilor din UE care se confruntă cu provocări economice şi de mediu. Este o investiţie a Uniunii Europene într-un sector strategic în termeni de alimente, mediu înconjurător şi creştere economică în zonele rurale.

În iunie 2013, instituţiile UE au căzut de acord asupra unei direcţii noi pentru Politica Agricolă Comună. Reforma a fost modelată de o dezbatere publică integrală cu cetăţenii şi părţile interesate[1], având obiectivul de a o adapta la noile provocări în ceea ce priveşte:

 • poziţia competitivă a agriculturii europene;
 • corectitudinea şi diversitatea sistemelor de agricultură din Europa;
 • schimbările climatice şi protecţia resurselor naturale; şi
 • relaţiile dintre actorii din lanţul alimentar.

O politică mai corectă, mai ecologică şi mai eficientă

Noua PAC deţine instrumente pe termen scurt, mediu şi lung pentru a asigura capacitatea sectorului agricol din UE de a produce alimente de calitate pentru mai mult de 500 de milioane de consumatori, a creşte durabilitatea economică şi ecologică a sectorului şi a menţine diversitatea zonelor rurale, a tradiţiilor şi a practicilor agricole din UE. Aceasta are ca obiective:

Asigurarea unei surse fiabile de alimente sănătoase, la preţuri accesibile

 • Transformarea diversităţii agriculturii în punct forte. Plăţile directe vor fi distribuite în mod mai echitabil între statele membre, între regiuni şi între fermieri, pentru a valorifica la maxim tradiţiile, practicile agricole şi economiile rurale diferite ale Europei.
 • Consolidarea poziţiei fermierilor în lanţul alimentar, pentru a le oferi posibilitatea de a obţine cel mai bun preţ de pe piaţă pentru produsele lor. Organizaţiile profesionale şi inter-profesionale vor avea noi drepturi pentru a-şi putea spori eficienţa, iar organizaţiile de producători vor fi sprijinite în vederea creşterii vânzărilor directe între producători şi consumatori.
 • Asigurarea unei mai bune protecţii împotriva volatilităţii preţurilor. Vor fi promovate fondurile mutuale şi asigurarea veniturilor din agricultură. O nouă rezervă pentru situaţii de criză va asigura imediat sprijinul pentru fermieri în eventualitatea unei crize economice, a unei crize legate de condiţiile meteorologice sau a unui alt tip de criză.

Ecologizarea şi eficientizarea agriculturii

 • Încurajarea unei utilizări mai eficiente a resurselor naturale pentru combaterea schimbărilor climatice şi protecţia biodiversităţii. 30% din plăţile directe şi 30% din fondurile pentru dezvoltare rurală vor fi alocate pentru metode durabile de producţie. Se va oferi un ajutor specific pentru agricultura organică.
 • Dublarea fondurilor pentru cercetare, inovare şi schimb de cunoştinţe, inclusiv prin intermediul unui nou Parteneriat european pentru inovare. Acesta încurajează colaborarea mai strânsă între cercetători şi fermieri, ajutându-i să se modernizeze şi să îşi crească producţia, folosind mai puţine resurse pentru rezultate mai bune.

Revitalizarea zonelor rurale şi a comunităţilor rurale

 • Creşterea numărului de fermieri din Europa făcând profesia mai atractivă pentru tineri. Tinerii fermieri cu vârsta sub 40 de ani vor fi eligibili pentru un sprijin financiar suplimentar de 25% în primii cinci ani de activitate în domeniu.
 • Stimularea ocupării forţei de muncă şi a antreprenoriatului prin sprijinirea activităţilor rurale în vederea dezvoltării în alte sectoare, pe lângă sectorul agroalimentar, de exemplu procesarea alimentelor sau turismul rural.
 • Asigurarea unei mai bune distribuiri a sprijinului financiar în vederea stimulării creşterii şi a ocupării forţei de muncă. Numai fermierii „activi” vor beneficia de plăţi. Persoanele care lucrează în zone mai puţin favorizate se califică pentru fonduri suplimentare, la fel şi micii fermieri a căror schemă de sprijin va fi simplificată.

PAC este esenţială pentru a proteja viitorul agriculturii şi al vieţii rurale din Europa.

Aflaţi mai multe despre PAC după 2013


[1] Politica Agricolă Comună după 2013 - Dezbatere publică, Rezumatul executiv al contribuţiilor:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_ro.pdfpdf Traducerile linkului anterior