GLB uitgediept

Europa's
Gemeenschappelijk
LandbouwbeleidGLB

Samen zorgen
voor onze roots

Een nieuw partnerschap tussen Europa en de landbouwers

Het GLB vormt een brug tussen de verwachtingen van de EU-burgers inzake landbouw en de behoeften van de EU-landbouwers die het hoofd moeten bieden aan economische en ecologische uitdagingen. Het is een investering van de Europese Unie in een strategische sector op het vlak van voedsel, het milieu en economische groei in plattelandsgebieden.

In juni 2013 sloten de EU-instellingen een akkoord over een nieuwe richting voor Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De hervorming kreeg haar uiteindelijke vorm na een volledig openbaar debat met burgers en belanghebbenden[1], met als doel het beleid aan te passen aan nieuwe uitdagingen op het vlak van:

 • de concurrentiële positie van de Europese landbouw;
 • eerlijkheid en diversiteit van landbouwsystemen in Europa;
 • klimaatverandering en de bescherming van grondstoffen;
 • relaties tussen de verschillende actoren in de voedselketen.

Een eerlijker, groener en efficiënter beleid

Het nieuwe GLB heeft korte-, middellange- en langetermijntools om de capaciteit van de landbouwsector in de EU te waarborgen zodat er kwaliteitsvolle voeding geproduceerd kan worden voor meer dan 500 miljoen consumenten, de economische en ecologische duurzaamheid van de sector gestimuleerd kan worden en de diversiteit van het platteland, de tradities en de landbouwpraktijken binnen de EU behouden blijven. Het beleid is gericht op:

Het waarborgen van een betrouwbare voorraad gezonde, betaalbare voedingsmiddelen

 • De diversiteit van de landbouw omvormen tot een troef. Rechtstreekse betalingen zullen eerlijker en doelgerichter verdeeld worden tussen de lidstaten, regio's en landbouwers om ten volle rekening te houden met de verschillende tradities, landbouwpraktijken en plattelandseconomieën binnen Europa.
 • De positie van de landbouwers binnen de voedselketen verstevigen, zodat zij de beste marktprijs krijgen voor hun producten. Professionele en interprofessionele organisaties zullen nieuwe rechten krijgen zodat zij efficiënter kunnen worden, en producentenorganisaties zullen ondersteund worden zodat er een rechtstreekse verkoop tussen de producent en de klant tot stand komt.
 • Een betere bescherming tegen prijsvolatiliteit. Beleggingsfondsen en een gewaarborgd inkomen voor landbouwers zullen gepromoot worden. Een nieuwe crisisreserve zal onmiddellijke hulp voorzien voor landbouwers die getroffen zijn door een economische, weersgebonden of andere crisis.

Landbouw groener en efficiënter maken

 • Een beter gebruik van grondstoffen promoten om de klimaatverandering aan te pakken en biodiversiteit te garanderen. 30% van de directe betalingen en 30% van de subsidies voor plattelandsontwikkeling zullen gekoppeld zijn aan duurzame productiemethodes. Daarnaast wordt er specifieke hulp voorzien voor organische landbouw.
 • De financiering voor onderzoek, innovatie en kennisdelingverdubbelen, onder meer via een nieuw Europees innovatiepartnerschap. Dat zorgt voor een nauwere samenwerking tussen wetenschappers en landbouwers, waardoor ze kunnen moderniseren en met minder beter en meer gaan produceren.

Het platteland en de plattelandsgemeenschappen nieuw leven inblazen

 • Het aantal landbouwers in Europa opkrikken door het beroep aantrekkelijker te maken voor jonge mensen. Landbouwers jonger dan 40 jaar zullen in aanmerking komen voor 25% extra inkomensondersteuning tijdens hun eerste vijf jaar in de sector.
 • Werkgelegenheid en ondernemerschap stimuleren door landbouwbedrijven te ondersteunen bij het uitbreiden van hun voedselproductieactiviteiten met bijvoorbeeld voedselverwerking of plattelandstoerisme.
 • Zorgen voor een doelgerichtere inkomensondersteuning om groei en werkgelegenheid te stimuleren. Alleen 'actieve' landbouwers zullen betalingen ontvangen. Landbouwers die in minder gunstige gebieden werken, komen in aanmerking voor extra subsidies. Ook kleinschalige landbouwers zullen kunnen rekenen op een vereenvoudigde bijstand.

Het GLB is van essentieel belang om de toekomst van de landbouw en het plattelandsleven in Europa te vrijwaren.

Antwoorden op uw vragen over het nieuwe GLB


[1] Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2013 – Publiek debat, samenvatting van de bijdragen:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_nl.pdfpdf Bekijk deze link in een andere taal