A KAP-ról bővebben

Európa
Közös
Agrárpolitikája

KAP

Ápoljuk
gyökereinket

Új partnerség Európa és a mezőgazdasági termelők között

A KAP egyfajta összekötő kapocs az EU-polgárok mezőgazdasággal szembeni elvárásai, és a gazdasági és környezeti kihívásokkal szembesülő európai mezőgazdasági termelők szükségletei között. Nem más, mint egy az élelmiszerek, a környezet és a vidéki területek gazdasági növekedése szempontjából stratégiai fontosságúnak számító szektorba tett európai beruházás.

Az EU intézményei 2013 júniusában új irányt szabtak ki a Közös Agrárpolitikának. A reform teljes körű nyilvános vita eredményeként jött létre, amely a polgárok és az érdekelt felek[1] bevonásával elsősorban azt igyekezett biztosítani, hogy a politika minél jobban alkalmazkodjék az alábbi témákkal kapcsolatban jelentkező új kihívásokhoz:

 • az európai mezőgazdaság versenypozíciója;
 • az Európa-szerte alkalmazott gazdálkodási rendszerek sokfélesége és kiegyenlítettebb támogatások;
 • az éghajlatváltozás és a természeti erőforrások védelme; és
 • az élelmiszerlánc különböző szakaszain elhelyezkedő szereplők közötti kapcsolatok.

Kiegyenlítettebb, zöldebb és hatékonyabb politika

Az új KAP rövid, közép és hosszú távú eszközökkel igyekszik biztosítani, hogy az EU mezőgazdasági szektora folyamatosan képes legyen minőségi élelmiszereket előállítani 500 millió fogyasztó számára, illetve növelni a szektor gazdasági és ökológiai fenntarthatóságát, és megőrizni az európai vidéki területek, hagyományok és gazdálkodási gyakorlatok sokszínűségét. Célja:

Az egészséges és megfizethető élelmiszerek megbízható ellátásának biztosítása

 • A mezőgazdaság sokszínűségében rejlő előnyök kihasználása. A közvetlen kifizetések igazságosabban kerülnek majd elosztásra a tagállamok, a régiók és a mezőgazdasági termelők között, minden tekintetben figyelembe véve Európa különböző hagyományait, gazdálkodási gyakorlatait és vidéki gazdaságait.
 • A mezőgazdasági termelők élelmiszerláncon belül elfoglalt pozíciójának megerősítése, lehetővé téve számukra, hogy a legjobb piaci árat kapják termékeikért. A szakmai és szakmaközi szervezetek a hatékonyság növelését lehetővé tevő új jogokkal rendelkeznek majd, a termelői szervezetek pedig támogatást kapnak a termelők és a fogyasztók közötti közvetlen értékesítés fejlesztéséhez.
 • Jobb védelem biztosítása az áringadozással szemben. Támogatást kap a segélyalap és a mezőgazdasági jövedelembiztosítás. Gazdasági, időjáráshoz köthető vagy egyéb piaci válság esetén egy új válságtartalék biztosítja a piaci biztonsági háló alkalmazását.

A mezőgazdaság zöldebbé és hatékonyabbá tétele

 • A természeti erőforrások jobb használatának ösztönzése, ily módon elősegítve az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a biológiai sokféleség megőrzését. A közvetlen kifizetések 30%-a és a vidékfejlesztési alapok 30%-a a fenntartható termelési módszerekhez kapcsolódik majd. Külön támogatás segíti majd a biogazdálkodást.
 • A finanszírozás megduplázása a kutatás, az innováció és a tudás-megosztás támogatására, többek között egy új Európai Innovációs Partnerségen keresztül. Mindez ösztönzi a kutatók és a mezőgazdasági termelők közötti szorosabb együttműködést, hozzájárulva ahhoz, hogy a termelők modernebb módszerek felhasználásával kevesebb alapanyagból is több és jobb terméket állíthassanak elő.

Pezsgő vidéki élet és vidéki közösségek biztosítása

 • Az Európában tevékeny mezőgazdasági termelők számának növelése azáltal, hogy vonzóbbá tesszük a szakmát a fiatalok számára. A 40 év alatti fiatal termelők részére a szektorban töltött első öt év során 25%-os külön jövedelemtámogatást biztosítunk majd.
 • A foglalkoztatás és a vállalkozói szellem ösztönzése azáltal, hogy támogatjuk a vidéki vállalkozások kiterjesztését az élelmiszerek előállításán túl az élelmiszer-feldolgozásra vagy például a vidéki turizmusra.
 • Jobban célzott jövedelemtámogatás biztosítása, ily módon ösztönözve a növekedést és a foglalkoztatást. A kifizetésekből kizárólag az „aktív” termelők részesülnek majd. A kedvezőtlen adottságú térségekben dolgozó termelők külön finanszírozásra jogosultak, és ugyanez vonatkozik a kistermelőkre, akiknél emellett leegyszerűsödik a támogatási rendszer.

A KAP elengedhetetlen ahhoz, hogy sikerüljön megvédenünk az európai mezőgazdaság és vidéki élet jövőjét

A KAP 2013 után - tudjon meg többet


[1] A Közös Agrárpolitika 2013 után – Nyilvános vita, A hozzászólások összefoglalása:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_hu.pdfpdf Az előző linken elérhető szöveg fordításai