Detaljno o ZPP-u

Zajednička
Poljoprivredna
Politika
EuropeZPP-a

Čuvajući naše
korijene

Novo partnerstvo Europe i poljoprivrednika

ZPP sluzi kao poveznica između očekivanja koja građani Europske unije imaju od poljoprivrede i potreba poljoprivrednika u Europskoj uniji koji se součavaju sa gospodarskim i ekološkim izazovima. To je ulaganje Europske unije u strateški sektor u pogledu hrane, okoliša i gospodarskog rasta u ruralnim područjima.

U lipnju 2013., institucije Europske unije suglasile su se oko novog smjera Zajedničke Poljoprivredne Politike. Reforma je oblikovana cjelovitom javnom debatom u kojoj su sudjelovali građani i interesne skupine[1] a s ciljem njene prilagodbe novim izazovima u smislu:

 • konkurentnog položaja europske poljoprivrede;
 • pravednosti i raznolikosti poljoprivrednih sustava širom Europe;
 • klimatskih promjena i zaštite prirodnih resursa te
 • odnosa između aktera u čitavom prehrambenom lancu.

Pravednija, zelenija i učinkovitija politika

Novi ZPP sadrži kratkoročne, srednjoročne i dugoročne alate kojima se osigurava kapacitet poljoprivrednog sektora Europske unije da proizvede kvalitetnu hranu za 500 milijuna potrošača, poboljšava gospodarska i ekološka održivost poljoprivrednog sektora te održava raznolikost europskog sela, tradicija i poljoprivrednih praksa. Cilj mu je:

Osigurati pouzdanu opskrbu zdravom, cjenovno prihvatljivijom hranom

 • Pretvarajući raznolikost poljodjelstva u snagu. Izravna plaćanja bit će pravednije raspoređena među državama članicama, regijama i poljoprivrednicima kako bi se u obzir uzele različite tradicije, poljoprivredne prakse i različita ruralna gospodarstva Europe.
 • Osnažujući položaj poljoprivrednika u prehrambenom lancu kako bi im se omogućilo da dobiju najbolje tržišne cijene za svoj proizvod. Strukovne i međustrukovne organizacije dobiti će nova prava kako bi mogle povećati svoju učinkovitost, a organizacije proizvođača imati će potporu za razvoj izravne prodaje između proizvođača i potrošača.
 • Pružajući bolju zaštitu od fluktuacije cijena. Promicat će se zajednički fond i osiguranje poljoprivrednog prihoda. Nova rezerva za slučaj krize omogućiti će trenutačnu pomoć poljoprivrednicima u slučaju gospodarske krize, krize povezane s vremenskim nepogodama ili drugih vrsta kriza.

Učiniti poljoprivredu zelenijom i učinkovitijom

 • Potičući bolje korištenje prirodnih resursa kako bi se rješavao problem klimatskih promjena i očuvala bioraznolikost. 30% izravnih plaćanja i 30% sredstava za ruralni razvoj biti ce povezane u metode održive proizvodnje. Biti ce dostupna i posebna pomoć za organski uzgoj.
 • Udvostručujući sredstva za istraživanje, inovacije i dijeljenje znanja putem novog Europskog inovacijskog partnerstva. Ono  potiče užu suradnju između znanstvenika i poljoprivrednika pomažući im modernizirati se i proizvoditi više i bolje uz manje ulaganja.

Revitalizirati selo i njegove ruralne zajednice

 • Povećavajući broj poljoprivrednika širom Europe čineći poljoprivrednu struku privlačnijom mladim ljudima. Mladi poljoprivrednici u dobi do 40 godina bit ce pogodni za 25% dodatne dohodovne potpore tijekom svojih prvih pet godina u sektoru poljoprivrede.
 • Stimulirajući zapošljavanje i poduzetništvo podržavanjem ruralnog poslovanja koje se širi dalje od proizvodnje hrane prema preradi hrane ili primjerice seoskom turizmu.
 • Osiguravanje dohodovne potpore bolje je usmjereno ka stimuliranju rasta i zapošljavanja. Samo će „aktivni“ poljoprivrednici imati koristi od plaćanja. Oni koji rade u manje povoljnim područjima kvalificiraju se za dodatna sredstva, kao i mali poljoprivrednici za koje će se dodjela pomoći pojednostavniti.

ZPP je ključan za zaštitu budućnosti poljoprivrede i ruralnog života u Europi.

Saznajte više o ZPP-u nakon 2013


[1] Zajednička Poljoprivredna Politika nakon 2013. – Javna debata, Pregled doprinosa:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Odaberi prijevod prethodne poveznice