YMP yksityiskohtaisesti

Euroopan
Yhteinen
MaatalouspolitiikkaYMP

Pidetään huolta
juuristamme

EU:n ja maataloustuottajien uusi kumppanuus

YMP yhdistää EU-kansalaisten maataloutta koskevat odotukset sekä taloudellisia ja ympäristöhaasteita kohtaavien EU:n maataloustuottajien tarpeet. Se on Euroopan unionin investointi elintarviketuotannon, ympäristön ja maaseutualueiden talouskasvun kannalta strategiseen toimialaan.

EU:n toimielimet sopivat kesäkuussa 2013 Yhteisen Maatalouspolitiikan uudesta suunnasta. Uudistusta kehitettäessä otettiin huomioon kansalaisten ja sidosryhmien kanssa käyty laaja julkinen keskustelu[1], jonka tavoitteena on seuraaviin uusiin haasteisiin sopeutuminen:

 • Euroopan maatalouden kilpailuasema,
 • maatalousjärjestelmien oikeudenmukaisuus ja monimuotoisuus kaikkialla Euroopassa,
 • ilmastonmuutos ja luonnonvarojen suojelu ja
 • elintarvikeketjun eri toimijoiden väliset suhteet.

Oikeudenmukaisempi, vihreämpi ja tehokkaampi politiikka

Uudella YMP:llä on lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin välineitä, joiden avulla turvataan EU:n maatalousalan kyky tuottaa laadukkaita elintarvikkeita yli 500 miljoonalle kuluttajalle, vahvistetaan alan taloudellista ja ekologista kestävyyttä sekä säilytetään EU:n maaseudun, perinteiden ja maatalouskäytäntöjen monimuotoisuus. Sen tavoitteita ovat:

Terveellisten ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden luotettavan tarjonnan takaaminen

 • Maatalouden monimuotoisuudesta tehdään sen vahvuus. Suora tuki kohdennetaan oikeudenmukaisemmin jäsenvaltioiden, alueiden ja maataloustuottajien kesken ja Euroopan erilaiset perinteet, maatalouskäytännöt ja maaseututalouden piirteet otetaan kaikilta osin huomioon.
 • Maataloustuottajien asemaa elintarvikeketjussa vahvistetaan, jotta he saisivat parhaan markkinahinnan tuotteistaan. Ammattialajärjestöt ja toimialakohtaiset organisaatiot saavat uusia oikeuksia tehokkuuden lisäämiseksi, ja tuottajajärjestöjä autetaan kehittämään suoramyyntiä tuottajilta kuluttajille.
 • Hintavaihteluilta suojaudutaan paremmin. Edistetään rahasto- ja maataloustulovakuutuksia. Uusi kriisirahasto tarjoaa välitöntä tukea maataloustuottajille, jotka joutuvat taloudelliseen, sään aiheuttamaan tai muunlaiseen kriisiin.

Vihreämpi ja tehokkaampi maatalous

 • Kannustetaan luonnonvarojen parempaan käyttöön ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Suorasta tuesta 30 prosenttia ja maaseudun kehittämisrahoituksesta 30 prosenttia kohdennetaan kestäviin tuotantomenetelmiin. Luomutuotannolle myönnetään erityistukea.
 • Tutkimuksen, innovoinnin ja tiedonsiirron rahoitus kaksinkertaistetaan. Tähän sisältyy myös rahoitus uuden EU:n innovointikumppanuuden kautta. Näin tiivistetään tutkijoiden ja maataloustuottajien välistä yhteistyötä ja autetaan tuottajia nykyaikaistamaan tiloja sekä tuottamaan enemmän ja parempaa pienemmin panostuksin.

Maaseudun ja sen yhteisöiden elvyttäminen

 • Lisätään maataloustuottajien määrää kaikkialla Euroopassa tekemällä ammatista houkutteleva nuorille. Alle 40-vuotiaat maataloustuottajat saavat 25 prosenttia enemmän tulotukea viiden ensimmäisen toimintavuotensa aikana.
 • Edistetään työllisyyttä ja yrittäjyyttä auttamalla maaseudun yrityksiä laajentumaan elintarviketuotannosta esimerkiksi tuotteiden jalostukseen tai maaseutumatkailuun.
 • Kohdennetaan tulotuki paremmin kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi. Vain "aktiiviset" maataloustuottajat hyötyvät tuesta. Epäsuotuisilla alueilla työskentelevät ovat oikeutettuja lisärahoitukseen, samoin pientilalliset, joiden tukea yksinkertaistetaan.

YMP:llä on keskeinen rooli maatalouden tulevaisuuden ja Euroopan maaseutuelämän suojelemisessa.

Lue lisää YMP:stä vuoden 2013 jälkeen


[1] Yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2013 jälkeen ‒ Julkinen keskustelu, yhteenveto kannanotoista:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_fi.pdfpdf Näytä edellisen linkin kieliversiot