Mere om CAP

Europas
Fælles
LandbrugspolitikCAP

Vi passer på
vores rødder

Et nyt partnerskab mellem Europa og landmændene

CAP slår bro mellem EU-borgernes forventninger til landbruget og de behov, som EU’s landmænd har set i lyset af de økonomiske og miljømæssige udfordringer. Det er en investering, som Den Europæiske Union foretager i en strategisk sektor med hensyn til fødevarer, miljø og økonomisk vækst i landdistrikterne.

I juni 2013 enedes EU-institutionerne om en omlægning af Den Fælles Landbrugspolitik. Reformen tog afsæt i en omfattende offentlig debat med borgere og andre interesserede[1] med det formål at afstemme den efter de nye udfordringer:

 • det europæiske landbrugs konkurrenceevne
 • retfærdige og mangfoldige landbrugssystemer i Europa
 • klimaændringer og beskyttelse af naturressourcer og
 • forholdet mellem aktørerne i fødevarekæden.

En mere retfærdig, grønnere og mere effektiv politik

Den nye CAP omfatter en række kort-, mellemlang- og langsigtede værktøjer, der skal sikre, at EU’s landbrugssektor er i stand til at producere kvalitetsfødevarer til mere end 500 mio. forbrugere, forbedre sektorens økonomiske og miljømæssige bæredygtighed og bevare mangfoldigheden i EU’s landdistrikter, traditioner og landbrugsmetoder. Formålet med den nye politik er:

At sikre en pålidelig forsyning med sunde fødevarer til overkommelige priser

 • At gøre landbrugets mangfoldighed til en styrke. De direkte betalinger vil blive fordelt på en mere retfærdig måde mellem medlemsstater, regioner og landmænd for at tage mest muligt hensyn til de forskellige traditioner, landbrugsmetoder og landbrugsøkonomier, der findes inden for Europa.
 • At styrke landmændenes position i fødevarekæden, så de kan få den bedste markedspris for deres produkter. Faglige foreninger og brancheorganisationer vil få nye rettigheder, der giver dem mulighed for at øge effektiviteten, og producentorganisationerne vil få støtte til at udvikle den direkte afsætning fra producent til forbruger.
 • At opnå en bedre beskyttelse mod prisvolatilitet. Gensidige fonde og indkomstforsikringer vil blive fremmet. Der vil blive indført en ny krisereservefond, som kan yde øjeblikkelig hjælp til landmænd i tilfælde af økonomiske, vejrrelaterede eller andre former for kriser.

At gøre landbruget grønnere og mere effektivt

 • At tilskynde til en bedre anvendelse af naturressourcerne for at kunne håndtere klimaændringer og beskytte biodiversiteten. 30 % af de direkte betalinger og 30 % af støtten til udvikling af landdistrikter vil blive øremærket til bæredygtige produktionsmetoder. Der vil blive ydet særlig støtte til økologisk landbrug.
 • At fordoble støtten tilforskning, innovation og videndeling, bl.a. gennem et nyt europæisk innovationspartnerskab. Det vil sikre et mere snævert samarbejde mellem videnskaben og landbruget og hjælpe landmændene med at modernisere og med at producere flere og bedre produkter på en mere effektiv måde.

At sætte mere liv i landdistrikterne og landbosamfundene

 • At øge antallet af landmænd i Europa ved at gøre erhvervet mere attraktivt for unge. Unge landmænd under 40 år kan søge om et tillæg på 25 % til indkomststøtten i løbet af de første fem år efter opstarten.
 • At stimulere beskæftigelse og iværksætteri ved at hjælpe virksomheder i landdistrikterne med at supplere fødevareproduktionen med f.eks. forarbejdning af fødevarer eller landboturisme.
 • At sikre en mere målrettet indkomststøtte for at stimulere vækst og beskæftigelse. Det er kun ”aktive” landmænd, der vil være berettiget til denne støtte. Personer, der arbejder i ugunstigt stillede områder, kan tildeles supplerende støtte, og det samme kan mindre landbrugere, hvis støtteordning vil blive forenklet.

CAP er afgørende for at værne om landbruget og livet på landet i fremtidens Europa.

Læs mere om CAP efter 2013


[1] "Den fælles landbrugspolitik efter 2013 – Offentlig debat – Resumé af bidrag":

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_da.pdfpdf Vælg oversættelse af det forrige link