SKP za šole

Evropska
Skupna
kmetijska
politikaSKP

Skrbimo za
svoje korenine

Dejstva o SKP: ali ste vedeli?

  • Skupna kmetijska politika je ena izmed najbolj integriranih politik EU.
  • Kmetijstvo in agroživilska industrija danes predstavljata  46 milijonov delovnih mest in 6 % evropskega BDP.
  • Povprečna družina v EU porabi približno 15 % svojih mesečnih dohodkov za hrano, kar je za polovico manj kot pred 50 leti.
  • Kmetje upravljajo več kot polovico evropske zemlje in igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju njenih naravnih virov.

SKP v naših življenjih

Veliko tega, kar zaužijemo in uporabljamo vsak dan, prihaja s kmetij, od mleka, kruha in mesa do zelenjave, olja in oblačil.

Kmetijstvo je v središču našega vsakodnevnega življenja in je ključnega pomena za gospodarstvo in družbo. In kmetijstvo ne more obstajati brez kmetov. Ti proizvajajo kakovostno, varno hrano za več kot 500 milijonov državljanov EU. Pomagajo se tudi boriti proti podnebnim spremembam in ohranjajo raznovrstnost kmetijstva.

Junija 2013 so ustanove EU sklenile dogovor o reformi SKP, da bi le-ta zadostila prihodnjim izzivom. Najnovejša različica podpira evropske kmete pri izpolnjevanju naših zahtev v zvezi s hrano, okoljem in našim podeželjem in zagotavlja, da s tem lahko dostojno zaslužijo.

SKP po letu 2013

Zdrava, varna, cenovno dostopna hrana

Ali ste vedeli, da naši kmetje vsako leto pridelajo 10 milijonov ton jabolk, 140 milijonov ton mleka in 300 milijonov ton žit, da navedemo samo nekaj primerov?

SKP podpira kmete po vsej EU pri pridelavi hrane, ki jo potrebujemo.

To počne tako, da podpira kmetije in načine kmetovanja v različnih regijah in državah EU, od velikih do družinskih in od konvencionalnih do ekoloških.

Spoštuje bogato raznovrstnost kmetijskih tradicij, zaradi katerih so evropska kuhinja in prehrambni izdelki znani po vsem svetu.

Čistejše okolje

Ali ste vedeli, da določeni deli kmetij (pašniki, varovalni pasovi itd.) ustvarjajo našo pokrajino, ob tem pa tudi igrajo ključno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in boju proti podnebnim spremembam? SKP kmetom pomaga, da ohranijo 5 % svoje zemlje kot območja z ekološko usmeritvijo.

Zanašamo se na kmete, da bodo skrbeli za naravne vire, kot sta prst in voda, in da bodo ščitili biotsko raznovrstnost, za naše dobro in dobro prihodnjih generacij. Dobro upravljano podeželje, ki podpira naravo in prostoživeče živali in rastline, bolje prenaša podnebne spremembe in je bistvenega pomena za pridelavo varne, hranljive hrane.

Nova SKP pomaga kmetom narediti več za zaščito našega okolja. 30 % dohodkovne pomoči, ki jo prejmejo preko SKP, veže na trajnostne načine kmetovanja, kot sta raznovrstnost pridelkov in ohranjanje ekoloških območij. Na voljo so tudi dodatna sredstva za podporo ekološkega kmetovanja.

Živahno podeželje

Ali ste vedeli, da kmetijstvo in agroživilska industrija predstavljata danes 46 milijonov delovnih mest in 6 % evropskega BDP?

Pri kmetijstvu gre tudi za podeželske skupnosti in ljudi, ki živijo in delajo v njih. Polovica prebivalcev EU živi na podeželju. Če ne bi bilo kmetij ali kmetov, bi bil ogrožen celoten gospodarski okvir naših podeželskih območij.

Nova SKP se osredotoča na to, da kmetom po vsej EU pomaga ohranjati podeželje živo. Kmetom pomaga posodobiti njihove kmetije in vlagati v več kot le pridelavo hrane – zlasti preko programov za razvoj podeželja.

Danes se kmetovanja loteva manj mladih. Samo 6 % evropskih kmetov je mlajših od 35 let. Nova SKP dela poklic privlačnejši preko posebnih shem, ki v njihovih prvih petih letih nudijo podporo mladim kmetom.

Zgodovina SKP

Skupna kmetijska politika (SKP) EU je bila ustvarjena leta 1962, da bi povečali pridelavo hrane v Evropi, ki so jo prizadela leta vojne in lakote ...

Monique Schalenbourg pojasni svojemu vnuku:

To je tvoj prapraded Emile. Med vojno so ljudje stradali. Nahraniti smo morali ljudi v vasi in tiste, ki so od daleč prihajali na kmetijo in prosili za hrano. Po vojni smo začeli uporabljati traktorje in to nam je omogočilo, da smo pridelali veliko več ...

Iz videa Tri generacije kmetov (Three Generations of Farmers)[1].


[1] Video si lahko ogledate tukaj:

www.capexhibition.eu/generations-of-farmers/story-of-three-generations-of-farmers.html

Literarno publikacijo lahko prenesete tukaj:

http://bookshop.europa.eu/en/the-story-of-three-generations-of-farmers-pbKF3111393/