WPR dla szkół

Wspólna
Polityka
Rolna
EuropyWPR

W trosce
o nasze korzenie

Wspólna Polityka Rolna (WPR) odzwierciedla dążenie społeczeństwa europejskiego do polityki, która gwarantuje żywność wysokiej jakości, prawidłowe zarządzanie zasobami naturalnymi i zrównoważony rozwój wsi. To polityka, która przynosi korzyści wszystkim obywatelom UE.

Unijny komisarz ds. rolnictwa Dacian Cioloș

Fakty dotyczące WPR: Czy wiesz, że?

  • Wspólna Polityka Rolna jest jedną z najlepiej zintegrowanych polityk UE.
  • Przemysł rolny i rolno-spożywczy odpowiada obecnie za 46 mln miejsc pracy i 6% europejskiego PKB.
  • Przeciętna rodzina w UE przeznacza około 15% swojego miesięcznego przychodu na żywność, czyli połowę kwoty sprzed 50 lat.
  • Rolnicy zarządzają ponad połową gruntów w Europie, odgrywając ważną rolę w ochronie jej zasobów naturalnych.

WPR w naszym życiu

Duża część produktów spożywanych i używanych przez nas każdego dnia pochodzi z gospodarstw rolnych, począwszy od mleka, chleba i mięsa, a skończywszy na warzywach, oleju i ubraniach.

Rolnictwo znajduje się w centrum naszego codziennego życia i jest ważne dla gospodarki i społeczeństwa. Rolnictwo nie może funkcjonować bez rolników. Produkują oni bezpieczną żywność wysokiej jakości dla ponad 500 mln obywateli. Pomagają także przeciwdziałać zmianom klimatu i zachować różnorodność rolnictwa..

W czerwcu 2013 r. instytucje unijne doszły do porozumienia w sprawie reformy WPR, aby sprostać nowym wyzwaniom. Najnowsza wersja polityki wspiera europejskich rolników w spełnianiu naszych wymagań dotyczących żywności, środowiska i obszarów wiejskich oraz zapewnia, że ich działania przynoszą im godziwe zarobki.

WPR po 2013 r.

Zdrowa, bezpieczna, przystępna cenowo żywność

Czy wiesz, że co roku nasi rolnicy produkują 10 mln ton jabłek, 140 mln ton mleka i 300 mln ton zbóż, a to tylko kilka z przykładów?

WPR wspiera rolników w całej UE w produkowaniu potrzebnej nam żywności.

Czyni to poprzez wspieranie gospodarstw rolnych i praktyk rolniczych w różnych regionach i krajach UE, zarówno w odniesieniu do gospodarstw dużych, jak i rodzinnych, konwencjonalnych czy ekologicznych.

WPR szanuje dużą różnorodność tradycji rolniczych, które sprawiają, że europejskie kuchnie i produkty spożywcze są znane na całym świecie.

Czystsze środowisko

Czy wiecie, że niektóre części gospodarstw rolniczych (pastwiska, strefy buforowe itp.) nie tylko tworzą nasz krajobraz, ale odgrywają kluczową rolę dla zachowania różnorodności biologicznej i walki ze zmianami klimatu? WPR pomaga rolnikom zachować 5% ich gruntów w postaci obszarów proekologicznych.

Liczymy na to, że rolnicy będą dbali o zasoby naturalne, takie jak gleba i woda, i będą chronili różnorodność biologiczną z korzyścią dla nas i dla przyszłych pokoleń. Dobrze zarządzany obszar wiejski, który wspiera przyrodę oraz faunę i florę, jest bardziej odporny na zmianę klimatu i ma istotne znaczenie dla produkcji bezpiecznej i pożywnej żywności.

Nowa WPR pomaga rolnikom podejmować więcej działań na rzecz ochrony środowiska. W ramach WPR 30% wsparcia dochodowego otrzymywanego przez rolników przeznacza się na praktyki związane ze zrównoważonym rolnictwem, w tym dywersyfikację i utrzymanie obszarów ekologicznych. Dodatkowe fundusze przeznacza się także na wsparcie rolnictwa ekologicznego.

Żywotne obszary wiejskie

Czy wiesz, że przemysł rolny i rolno-spożywczy zapewnia obecnie 46 mln miejsc pracy i 6% europejskiego PKB?

Rolnictwo obejmuje również społeczności wiejskie oraz ludzi, którzy w nich żyją i pracują. Połowa ludności UE żyje na wsi. Gdyby nie było gospodarstw rolnych lub rolnictwa, cała tkanka gospodarcza naszych obszarów wiejskich byłaby zagrożona.

Nowa WPR kładzie nacisk na wspieranie rolników z UE w utrzymywaniu żywotności obszarów wiejskich.. Pomaga rolnikom modernizować ich gospodarstwa rolne oraz inwestować w inne dziedziny niż produkcja żywności – zwłaszcza poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich.

Obecnie coraz mniej młodych wiąże swoją przyszłość z rolnictwem. Zaledwie 6% europejskich rolników to osoby poniżej 35 roku życia. Nowa WPR czyni ten zawód atrakcyjniejszym dzięki specjalnym programom wsparcia młodych rolników przez pierwszych pięć lat działalności.

Historia WPR

Wspólna Polityka Rolna (WPR) została wprowadzona w 1962 r. w celu zwiększenia produkcji żywności w Europie, która ucierpiała na skutek wielu lat głodu i wojny...

Monique Schalenbourg tłumaczy swojemu wnukowi: „Oto twój prapradziadek Emile. Podczas wojny ludzie głodowali. Musieliśmy żywić ludzi z wioski i tych, którzy przybywali do gospodarstwa z daleka i prosili o jedzenie. Po wojnie zaczęliśmy używać traktorów i mogliśmy produkować znacznie więcej...

Źródło: film Trzy pokolenia rolników [1].