GLB voor scholen

Europa's
Gemeenschappelijk
LandbouwbeleidGLB

Samen zorgen
voor onze roots

GLB-feiten: enkele weetjes

  • Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is een van de meest geïntegreerde beleidsmaatregelen van de EU.
  • De landbouw- en agrovoedingsindustrie is vandaag goed voor 46 miljoen banen en 6% van het Europese bbp.
  • Een gemiddeld gezin binnen de EU besteedt ongeveer 15% van zijn maandelijkse inkomsten aan voeding, wat de helft is vergeleken met 50 jaar geleden.
  • Landbouwers beheren meer dan de helft van het Europese grondgebied, en vervullen dus een belangrijke rol bij het vrijwaren van de grondstoffen.

Het GLB in ons leven

Veel van wat wij dagelijks consumeren en gebruiken, van melk, brood en vlees tot onze groenten, olie en kledij, is afkomstig van een boerderij.

Landbouw is onlosmakelijk verbonden met ons dagelijkse leven, en is uitermate belangrijk voor onze economie en gemeenschap. En zonder landbouwers is er geen landbouw. Ze produceren kwaliteitsvolle, veilige voeding voor meer dan 500 miljoen EU-burgers. Daarnaast helpen ze de klimaatverandering aan te pakken en de landbouwdiversiteit te behouden.

In juni 2013 sloten de EU-instellingen een akkoord over een hervorming van het GLB om het hoofd te kunnen bieden aan toekomstige uitdagingen. Deze nieuwste versie ondersteunt de Europese landbouwers zodat zij onze verwachtingen betreffende voedsel, het milieu en het platteland kunnen inlossen, en zorgt ervoor dat zij daarvoor een eerlijke vergoeding krijgen.

Het GLB na 2013

Gezonde, veilige en betaalbare voeding

Wist u dat onze landbouwers elk jaar 10 miljoen ton appels, 140 miljoen ton melk en 300 miljoen ton granen produceren, om maar enkele voorbeelden te noemen?

Het GLB ondersteunt landbouwers in de EU bij het produceren van het voedsel dat wij nodig hebben.

Dat gebeurt door landbouwpraktijken en -bedrijven – zowel grote, familie-, conventionele als organische bedrijven – te ondersteunen in de verschillende regio's en landen van de EU.

Daarbij wordt rekening gehouden met de rijke diversiteit van de landbouwtradities die de Europese keukens en voedingsmiddelen wereldwijd vermaard maken.

Een schoner milieu

Wist u dat bepaalde delen van boerderijen (weides, bufferzones enz.) niet alleen ons landschap bepalen, maar ook een grote rol spelen in het behoud van onze biodiversiteit en de aanpak van de klimaatverandering? Het GLB helpt landbouwers om 5% van hun land te gebruiken als ecologische aandachtsgebieden.

Wij verwachten van landbouwers dat zij voor ons en voor toekomstige generaties zorg dragen voor grondstoffen zoals aarde en water, en dat zij de biodiversiteit waarborgen. Een platteland dat slim beheerd wordt en dat de flora en fauna ondersteunt, is beter bestand tegen klimaatveranderingen en is van cruciaal belang voor de productie van voedzame, veilige voedingsmiddelen.

Het nieuwe GLB helpt landbouwers meer te ondernemen om het milieu te beschermen. 30% van de inkomensondersteuning die zij ontvangen in het kader van het GLB is gekoppeld aan duurzame landbouwpraktijken zoals de diversificatie van gewassen en het in stand houden van ecologische zones. Daarnaast worden er extra subsidies voorzien voor organische landbouw.

Een bruisend platteland

Wist u dat de landbouw- en agrovoedingsindustrie vandaag goed is voor 46 miljoen banen en 6% van het Europese bbp?

Landbouw gaat ook over landelijke gemeenschappen en de mensen die daar wonen en werken. De helft van de EU-bevolking woont op het platteland. Als er geen boerderijen of landbouwers waren, zou de volledige economische structuur van onze plattelandsgebieden bedreigd zijn.

Het nieuwe GLB is erop gericht landbouwers in de EU te helpen het platteland leven in te blazen door het mogelijk te maken dat landbouwers hun boerderijen moderniseren en in meer investeren dan alleen maar in voedselproductie. Dat gebeurt met name via programma's voor plattelandsontwikkeling.

Vandaag kiezen steeds minder jongeren voor een carrière in de landbouw. Slechts 6% van de landbouwers in Europa is jonger dan 35. Het nieuwe GLB maakt het beroep aantrekkelijker via speciale ondersteuningsmiddelen voor jonge landbouwers tijdens hun eerste vijf jaar in de sector.

De geschiedenis van het GLB

Europa's Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werd in 1962 in het leven geroepen om de voedselproductie op te krikken in een Europa dat getekend was door jaren van oorlog en hongersnood.

Monique Schalenbourg vertelt aan haar kleinzoon:"Hier is je betovergrootvader Emile. Tijdens de oorlog leden de mensen erg veel honger. We moesten eten geven aan de mensen in het dorp en aan anderen die van ver naar onze boerderij kwamen om voedsel te vragen. Na de oorlog begonnen we tractors te gebruiken, waardoor we heel wat meer konden gaan produceren."

Uit de video[1]Three Generations of Farmers.