BŽŪP mokykloms

Europos
Bendra
Žemės Ūkio
PolitikaBŽŪP

Rūpinkimės
savo šaknimis

"Europos bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) atspindi Europos visuomenės siekį nustatyti politiką, kuri užtikrintų kokybišką maistą, tinkamą gamtos išteklių valdymą ir suderintą mūsų kaimo vystymąsi. Tai politika, kuri naudinga visiems ES piliečiams."

ES Žemės ūkio komisijos narys Dacian Cioloş

BŽŪP faktai: ar žinojote?

  • Bendra žemės ūkio politika yra viena labiausiai integruotų ES politikos krypčių.
  • Ūkininkystės ir žemės ūkio pramonės šakos šiandien sudaro 46 milijonus darbo vietų ir 6 proc. Europos BVP.
  • Vidutinė ES šeima išleidžia apie 15 proc. mėnesio pajamų maistui – pusę to, ką išleisdavo prieš 50 metų.
  • Ūkininkai valdo daugiau kaip pusę Europos žemės ir vaidina svarbų vaidmenį saugodami jos išteklius.

BŽŪP mūsų gyvenime

Daugelis mūsų kasdien suvartojamų ir naudojamų produktų atkeliauja iš ūkio – nuo mūsų pieno, duonos, mėsos iki daržovių, aliejaus ir drabužių.

Žemės ūkis yra mūsų kasdienio gyvenimo esmė, gyvybiškai svarbi mūsų ekonomikai ir visuomenei. O ūkininkavimas negali egzistuoti be ūkininkų. Jie gamina aukštos kokybės, saugų maistą daugiau kaip 500 milijonų ES piliečių. Jie taip pat padeda kovoti su klimato kaita ir išsaugoti žemės ūkio įvairovę.

2013 m. birželio mėn. ES institucijos susitarė dėl BŽŪP reformos, siekiant išspręsti būsimus sudėtingus uždavinius. Naujausia jos versija padeda Europos ūkininkams patenkinti mūsų maisto, aplinkos apsaugos ir kaimo vietovių poreikius bei užtikrina, kad tai darydami jie gautų pagrįstą atlygį.

BŽŪP po 2013 m.

Sveikas, saugus, nebrangus maistas

Ar žinojote, kad kiekvienais metais ūkininkai priskina 10 milijonų tonų obuolių, primelžia 140 milijonų tonų pieno ir nupjauna 300 milijonų tonų javų – čia pateikėme tik kelis pavyzdžius?

BŽŪP remia ūkininkus visoje ES gaminti mums reikalingą maistą.

Tai daroma remiant ūkius ir ūkininkavimo praktiką įvairiuose ES regionuose ir šalyse, nuo didelių iki šeimos, nuo įprastų iki ekologiškų ūkių.

Ji gerbia turtingą žemės ūkio tradicijų įvairovę, dėl kurios Europos virtuvė ir maisto produktai garsėja visame pasaulyje.

Švaresnė aplinka

Ar žinojote, kad tam tikros ūkio dalys (ganyklos, apsauginės juostos ir kt.) ne tik sukuria mūsų kraštovaizdį, bet ir vaidina svarbų vaidmenį išsaugant biologinę įvairovę ir kovojant su klimato kaita? BŽŪP padeda ūkininkams išlaikyti 5 proc. savo žemių kaip ekologiniu požiūriu svarbias vietoves.

Mes pasitikime ūkininkais, kad jie rūpinasi gamtos ištekliais, pvz., dirva ir vandeniu, ir saugo biologinę įvairovę mūsų naudai ir ateities kartoms. Gerai tvarkomas kaimo regionas, puoselėjantis gamtą ir laukinę gamtą, yra atsparesnis klimato kaitai ir labai svarbus gaminant saugų, maistingą maistą.

Naujoji BŽŪP padeda ūkininkams daugiau nuveikti saugant mūsų gamtą. Ji susieja 30 proc. jų paramos pajamoms, kurią jie gauna per BŽŪP, su tausaus ūkininkavimo praktika, pvz., pasėlių įvairinimą ir ekologinių sričių apsaugą. Papildomas finansavimas taip pat skiriamas ekologiniam ūkininkavimui.

Gyvybingas kaimas

Ar žinojote, kad ūkininkavimas ir su žemės ūkiu susijusi pramonė šiandien sudaro 46 milijonus darbo vietų ir 6 proc. Europos BVP?

Ūkininkavimas taip pat yra susijęs su kaimo bendruomenėmis ir žmonėmis, kurie jose gyvena ir dirba. Puse ES gyventojų gyvena kaime. Jei nebūtų ūkių ar ūkininkų, visam mūsų kaimo vietovių ekonomikos augimui iškiltų grėsmė.

Naująja BŽŪP daugiausia dėmesio skiriama padėti ūkininkams visoje ES palaikyti kaimo vietovių gyvybingumą. Ji padeda ūkininkams atnaujinti savo ūkius ir investuoti ne tik į maisto produktų gamybą – labiausiai plėtodama kaimo plėtros programas.

Šiandien ūkininkavimą pasirenka mažiau jaunų žmonių. Tik 6 proc. Europos ūkininkų yra jaunesni kaip 35 metų amžiaus. Naująja BŽŪP ši profesija tampa patrauklesne plėtojant specialias schemas, kuriomis pirmuosius penkerius metus remiami jauni ūkininkai.

BŽŪP istorija

ES bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) buvo sukurta 1962 m., siekiant padidinti maisto gamybą Europoje, kuri kentėjo nuo daugelio karo ir bado metų…

Monique Schalenbourg aiškina savo anūkui:„Čia, Emili, yra tavo proprosenelis. Karo metu žmonės badavo. Mes turėjome maitinti žmones kaime ir atėjusius iš toli nuo ūkio, kurie prašė maisto. Po karo pradėjome naudoti traktorius, kurie padėjo mums pagaminti gerokai daugiau…

Paimta iš vaizdo įrašo Trys ūkininkų kartos[1].