KAP az iskoláknak

Európa
Közös
Agrárpolitikája

KAP

Ápoljuk
gyökereinket

Tények a KAP-ról: tudta-e?

  • A Közös Agrárpolitika az EU egyik legintegráltabb szakpolitikája.
  • A mezőgazdaság és az agrár-élelmiszeripar jelenleg 46 millió munkahelyet és az európai GDP 6%-át képviseli.
  • Egy átlagos európai család havi jövedelme 15%-át költi élelmiszerre, vagyis feleannyit, mint 50 évvel ezelőtt.
  • A mezőgazdasági termelők kezelik az európai földterületek több mint felét, ezzel rendkívül fontos szerepet játszva a természeti erőforrások védelmében.

A KAP az életünkben

A mindennapi életünkben fogyasztott és használt dolgok nagy része – a tejtől, a kenyértől és a hústól a zöldségekig, az olajig és a ruházati cikkekig – mezőgazdasági üzemekből származik.

A mezőgazdaság életünk alapvető részét alkotja, meghatározó szerepet játszik a gazdaságban és a társadalomban. És a mezőgazdaság nem létezhet mezőgazdasági termelők nélkül. A termelők kiváló minőségű, biztonságos élelmiszerrel látják el az EU több mint 500 millió polgárát. Hozzájárulnak továbbá az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és a mezőgazdaság sokszínűségének megőrzéséhez.

2013 júniusában az EU intézményei megállapodtak a KAP reformjáról, hogy sikerüljön megoldást kínálni a jövő kihívásaira. Az új KAP támogatást nyújt az európai termelőknek, hogy képesek legyenek megfelelni az élelmiszerekkel, a környezettel és a vidékkel kapcsolatban támasztott elvárásainknak, illetve garantálja, hogy ezen tevékenységükből megfelelően meg is tudjanak élni.

A KAP 2013 után

Egészséges, biztonságos, megfizethető élelmiszerek

Tudta-e, hogy termelőink évente 10 millió tonna almát, 140 millió tonna tejet és 300 millió tonna gabonát termelnek, hogy csak egy pár példát említsünk?

A KAP EU-szerte támogatja a mezőgazdasági termelőket a szükségleteinknek megfelelő élelmiszerek előállításában.

Ennek keretében támogatással segíti a különböző EU-régiók és -országok gazdaságait és gazdálkodási gyakorlatait, függetlenül attól, hogy nagy vagy kis méretű, hagyományos vagy biogazdaságokról van-e szó.

Tiszteletben tartja továbbá az európai konyhát és élelmiszertermékeket világszerte híressé tevő mezőgazdasági hagyományok gazdag sokszínűségét.

Tisztább környezet

Tudta-e hogy a gazdaságok bizonyos részei (legelők, védelmi sávok stb.) amellett, hogy a tájat formálják, a biológiai sokféleség megőrzésében és az éghajlatváltozás elleni küzdelemben is kulcsfontosságú szerepet játszanak? A KAP megköveteli nyújt a termelőktől, hogy földjük 5%-át ökológiai jelentőségű területként tartsák fenn.

A termelőkre támaszkodunk, hogy a jelen és a jövő generációk érdekében gondját viseljék a természeti erőforrásoknak, mint például a talaj és a víz, és megőrízzék a biológiai sokféleséget. Egy megfelelően kezelt vidéki terület amely tekintettel van a természetre és a vadon élő állatokra ellenállóbb az éghajlatváltozással szemben, és elengedhetetlen a biztonságos és tápláló élelmiszerek előállításához.

Az új KAP segítséget nyújt a termelőknek abban, hogy többet tegyenek a környezet védelme érdekében. A KAP-on keresztül biztosított jövedelemtámogatás 30%-át fenntartható gazdálkodási gyakorlatokhoz, mint például a növénytermesztés diverzifikálásához és az ökológiai területek fenntartásához kapcsolja. Emellett külön finanszírozással támogatja a biogazdálkodást.

Pezsgő vidéki élet

Tudta-e, hogy a mezőgazdaság és az agrár-élelmiszeripar jelenleg 46 millió munkahelyet és az európai GDP 6%-át képviseli?

A mezőgazdaság a vidéki közösségekről és az ott élő és dolgozó emberekről is szól. Emellett az EU lakosságának a fele vidéken él. Agrárgazdaságok és mezogazdasági termelok nélkül vidéki területeink teljes gazdasági szerkezete veszélybe kerülne.

Az új KAP központi célja, hogy EU-szerte segítse a mezőgazdasági termelőket a vidéki területek vitalitásának vidék életképességének. Segíti a termelőket gazdaságaik modernizálásában és az élelmiszertermelésen túllépő beruházások megvalósításában; különösen a vidékfejlesztési programokon keresztül.

Manapság egyre kevesebb fiatal választja a mezőgazdasági munkát. Európában mindössze 6%-ra tehető a 35 évnél fiatalabb mezőgazdasági termelők aránya. Az új KAP olyan speciális programokkal igyekszik vonzóbbá tenni a szakmát, amely a mezőgazdasági tevékenység kezdetét követő első öt évben külön támogatást nyújt a fiatal termelőknek.

A KAP története

Az EU Közös Agrárpolitikája (KAP) 1962-ben került kidolgozásra elsősorban a célból, hogy fokozza az élelmiszertermelést a hosszú éveken keresztül háborútól és éhségtől szenvedő Európában...

Monique Schalenbourg mindezt így próbálja elmagyarázni az unokájának:

Ez az üknagyapád, Emile. A háború alatt az emberek éheztek. Nemcsak a faluban lakóknak kellett hogy enni adjunk, de azoknak is, akik messziről érkeztek a gazdaságba, és enni kértek. A háború után traktorokkal kezdtünk dolgozni, és így sokkal többet tudtunk termelni...

Részlet a Három termelői generáció története című videóból[1].


[1] Az irodalmi kiadvány letöltéséhez kattintson az alábbi linkre:

www.capexhibition.eu/generations-of-farmers/story-of-three-generations-of-farmers.html

Az irodalmi kiadvány letöltéséhez kattintson az alábbi linkre:

http://bookshop.europa.eu/en/the-story-of-three-generations-of-farmers-pbKF3111393/