ÜPP koolidele

Euroopa
Ühine
PõllumajanduspoliitikaÜPP

Kanname hoolt
oma juurte eest

„Euroopa Ühine Põllumajanduspoliitika (ÜPP) peegeldab Euroopa ühiskonna püüdlemist poliitika poole, mis tagab kvaliteetse toidu, loodusvarade aruka haldamise ja meie maapiirkondade tasakaalustatud arengu. Selline poliitika on kõikide ELi kodanike hüvanguks.”

ELi põllumajandusvolinik Dacian Cioloş

ÜPP faktid: kas teadsite?

  • Ühine Põllumajanduspoliitika on üks ELi integreeritumatest poliitikatest.
  • Põllumajanduses ja põllumajanduslikus toidutööstuses on praegu 46 miljonit töökohta ja see sektor annab 6% Euroopa SKTst.
  • Keskmine ELi majapidamine kulutab toidule umbes 15% oma kuusissetulekust, mis on poole vähem kui 50 aastat tagasi.
  • Põllumajandustootjate kasutada on üle poole Euroopa maast ja neil on tähtis roll loodusvarade kaitsel.

ÜPP meie elus

Suur osa sellest, mida iga päev tarbime ja kasutame, on pärit talust: alates piimast, leivast ja lihast kuni köögiviljade, õli ja rõivasteni.

Põllumajandusel on meie igapäevaelus keskne koht, see on elutähtis nii majandusele kui ka ühiskonnale. Põllumajandustootmist ei saa olla ilma talupidajateta. Nemad toodavad kvaliteetset ohutut toitu rohkem kui 500 miljonile ELi kodanikule. Nad aitavad ka vastu seista kliimamuutusele ja säilitada põllumajanduse mitmekesisust.

Et tulla toime tulevikuväljakutsetega, leppisid ELi institutsioonid 2013. aasta juunis kokku ÜPP reformimises. ÜPP värskeim versioon toetab Euroopa põllumajandustootjaid meie vajaduste rahuldamisel toidu, keskkonna ja maaelu osas ning tagab neile seejuures äraelamiseks piisava sissetuleku.

ÜPP peale aastat 2013

Tervislik, ohutu, taskukohane toit

Kas teadsite, et igal aastal toodavad meie talupidajad 10 miljonit tonni õunu, 140 miljonit tonni piima ja 300 miljonit tonni teravilja – need on vaid mõned näited.

ÜPP toetab meile vajaliku toidu tootmisel põllumajandustootjaid kõikjal ELis.

Seda tehakse põllumajandusettevõtete ja tootmisviiside toetamisega ELi eri piirkondades ja riikides, olgu tegemist suurtootjate või peretalumajapidamiste, traditsioonilise või mahepõllundusega.

Seejuures austatakse põllumajandustraditsioonide rikkalikku mitmekesisust, mis toob Euroopa köögile ja toidule kuulsust kogu maailmas.

Puhtam keskkond

Kas teadsite, et põllumajandusettevõtete teatud osad (karjamaad, puhverribad jne) mitte ainult ei moodusta osa maastikust, vaid et neil on täita tähtis roll elurikkuse säilitamisel ja kliimamuutusega võitlemisel? ÜPP aitab põllumajandustootjatel jätta 5% oma maast ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alaks.

Põllumajandustootjate õlul on hoolitsemine loodusvarade, näiteks maapinna ja vee eest, ning elurikkuse kaitsmine meie ja tulevaste põlvkondade hüvanguks. Hästihooldatud maapiirkonnad, kus hoolitakse loodusest ja loomadest, on vastupidavamad kliimamuutusele ning võtmetähtsusega toitva ja ohutu toidu tootmisel.

Uus ÜPP aitab põllumajandustootjatel paremini keskkonda kaitsta. Selle kohaselt seotakse 30% ÜPP raames antavatest sissetulekutoetustest säästvate põllumajandustavade järgimisega, näiteks põllukultuuride mitmekesistamise ja ökoalade hooldamisega. Eraldi toetatakse ka mahepõllumajandust.

Tegusad maapiirkonnad

Kas teadsite, et põllumajanduses ja toidutööstuses on praegu 46 miljonit töökohta ja see sektor annab 6% Euroopa SKTst?

Põllumajandustootmine hõlmab ka maakogukondi ning seal elavaid ja töötavaid inimesi. Pool ELi elanikest elab maapiirkondades. Kui poleks talumajapidamisi ega talupidajaid, satuks ohtu kogu meie maapiirkondade majandusstruktuur.

Uus ÜPP keskendub kogu ELi põllumajandustootjate abistamisele maapiirkondade elujõulisuse säilitamisel. Talupidajatel aidatakse moderniseerida talusid ja investeerida ka mujale kui toidutootmisse – eelkõige maaelu arengu programmide kaudu.

Tänapäeval otsustab üha vähem noori põllumajandustootmise kasuks. Vaid 6% Euroopa põllumajandustootjatest on nooremad kui 35 aastat. Uue ÜPP raames muudetakse see elukutse atraktiivsemaks erimeetmete kaudu, millega toetatakse noori põllumajandustootjaid esimese viie tegevusaasta jooksul.

ÜPP ajalugu

Euroopa Ühine Põllumajanduspoliitika (ÜPP) loodi 1962. aastal eesmärgiga suurendada toiduainete tootmist aastaid sõda ja nälga kannatanud Euroopas…

Monique Schalenbourg jutustab oma pojapojale:

See on sinu vanavanavanaisa Emile. Sõja ajal olid inimesed näljas. Me pidime toitma nii oma küla rahvast kui ka kaugemalt tulnud inimesi, kes palusid meie talust süüa. Pärast sõda hakkasime kasutama traktoreid ja tänu sellele saime toota palju rohkem…

Lõik videost Kolme põlvkonna talupidajate lugu[1].


[1] Videot saab vaadata siin:

www.capexhibition.eu/generations-of-farmers/story-of-three-generations-of-farmers.html

Laadige ilukirjanduslik väljaanne alla siit:

http://bookshop.europa.eu/en/the-story-of-three-generations-of-farmers-pbKF3111393/