Η ΚΓΠ για τα σχολεία

Η Κοινή
Γεωργική
Πολιτική της
Ευρώπης

ΚΓΠ

ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ
ΜΑΣ

Στοιχεία για την ΚΓΠ: γνωρίζατε ότι...;

  • Η Κοινή Γεωργική Πολιτική είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες πολιτικές της ΕΕ.
  • Η γεωργία και η βιομηχανία αγροτικών τροφίμων αντιπροσωπεύουν σήμερα 46 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και το 6 % του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ.
  • Η μέση ευρωπαϊκή οικογένεια δαπανά περίπου το 15 % του μηνιαίου εισοδήματός της σε τρόφιμα. Το ποσοστό αυτό είναι το μισό απ' ό,τι ήταν πριν από 50 χρόνια.
  • Οι γεωργοί διαχειρίζονται περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊκές χερσαίες εκτάσεις, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην προστασία των φυσικών πόρων.

Η ΚΓΠ στη ζωή μας

Πολλά απ' αυτά που καταναλώνουμε και χρησιμοποιούμε κάθε μέρα προέρχονται από κάποια γεωργική εκμετάλλευση: από το γάλα, το ψωμί και το κρέας μας μέχρι τα λαχανικά, το λάδι και τα ρούχα μας.

Η γεωργία είναι στο επίκεντρο της καθημερινής μας ζωής, και είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και την κοινωνία. Και δεν μπορεί να υπάρξει γεωργία χωρίς γεωργούς. Αυτοί παράγουν υψηλής ποιότητας, ασφαλή τρόφιμα για περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ. Συμβάλλουν επίσης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη διατήρηση της ποικιλομορφίας της γεωργίας.

Τον Ιούνιο του 2013, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος. Η πιο πρόσφατη εκδοχή της ΚΓΠ στηρίζει τους ευρωπαίους γεωργούς για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μας για τα τρόφιμα, το περιβάλλον και την ύπαιθρό μας, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι μπορούν να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

Η ΚΓΠ μετά το 2013

Υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα σε προσιτές τιμές

Γνωρίζατε ότι κάθε χρόνο οι γεωργοί μας παράγουν 10 εκατομμύρια τόνους μήλα, 140 εκατομμύρια τόνους γάλα και 300 εκατομμύρια τόνους δημητριακά, για να δώσουμε μερικά μόνο παραδείγματα;

Η ΚΓΠ στηρίζει τους γεωργούς σε ολόκληρη την ΕΕ για να παράγουν τα τρόφιμα που χρειαζόμαστε.

Αυτό το επιτυγχάνει υποστηρίζοντας τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και πρακτικές στις διάφορες περιοχές και χώρες της ΕΕ,, από μεγάλες μέχρι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, και από συμβατικές μέχρι βιολογικές.

Σέβεται την πλούσια ποικιλομορφία των γεωργικών παραδόσεων που κάνουν την κουζίνα και τα προϊόντα διατροφής των ευρωπαϊκών χωρών διάσημα σε όλο τον κόσμο.

Καθαρότερο περιβάλλον

Γνωρίζατε ότι ορισμένα μέρη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (βοσκότοποι, ζώνες ανασχέσεως, κ.λπ.) όχι μόνο δημιουργούν το τοπίο μας, αλλά και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής; Η ΚΓΠ βοηθά τους γεωργούς να κρατήσουν το 5 % της γης τους ως περιοχές οικολογικής εστίασης.

Βασιζόμαστε στους γεωργούς για τη φροντίδα των φυσικών πόρων, όπως το χώμα και το νερό, και την προστασία της βιοποικιλότητας, προς όφελος δικό μας και των μελλοντικών γενεών. Μια ύπαιθρος της οποίας η διαχείριση γίνεται σωστά και η οποία στηρίζει τη φύση και την άγρια χλωρίδα και πανίδα είναι ανθεκτικότερη στην κλιματική αλλαγή και απαραίτητη για την παραγωγή ασφαλών, θρεπτικών τροφίμων.

Η νέα ΚΓΠ βοηθά τους γεωργούς να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν το περιβάλλον μας. Συνδέει το 30 % της εισοδηματικής στήριξης που λαμβάνουν μέσω της ΚΓΠ με αειφόρους γεωργικές πρακτικές, όπως η διαφοροποίηση των καλλιεργειών και η διατήρηση οικολογικών περιοχών. Χορηγείται επίσης επιπλέον χρηματοδότηση για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας.

Μια δυναμική ύπαιθρος

Γνωρίζατε ότι η γεωργία και η βιομηχανία αγροτικών τροφίμων αντιπροσωπεύουν σήμερα 46 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και το 6 % του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ;

Η γεωργία έχει επίσης να κάνει με τις αγροτικές κοινωνίες και τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται σ' αυτές. Ο μισός πληθυσμός της ΕΕ ζει στην ύπαιθρο. Αν δεν υπήρχαν γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή γεωργοί, ολόκληρος ο οικονομικός ιστός των αγροτικών περιοχών μας θα απειλούνταν.

Η νέα ΚΓΠ επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους γεωργούς σε ολόκληρη την ΕΕ να κρατήσουν την ύπαιθρο ζωντανή. Βοηθάει τους γεωργούς να εκσυγχρονίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να επενδύσουν σε τομείς πέρα από την παραγωγή τροφίμων – ιδιαίτερα μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Σήμερα, λιγότεροι νέοι ακολουθούν το επάγγελμα του γεωργού. Μόνο το 6 % των γεωργών της Ευρώπης είναι κάτω των 35 ετών. Η νέα ΚΓΠ καθιστά ελκυστικότερο το επάγγελμα μέσω ειδικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν τους νέους γεωργούς στη διάρκεια των πρώτων πέντε χρόνων δραστηριοποίησής τους.

Η ιστορία της ΚΓΠ

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ (ΚΓΠ) δημιουργήθηκε το 1962 για να αυξήσει την παραγωγή των τροφίμων σε μια Ευρώπη που για χρόνια είχε πληγεί από τον πόλεμο και το λιμό...

Η Monique Schalenbourg εξηγεί στον εγγονό της:

«Εδώ είναι ο προπροπάππους σου, ο Εμίλ. Στον πόλεμο, οι άνθρωποι πέθαιναν της πείνας. Είχαμε να τρέφουμε τους ανθρώπους στο χωριό και όσους έρχονταν στο αγρόκτημα από μακριά ζητώντας φαγητό. Μετά τον πόλεμο, αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τρακτέρ, και έτσι μπορέσαμε να παράγουμε πολύ περισσότερα…»

Απόσπασμα από το βίντεο Τρεις γενιές αγροτών[1].


[1] Δείτε το βίντεο εδώ:

www.capexhibition.eu/generations-of-farmers/story-of-three-generations-of-farmers.html

Τηλεφορτώστε μια υποθετική έκδοση εδώ:

http://bookshop.europa.eu/en/the-story-of-three-generations-of-farmers-pbKF3111393/