CAP for skoler

Europas
Fælles
LandbrugspolitikCAP

Vi passer på
vores rødder

Fakta om CAP: Vidste du det?

  • Den Fælles Landbrugspolitik er en af ​​de mest integrerede EU-politikker.
  • Landbrugs- og fødevaresektoren beskæftiger i dag 46 mio. mennesker og står for 6 % af det europæiske BNP.
  • En gennemsnitsfamilie inden for EU bruger ca. 15 % af sin månedsindkomst på mad. Det er halvt så meget som for 50 år siden.
  • Landmændene forvalter mere end halvdelen af ​​det geografiske område, som EU dækker, og spiller en vigtig rolle for beskyttelsen af de europæiske naturressourcer.

CAP i vores liv

Meget af det, vi indtager og bruger hver dag, kommer fra en gård – lige fra vores mælk, brød og kød til vores grøntsager, olie og tøj.

Landbruget er kernen i vores dagligdag og har afgørende betydning for økonomien og samfundet. Og landbruget kan ikke eksistere uden landmændene. De producerer sikre fødevarer af høj kvalitet til mere end 500 mio. EU-borgere. De hjælper også med at håndtere klimaændringer og bevare et mangfoldigt landbrug.

I juni 2013 enedes EU-institutionerne om en reform af CAP for at imødegå de fremtidige udfordringer. Den nyeste CAP hjælper de europæiske landmænd med at opfylde de krav, vi stiller til maden, miljøet og vores landdistrikter, og sikrer dem samtidig en rimelig levestandard.

CAP efter 2013

Sunde og sikre fødevarer til overkommelige priser

Vidste du, at vores landmænd hvert år producerer 10 mio. ton æbler, 140 mio. ton mælk og 300 mio. ton korn for blot at nævne nogle få eksempler?

CAP hjælper landmænd over hele EU med at producere den mad, vi har brug for.

Det sker i form af støtte til landbrugsbedrifter og landbrugsmetoder i de forskellige regioner og lande i EU. Støtten går både til store bedrifter og små familiedrevne bedrifter og både til konventionelt og økologisk landbrug.

CAP respekterer de mange forskellige landbrugstraditioner, der har gjort Europas kulinariske traditioner og fødevarer kendt i hele verden.

Et renere miljø

Vidste du, at der på landbrugsbedrifterne findes områder (græsmarker, dyrkningsfri bræmmer osv.), der ud over at præge landskabet også spiller en vigtig rolle for at bevare biodiversiteten og bekæmpe klimaændringer? CAP hjælper landmændene med at bevare 5 % af deres arealer som miljømæssige fokusområder.

Vi har brug for landmændene til at passe på naturressourcer som jorden og vandet og til at beskytte biodiversiteten til glæde for os selv og for de kommende generationer. Velplejede landdistrikter, hvor naturen og dyrelivet trives, er mere modstandsdygtige over for klimaændringer og afgørende for produktionen af sikre og næringsrige fødevarer.

Den nye CAP hjælper landmændene med at gøre mere for at beskytte vores miljø. Den øremærker 30 % af den indkomststøtte, de får gennem CAP, til bæredygtige landbrugsmetoder som f.eks. diversificering af afgrøder og bevaring af miljømæssige fokusområder. Der er også afsat flere penge til at hjælpe økologisk landbrug.

Levende landdistrikter

Vidste du, at landbrugs- og fødevaresektoren i dag beskæftiger 46 mio. mennesker og står for 6 % af det europæiske BNP?

Landbrug handler også om landbosamfundene og de mennesker, der bor og arbejder i dem. Halvdelen af EU’s ​​befolkning bor på landet. Uden gårde eller landmænd ville hele erhvervsstrukturen i vores landdistrikter være truet.

Den nye CAP fokuserer på at hjælpe landmænd over hele EU med at holde liv i landdistrikterne. Den hjælper landmændene med at modernisere deres bedrifter og investere i andet end fødevareproduktion – især gennem landdistriktsprogrammerne.

Færre unge vælger i dag at gå ind i landbruget. Kun 6 % af alle europæiske landmænd er under 35 år. Den nye CAP indeholder særlige ordninger, hvor der ydes støtte til unge landmænd i løbet af de første fem år, for at gøre landbrugserhvervet mere attraktivt.

CAP’s historie

EU’s Fælles Landbrugspolitik (CAP) blev indført i 1962 for at øge fødevareproduktionen i et Europa, der var hårdt ramt af de mange år med krig og sult.

Monique Schalenbourg siger til sit barnebarn:

Her er din tipoldefar, Emile. Under krigen sultede folk. Vi var nødt til at give mad til folk i landsbyen og til folk, der kom langvejs fra for at bede om mad. Efter krigen begyndte vi at bruge traktorer, og så fik vi mulighed for at producere meget mere.

Uddrag fra videoen Tre generationer af landbrugere[1].


[1] Se videoen her:

http://www.capexhibition.eu/dk/generations-of-farmers/tre-generationer-af-landbrugere.html

Download en opdigtet historie her:

http://bookshop.europa.eu/da/historien-om-tre-generationer-af-landmaend-pbKF3111393/