SZP pro školy

Společná
Zemědělská
Politika
EvropySZP

Pečujeme o
naše kořeny

Fakta o SZP: Víte, že...?

  • Společná Zemědělská Politika je jednou z nejvíce integrovaných politik v EU.
  • Zemědělství a zemědělsko-potravinářská odvětví dnes vytvářejí 46 milionů pracovních míst a připadá na ně 6 % evropského HDP.
  • Průměrná rodina v EU utratí za potraviny kolem 15 % svého měsíčního příjmu, polovinu toho, co před 50 lety.
  • Zemědělci obhospodařují více než polovinu půdy v Evropě a hrají tak důležitou roli při ochraně evropských přírodních zdrojů.

SZP v našem životě

Mnohé z toho, co každý den jíme a používáme, pochází od zemědělců, počínaje mlékem, přes chléb a maso až po zeleninu, olej a oblečení.

Zemědělství je v centru našeho každodenního života, je životně důležité pro ekonomiku a společnost. A zemědělství nemůže existovat bez zemědělců. Vyrábějí vysoce kvalitní a bezpečné potraviny pro více než 500 milionů občanů EU. Pomáhají také bojovat proti změně klimatu a přispívají k zachování rozmanitosti zemědělství.

V červnu 2013 se orgány EU dohodly na reformě Společné Zemědělské Politiky tak, aby dokázala reagovat na budoucí výzvy. Nejnovější verze SZP pomáhá evropským zemědělcům naplňovat naše požadavky týkající se potravin, životního prostředí a krajiny a zajišťuje jim možnost dosažení důstojného živobytí.

SZP po roce 2013

Zdravé, bezpečné, cenově dostupné potraviny

Víte, že naši zemědělci vyprodukují každý rok 10 milionů tun jablek, 140 milionů tun mléka a 300 milionů tun obilovin, máme-li zmínit jen několik příkladů?

SZP podporuje zemědělce v celé EU při výrobě potravin, které potřebujeme.

Činí tak podporou farem a zemědělských postupů v různých regionech a zemích EU, od velkých po rodinné, od konvenčních po ekologické.

Respektuje obrovskou rozmanitost zemědělských tradic, díky nimž jsou evropská kuchyně a potravinářské výrobky známé po celém světě.

Čistší životní prostředí

Víte, že některé zemědělské plochy (pastviny, ochranná pásma atd.) jsou nejenom součástí naší krajiny, ale sehrávají také klíčovou úlohu v zachovávání biologické rozmanitosti a v boji proti klimatickým změnám? SZP pomáhá zemědělcům udržovat 5 % jejich půdy jako plochy využívané v ekologickém zájmu.

Spoléháme se na to, že se zemědělci budou starat o přírodní zdroje, jako jsou půda a voda, a že budou pro nás a pro budoucí generace chránit biologickou rozmanitost. Správně obhospodařovaná krajina, která bere ohled na přírodu a v ní žijící zvěř, je odolnější vůči změnám klimatu a je velmi důležitá pro výrobu bezpečných a výživných potravin.

Nová SZP pomáhá zemědělcům dělat více pro ochranu životního prostředí. Vyčleňuje 30 % podpory příjmů, kterou získávají v rámci SZP, na udržitelné zemědělské postupy, jakými jsou diverzifikace plodin a udržování ekologických oblastí. Další finance jsou také poskytovány na podporu ekologického zemědělství.

Pulsující venkov

Věděli jste, že zemědělství a zemědělsko-potravinářská odvětví dnes vytvářejí 46 milionů pracovních míst a připadá na ně 6 % evropského HDP?

Zemědělství, to jsou také venkovské komunity a lidé, kteří v nich žijí a pracují. Polovina obyvatel EU žije na venkově. Pokud by neexistovali žádné farmy nebo zemědělci, byla by ohrožena celá hospodářská struktura našich venkovských oblastí.

Nová SZP se snaží pomáhat zemědělcům v celé EU a udržet venkov naživu. Pomáhá zemědělcům při modernizaci jejich farem a investicích nad rámec potravinové produkce – zejména prostřednictvím programů rozvoje venkova.

V dnešní době se zemědělství věnuje stále méně mladých lidí. Pouze 6 % evropských zemědělců je mladších 35 let. Nová SZP usiluje prostřednictvím speciálních programů, které podporují mladé zemědělce v prvních pěti letech činnosti, o zatraktivnění tohoto povolání.

Historie SZP

Společná Zemědělská Politika EU (SZP) byla vytvořena v roce 1962 s cílem zvýšit produkci potravin v Evropě, která strádala lety války a hladomoru...

Monique Schalenbourgová vysvětluje svému vnukovi:

Tady je tvůj prapradědeček, Emile. Během války lidé hladověli. Museli jsme nakrmit lidi ve vesnici i ty, co přijížděli na farmu z daleka a žádali o jídlo. Po válce jsme začali používat traktory a to nám umožnilo vyrábět v mnohem větším množství...

Převzato z videonahrávky Tři generace farmářů[1].


[1] Videonahrávku můžete zhlédnout zde:

www.capexhibition.eu/generations-of-farmers/story-of-three-generations-of-farmers.html

Zde si můžete stáhnout fiktivní publikaci:

http://bookshop.europa.eu/en/the-story-of-three-generations-of-farmers-pbKF3111393/