ОСП за училища

Общата
Селскостопанска
Политика на
ЕвропаОСП

С грижа за
нашите корени

Информация за ОСП: знаете ли, че?

  • Общата Селскостопанска Политика е една от най-интегрираните политики на ЕС.
  • Днес, в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост работят 46 милиона души, и тези сектори произвеждат 6% от европейския БВП.
  • Средностатистическото семейство в ЕС изразходва около 15% от месечния си доход за храна, което представлява половината от разходите за храна преди 50 години.
  • Земеделските производители управляват повече от половината от земята в Европа и играят важна роля за опазването на нейните природни ресурси.

ОСП в нашия живот

Голяма част от това, което всекидневно консумираме и използваме, получаваме от земеделските стопанства – от нашето мляко, хляб и месо до нашите зеленчуци, масло и облекло.

Селското стопанство е съществена част от нашето ежедневие и е жизненоважно за икономиката и обществото. А земеделието не може да съществува без земеделските производители. Те произвеждат висококачествени, безопасни храни за над 500 милиона граждани на ЕС. Те също така помагат при справяне с изменението на климата и запазване на разнообразието в областта на селското стопанство.

През юни 2013 г. институциите на ЕС стигат до споразумение относно реформата на ОСП, за да отговорят на бъдещите предизвикателства. Най-новата ОСП помага на европейските земеделски производители да изпълняват исканията ни относно храните, околната среда и селските райони, а при това им гарантира добри доходи.

ОСП след 2013 г.

Здравословни, безопасни, достъпни храни

Знаете ли, че ежегодно нашите земеделски производители произвеждат 10 милиона тона ябълки, 140 милиона тона мляко и 300 милиона тона зърнени култури (като това са само няколко примера)?

ОСП подпомага земеделските производители в целия ЕС при производството на храната, от която се нуждаем.

Това се постига чрез подпомагане на земеделските стопанства и земеделските практики в различните региони и държави от ЕС – от големи до семейни и от конвенционални до биологични.

ОСП зачита богатото разнообразие на селскостопанските традиции, които са причина за известността на европейските кулинарни традиции и хранителни продукти в цял свят.

По-чиста околна среда

Знаете ли, че някои части от земеделските стопанства (пасища, защитни ивици и т.н.) не само съставляват нашия пейзаж, но и играят важна роля за запазването на биологичното разнообразие и борбата с изменението на климата? ОСП помага на земеделските производители да запазят 5% от своята земя като приоритетни екологични области.

Ние разчитаме, че земеделските производители ще се грижат за природните ресурси, например за почвата и водата, и ще опазват биологичното разнообразие заради нас и заради бъдещите поколения. Добре управляваните селски райони, които опазват природата и дивите животни, са по-устойчиви към изменението на климата и са изключително важни за производството на безопасни, питателни храни.

Новата ОСП помага на земеделските производители да полагат повече усилия за опазването на околната ни среда. Тя насочва 30% от подпомагането на доходите по линия на ОСП към устойчиви земеделски практики, като например разнообразяване на видовете отглеждани култури и поддържане на екологично чисти райони. Освен това, за подпомагане на биологичното земеделие се отпуска допълнително финансиране.

Оживени селски райони

Знаете ли, че днес в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост работят 46 милиона души, а секторите произвеждат 6% от европейския БВП?

Земеделието също така е свързано със селските общности и хората, които живеят и работят в тях. Половината от населението на ЕС живее в селските райони. Ако нямаше земеделски стопанства или земеделски производители, цялата икономическа структура на нашите селски райони щеше да бъде застрашена.

Основната цел на новата ОСП е да помага на земеделските производители в ЕС да запазят селските райони. Тя им помага да модернизират своите стопанства и да инвестират извън рамките на производство на храни – особено чрез програмите за развитие на селските райони.

Днес все по-малко млади хора работят в областта на земеделието. Едва 6% от европейските земеделски производители са под 35-годишна възраст. Новата ОСП създава по-привлекателен имидж на професията чрез специални схеми, които подпомагат младите земеделски производители през първите им пет години в сектора.

Историята на ОСП

Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) е създадена през 1962 г., като целта ѝ е да увеличи производството на храни в Европа, която дълги години страда от война и глад…

Моник Шаленбург разказва на своя внук:

„Това е твоят прапрадядо, Емил. През войната хората гладуваха. Трябваше да храним хората от селото, както и онези, които идваха във фермата отдалече и молеха за храна. След края на войната започнахме да използваме трактори и това ни позволи да произвеждаме много повече...

От видеоматериала „Три поколения фермери“[1].


[1] Можете да видите видеоматериала тук:

www.capexhibition.eu/bg/generations-of-farmers/istorijata-na-tri-pokolenija-zemedelski-stopani.html

Изтеглете художественото произведение от тук:

http://bookshop.europa.eu/bg/--pbKF3111393/