Om CAP

Europas
Gemensamma
Jordbrukspolitik

CAP

Ta hand om
våra rötter

Nya studier visar att den del av EU:s befolkning som bor i städerna, och särskilt de yngre generationerna, inte upplever någon koppling till landsbygden som den plats därifrån deras mat kommer. De är även omedvetna om den vidare roll som jordbrukarna spelar i samhället.

Med anledning av reformen av Den Gemensamma Jordbrukspolitiken genomför EU‑kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling en informationskampanj med namnet ”Europas Gemensamma Jordbrukspolitik: Ta hand om våra rötter.”

Kampanjen ska informera EU:s invånare, särskilt stadsborna, om vikten av ett hållbart jordbruk, inte bara för vår tillgång till hälsosam mat utan också för miljön, landsbygden och ekonomin.

Kampanjen genomförs i samtliga 28 medlemsländer och riktar sig främst till allmänheten, lärare och högstadie- och gymnasieelever. Målet är att återskapa kopplingen mellan stadsbornas dagliga liv och jordbruket, som ger oss arbetstillfällen, stöder landsbygdsutvecklingen och skyddar våra naturresurser och miljön.

Kampanjen består av följande delar:

  • En webbplats med information om Gemensamma jordbrukspolitikens roll riktad till allmänheten, intressenter och lärare.
  • Audiovisuellt material – korta videoklipp, en reklamfilm för tv, en reklamfilm för biografer samt animerade videoklipp om reformens viktigaste delar.
  • ”Bondgården i stan” och andra evenemang med koppling till Gemensamma jordbrukspolitiken.
  • Ett roligt och lättsamt informationspaket för skolelever.

Den Gemensamma Jordbrukspolitiken i våra liv

CAP ska bli grönare, rättvisare och effektivare. Reformen syftar därmed till att stärka partnerskapet mellan EU och jordbrukarna och ge faktiska fördelar för över 500 miljoner konsumenter i EU.

Reformen är också en utmärkt möjlighet att sammanföra EU-medborgare, jordbrukare, icke-statliga organisationer, andra landsbygdsaktörer, nationella, regionala och lokala myndigheter samt Europeiska kommissionen för att vi ska kunna bättre förstå och diskutera jordbrukets betydelse i våra liv – och i framtida generationers liv.

Ett gemensamt projekt

Hur kan du engagera dig? Ägna en stund åt att titta runt här på webbplatsen! Här får du veta allt om huvuddragen i den nya CAP och hur den stöder jordbrukarna så att de kan ta itu med globala utmaningar som påverkar oss alla.

Du kan hitta en mängd fakta och roliga, interaktiva aktiviteter som speciellt riktar sig till allmänheten. Det finns också särskilt material för jordbrukare, andra intressenter och lärare.

På en sida med vanliga frågor och i animerade videoklipp förklaras på ett enkelt språk vad den senaste versionen av CAP innebär för EU-invånarna. Du kan också hitta mer information i avsnitten CAP-reformen och CAP på djupet.

En serie korta filmer belyser de olika delarna av CAP. Det finns också en särskild sida med evenemang – för såväl fackmän som allmänheten – där jordbruket och den nya CAP görs levande.

Hitta ett evenemang

Vill du diskutera jordbruksfrågor med andra aktörer på landsbygden? Har du lust att besöka en gård tillsammans med din familj? Är du intresserad av att lära dig om olika slags jordbruksmetoder i EU eller provsmaka den mångfald av jordbruksprodukter som finns i Europa? På sidan Vad händer i ditt land? finns det information om alla slags evenemang. Där kan du hitta allt ifrån konferenser, mässor och utställningar till öppna gårdar och stadspicknickar.

Anordna ett eget evenemang

Mässor, seminarier, bondgården i stan, workshoppar, festivaler, tävlingar .... Planerar du ett eget CAP-evenemang på temat jordbruk eller landsbygdsutveckling? Gå då till vår Verktygslåda där du kan hitta kostnadsfritt kommunikationsmaterial! Här finns allt ifrån affischer och videoklipp till upprullningsbara planscher och banderoller! Vill du nå ut till så många som möjligt? Låt ditt projekt få komma med på vår karta över evenemang i EU. Fyll i och skicka in det elektroniska formuläret som finns på sidan Vad händer i ditt land?.

CAP på Bruxelles Champêtre

Den 22 september 2013 – på Bryssels bilfria dag – förvandlades Place des Palais till ett pittoreskt landsbygdsområde, fullt med roliga och lärorika aktiviteter för hela familjen.

Över 8 000 personer besökte Europeiska kommissionens paviljong, som generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling hade byggt upp. Här fick besökarna delta i många roliga, kreativa aktiviteter i syfte att göra dem mer medvetna om den viktiga roll som jordbruket spelar i deras liv. De fick också veta hur CAP stöder jordbrukarna i deras strävan att förse över 500 miljoner EU‑invånare med mat, skydda miljön och hålla Europas mångsidiga landsbygd levande.