Informaţii

Politica
Agricolă
Comună
A EuropeiPAC

Pentru rădăcini
mai puternice

Studii recente au arătat faptul că populaţia urbană din UE şi, în special, tinerii simt că au pierdut legătura cu zonele rurale, ca sursă a alimentelor de care beneficiază, şi nu conştientizează rolul extrem de important al fermierilor în societatea noastră.

Ca urmare a deciziilor cu privire la reforma Politicii Agricole Comune(PAC), Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene a elaborat o campanie de comunicare dedicată referitoare la PAC, intitulată „Politica Agricolă Comună A Europei: Pentru rădăcini mai puternice”.

Campania promovează în rândul cetăţenilor UE, în special al celor care locuiesc în oraşe, importanţa agriculturii durabile, nu doar pentru aprovizionarea cu alimente sănătoase, ci şi pentru mediul înconjurător, zonele rurale şi economie.

Această campanie de comunicare desfăşurată în cele 28 de state ale UE vizează, în principal, publicul larg, cadrele didactice  şi şcolarii din ciclul gimnazial şi are ca scop restabilirea legăturilor dintre viaţa de zi cu zi a cetăţenilor care locuiesc în oraşe şi agricultură - ca sursă de locuri de muncă, dezvoltare rurală şi în termeni de gestionare a resurselor naturale şi de ocrotire a mediului înconjurător.

Instrumentele campaniei sunt următoarele:

  • Un site web care explică rolul PAC şi este dedicat publicului larg, părţilor interesate şi cadrelor didactice.
  • Materiale audiovizuale: scurte videoclipuri, reclame la televiziune, reclame în cinematografe şi clipuri animate care prezintă principalele componente ale reformei PAC.
  • Promovarea evenimentului Ferma în oraş şi a altor evenimente legate de PAC.
  • Pachetul de divertisment pentru şcolari.

PAC în vieţile noastre

Concepută pentru a fi mai ecologică, mai corectă şi mai eficientă, reforma PAC are ca scop consolidarea parteneriatului între Europa şi fermieri şi asigurarea de beneficii reale celor peste 500 de milioane de consumatori din UE.

De asemenea, oferă o oportunitate excelentă de a reuni cetăţenii, fermierii, ONG-urile, alţi actori rurali, autorităţile naţionale, regionale, locale din UE şi Comisia Europeană pentru a înţelege mai bine şi a dezbate importanţa agriculturii în vieţile noastre şi ale generaţiilor viitoare.

Un proiect comun

Cum vă puteţi implica? Acordaţi-ne câteva clipe şi navigaţi pe acest site web! Acesta vă oferă informaţii complete despre principalele puncte ale noii PAC şi despre modul în care aceasta sprijină agricultura în abordarea provocărilor globale care ne afectează pe toţi.

Cetăţenii pot găsi o mulţime de informaţii faptice şi distractive, evenimente interactive personalizate în funcţie de nevoile fiecăruia. Sunt disponibile şi materiale specifice pentru fermieri, părţile interesate şi profesori.

O serie de întrebări şi răspunsuri şi clipuri animate explică într-un limbaj simplu ce înseamnă cea mai recentă versiune a PAC pentru europeni. Puteţi găsi, de asemenea, informaţii suplimentare în secţiunile Reforma PAC şi Aprofundarea PAC.

O serie de filme scurte ilustrează diferitele caracteristici ale PAC.

Iar secţiunea dedicată evenimentelor, oferită specialiştilor şi publicului larg, aduce la viaţă agricultura şi noua PAC.

Găsiţi un eveniment

Doriţi să dezbateţi chestiuni legate de agricultură cu alţi protagonişti rurali? Intenţionaţi să vizitaţi o fermă împreună cu familia? Vă interesează să aflaţi mai multe despre diferite tipuri de practici agricole din UE sau să gustaţi diversitatea de produse agricole din Europa? Secţiunea Evenimente pentru ţara dvs. oferă informaţii despre toate tipurile de activităţi, de la conferinţe, târguri şi expoziţii, la ferme deschise şi picnicuri în oraş.

Organizaţi propriul dvs. eveniment

Târguri, seminarii, ferme în oraş, ateliere, festivaluri, competiţii... Vă planificaţi propriul eveniment legat de PAC pe teme de agricultură şi/sau dezvoltare rurală? În acest caz, vizitaţi secţiunea Trusa de instrumente pentru materiale de comunicare gratuite, de la afişe şi clipuri audio-video la materiale retractabile şi bannere! Doriţi să aveţi cea mai mare audienţă posibilă? Propuneţi ca proiectul dvs. să apară pe harta evenimentelor din Europa. Pentru aceasta, completaţi şi trimiteţi formularul online din secţiunea Evenimente din ţara dvs.

PAC în cadrul evenimentului Bruxelles Champêtre

Pe 22 septembrie 2013, pe durata zilei „fără maşini” din Bruxelles, Place des Palais s-a transformat într-un peisaj rural pitoresc, plin de activităţi distractive şi educative pentru întreaga familie.

Peste 8 000 au făcut o vizită specială la pavilionul Comisiei Europene (Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală). Aici, vizitatorii au luat parte la o serie de activităţi distractive, creative, menite să crească nivelul de conştientizare cu privire la importanţa agriculturii în vieţile lor, precum şi la modul în care PAC sprijină fermierii în furnizarea de alimente pentru peste 500 de milioane de cetăţeni ai UE, în protejarea mediului înconjurător şi în păstrarea vitalităţii zonelor rurale diverse ale Europei.