O WPR

Wspólna
Polityka
Rolna
EuropyWPR

W trosce
o nasze korzenie

Z niedawno przeprowadzonych badań wynika, że mieszkańcy miast UE ― w szczególności młodzi ― nie czują związku ze wsią jako źródłowym dostawcą żywności, a także nie zdają sobie sprawy z szerszej roli, jaką w naszym społeczeństwie odgrywają rolnicy.

W związku z decyzjami o reformie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej stworzyła specjalną kampanię komunikacyjną na temat WPR pod szyldem „Wspólna Polityka Rolna Europy: W trosce o nasze korzenie”.

Kampania ma na celu uświadomienie obywatelom UE, a zwłaszcza mieszkańcom miast, jak ważne jest rolnictwo zrównoważone, nie tylko jako źródło zdrowej żywności, lecz także sposób dbania o środowisko, tereny wiejskie i gospodarkę.

Niniejsza kampania komunikacyjna prowadzona w 28 krajach UE skierowana jest przede wszystkim do ogółu społeczeństwa, nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ma na celu odtworzenie więzi między codziennym życiem mieszkańców miast a rolnictwem – będącym źródłem zatrudnienia, rozwoju obszarów wiejskich, lecz także formą zarządzania zasobami naturalnymi i ochroną środowiska.

Narzędzia kampanii są następujące:

  • Strona internetowa wyjaśniająca funkcję WPR, skierowana do ogółu społeczeństwa, stron zainteresowanych oraz nauczycieli.
  • Materiały audiowizualne: krótkie filmiki, reklamy telewizyjna i kinowa oraz animowane klipy na temat głównych składowych reformy WPR.
  • Farma w mieście i inne wydarzenia związane z WPR.
  • Zestaw zabaw edukacyjnych dla uczniów.

WPR w naszym życiu

Sprawiedliwsza, bardziej ekologiczna i wydajna reforma WPR ma umocnić partnerstwo Europy i europejskich rolników oraz przynieść realne korzyści dla ponad 500 mln unijnych konsumentów.

Stanowi ona również doskonałą okazję, aby zgromadzić obywateli UE, rolników, organizacje pozarządowe, inne podmioty z obszarów wiejskich, władze krajowe, regionalne i lokalne oraz Komisję Europejską i pozwolić im lepiej zrozumieć oraz skłonić do debaty nad znaczeniem rolnictwa w naszym życiu oraz w życiu przyszłych pokoleń.

Wspólny projekt

Jak możesz się włączyć do działań? Poświęć chwilę na przejrzenie tej strony! Zawiera ona informacje o głównych celach WPR oraz o tym, w jaki sposób nowa polityka wspiera rolnictwo w rozwiązywaniu globalnych problemów, które dotyczą nas wszystkich.

Obywatele znajdą tutaj wiele rzeczowych informacji oraz zabawnych, interaktywnych wydarzeń skrojonych na miarę ich potrzeb. Dostępne są również specjalne materiały dla rolników, zainteresowanych stron i nauczycieli.

W zakładce Najczęściej zadawane pytania i w animowanych klipach wyjaśniono prostym językiem, co najnowsza wersja WPR oznacza dla Europejczyków. Więcej informacji można znaleźć także w zakładkach Reforma WPR i Szczegółowe informacje o WPR.

Seria krótkich filmów ilustruje różne cechy WPR. Natomiast specjalna zakładka o wydarzeniach, adresowana do specjalistów i ogółu społeczeństwa, wdraża w życie idee rolnictwa i nowej WPR.

Znajdź wydarzenie

Chcesz przeprowadzić debatę z innymi podmiotami z obszarów wiejskich na temat kwestii związanych z rolnictwem? Chętnie odwiedzisz gospodarstwo rolne wraz ze swoją rodziną? Chcesz dowiedzieć się o różnych praktykach rolniczych w Europie lub skosztować różnorodnych europejskich produktów rolnych? W zakładce Wydarzenia w Twoim kraju znajdziesz informacje o różnych działaniach, w tym konferencjach, targach i wystawach, a także dniach otwartych w gospodarstwach i piknikach miejskich.

Zorganizuj własne wydarzenie

Targi, seminaria, gospodarstwa w miastach, warsztaty, festiwale, konkursy... Planujesz zorganizować własne wydarzenie odwołujące się do WPR oraz tematyki rolnictwa i/lub rozwoju obszarów wiejskich? Wejdź w zakładkę Zestaw narzędzi, gdzie znajdziesz bezpłatne materiały komunikacyjne, w tym plakaty, wideoklipy, wyskakujące okna i banery! Chcesz dotrzeć z przekazem do jak najszerszego grona odbiorców? Zgłoś swój projekt do opublikowania na naszej Mapie wydarzeń organizowanych w Europie. Aby zgłosić wydarzenie, wypełnij i wyślij formularz internetowy dostępny w zakładce Wydarzenia w Twoim kraju.

WPR podczas Bruxelles-Champêtre

Dnia 22 września 2013 r., podczas dnia bez samochodu w Brukseli, Place des Palais zamienił się w malowniczy krajobraz wiejski, pełen rozrywek i zajęć edukacyjnych dla całej rodziny.

Ponad 8 000 osób odwiedziło pawilon Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich). Goście mogli tam uczestniczyć w wielu zabawach i kreatywnych zajęciach, których celem było podnoszenie świadomości na temat znaczenia rolnictwa w naszym życiu oraz na temat tego, jak WPR wspiera rolników w zapewnianiu żywności dla ponad 500 mln obywateli UE, chronieniu środowiska i zachowywaniu żywotności różnorodnych terenów wiejskich Europy.