Par KLP

Eiropas
Kopējā
Lauksaimniecības
PolitikaKLP

Rūpes par
mūsu saknēm

Nesenie pētījumi ir parādījuši, ka ES pilsētu iedzīvotāji, jo īpaši jaunieši, neizjūt saistību ar laukiem, kas nodrošina viņus ar pārtiku, un viņi nenovērtē lauksaimnieku būtisko lomu mūsu sabiedrībā.

Saskaņā ar lēmumiem Kopējās Lauksaimniecības Politikas (KLP) reformas sakarā Eiropas Komisijas  Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts ir izstrādājis vērienīgu KLP reklāmas kampaņu “Eiropas Kopējā Lauksaimniecības Politika: Rūpes par mūsu saknēm”.

Kampaņas mērķis ir informēt ES pilsoņus, jo īpaši pilsētniekus, par ilgtspējīgas lauksaimniecības nozīmi ne tikai veselīgas pārtikas nodrošināšanā, bet arī vides un lauku saglabāšanas un ekonomikas attīstības kontekstā.

Šīs ES-28 reklāmas kampaņas mērķauditorija ir plaša sabiedrība, skolotāji un vidusskolēni, un tās mērķis ir atjaunot saiknes starp pilsētnieku ikdienu un lauksaimniecības nozari kā darbavietu avotu, lauku attīstības veicinātāju, dabas resursu pārzinātāju un vides aizsardzības nodrošinātāju. 

Kampaņas rīki:

  • Plašai sabiedrībai, ieinteresētajām personām un skolotājiem domāta tīmekļa vietne, kurā tiek izskaidrota KLP loma.
  • Audiovizuālie materiāli: īsas videofilmas, TV reklāmas, kino reklāmas un animācijas īsfilmas, kas informē par KLP reformas galvenajām sastāvdaļām.
  • “Lauku sēta pilsētā” un citi ar KLP saistīti pasākumi.
  • Izglītojošas izklaides pasākumi skolēniem.

KLP mūsu dzīvē

Izstrādāta kā „zaļāka”, taisnīgāka un efektīvāka, KLP reforma ir paredzēta partnerattiecību starp Eiropu un tās lauksaimniekiem nostiprināšanai un īstu ieguvumu sniegšanai vairāk nekā 500 miljoniem ES patērētāju.

Tā arī sniedz lielisku iespēju savest kopā ES pilsoņus, lauksaimniekus, NVO, citus lauku dalībniekus, valsts, reģionālās un vietējās iestādes, un Eiropas Komisiju, lai labāk saprastu un apspriestu lauksaimniecības nozīmīgumu mūsu un nākamo paaudžu dzīvēs.

Kopējs projekts

Kā jūs varat iesaistīties? Veltiet kādu brīdi, lai pārlūkotu šo tīmekļa vietni! Tā vēsta par jaunās KLP galvenajiem jautājumiem un par to, kā tā atbalsta lauksaimniecību, risinot globālas problēmas, kuras skar mūs visus.

Pilsoņi tajā var atrast daudz faktiskās informācijas un viņu vajadzībām pielāgotus jautrus, interesantus pasākumus. Īpaši materiāli pieejami arī lauksaimniekiem, ieinteresētajām personām un skolotājiem.

Bieži uzdoti jautājumi un animēti klipi vienkāršā valodā paskaidro, ko eiropiešiem nozīmē jaunākā KLP versija. Plašāku informāciju varat atrast arī sadaļās KLP reforma un KLP šķērsgriezumā.

Īsfilmu sērijas ilustrē KLP dažādās funkcijas. Speciālistiem un plašai sabiedrībai veltītā sadaļa pasākumi atdzīvina lauksaimniecību un jauno KLP.

Atrast pasākumu

Vai vēlaties apspriest lauksaimniecības jautājumus ar citiem lauksaimniecības darbiniekiem? Vai degat nepacietībā apmeklēt kādu saimniecību kopā ar savu ģimeni? Vai jūs interesē uzzināt par dažāda veida lauksaimniecības praksēm visā ES vai izbaudīt Eiropas lauksaimniecības produktu daudzveidību? Mūsu sadaļa Pasākumi jūsu valstī sniedz informāciju par visa veida pasākumiem, sākot ar konferencēm, gadatirgiem un izstādēm, līdz pat atvērtajām saimniecībām un pilsētas piknikiem.

Organizēt savu pasākumu

Gadatirgi, semināri, saimniecības pilsētā, darbsemināri, festivāli, sacensības… Vai plānojat savu KLP pasākumu par lauksaimniecības un/vai lauku attīstības tēmām? Tad apmeklējiet mūsu sadaļu Informācijas līdzekļu komplekts ,lai iegūtu bezmaksas komunikāciju materiālus, sākot ar plakātiem un audiovizuāliem klipiem, līdz sarullējamiem plakātiem un reklāmkarogiem! Vai vēlaties aptvert pēc iespējas plašāku auditoriju? Ierosiniet attēlot jūsu projektu Eiropas mēroga pasākumu kartē. Lai to izdarītu, aizpildiet un nosūtiet tiešsaistes veidlapu sadaļā Pasākumi jūsu valstī.

KLP Briseles laukumā (Bruxelles-Champêtre)

Akcijas "diena bez auto" laikā 2013. gada 22. septembrī Briseles iela Place des Palais bija pārvērsta par gleznainu lauku ainavu ar bagātīgu izklaidējošu un izglītojošu aktivitāšu klāstu visai ģimenei.

Vairāk nekā 8000 no tiem speciāli iegriezās Eiropas Komisijas (Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta) paviljonā. Tur apmeklētāji piedalījās aizraujošās radošās aktivitātēs, kuru uzdevums bija veicināt viņu izpratni par lauksaimniecības svarīgumu viņu dzīvē un par to, kā KLP sniedz atbalstu lauksaimniekiem, lai nodrošinātu pārtiku vairāk nekā 500 miljoniem ES pilsoņu, aizsargājot vidi un saglabājot Eiropas lauku dzīvotspēju.