Lähemalt

Euroopa
Ühine
PõllumajanduspoliitikaÜPP

Kanname hoolt
oma juurte eest

Hiljutiste uuringute kohaselt tunnevad ELi linnaelanikud, eelkõige noored, end lahtirebituna maakeskkonnast kui toiduallikast ning neil pole aimu põllumajandustootjate ulatuslikumast rollist meie ühiskonnas.

Pärast Ühise Põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformimist käsitlevate otsuste vastuvõtmist töötati Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadis välja ÜPPd käsitlev teavituskampaania, mille tunnuslauseks on „Euroopa Ühine Põllumajanduspoliitika: kanname hoolt oma juurte eest”.

Kampaania toob eurooplaste, eriti linnaelanike jaoks esile säästva põllumajanduse olulisuse mitte üksnes tervisliku toiduga varustamise seisukohalt, vaid ka keskkonna, maaelu ja majanduse aspektist.

ELi 28 liikmesriigis läbiviidava teavituskampaania peamiseks sihtrühmaks on üldsus, õpetajad ja keskkooliõpilased ning selle eesmärgiks on taastada linnaelanike igapäevaelu ja põllumajanduse vaheline side kui tööhõive ja maaelu arengu allikas ning selle tähendus loodusvarade haldamisel ja keskkonnakaitsel.

Kampaanias kasutatavad töövahendid on:

  • üldsusele, sotsiaalpartneritele ja õpetajatele suunatud veebisait, kus selgitatakse ÜPP rolli;
  • audiovisuaalsed materjalid: ÜPP reformi põhiteemasid käsitlevad lühivideod, TV-klipp, kinoreklaam ja animeeritud lõigud;
  • ÜPPga seotud üritused, nt „Talu linnas” jt;
  • kooliõpilastele mõeldud meelelahutuslik õppepakett.

ÜPP meie elus

Reform ÜPP muutmiseks keskkonnahoidlikumaks, õiglasemaks ja tõhusamaks peaks tugevdama Euroopa ja tema põllumajandustootjate partnerlust ning tooma enam kui 500 miljonile ELi tarbijale käegakatsutavat kasu.

See loob ka suurepärase võimaluse tuua kokku ELi tarbijad, põllumajandustootjad, sotsiaalpartnerid ja muud maaelus tegevad isikud ning riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja Euroopa Komisjon, et paremini mõista põllumajanduse tähtsust meie ja tulevaste põlvkondade igapäevaelus.

Ühine projekt

Kuidas saate kaasa lüüa? Tutvuge selle veebisaidiga! Siit leiate teavet uue ÜPP tähtsamate teemade kohta ning selle kohta, kuidas ÜPPst on põllumajandusele abi meid kõiki mõjutavate üleilmsete probleemidega toimetulekul.

Siin on hulgaliselt faktiteavet, aga ka lõbusaid interaktiivseid tegevusi. Samuti leiate materjalid põllumajandustootjatele, sotsiaalpartneritele ja õpetajatele.

Korduvates küsimustes ja filmilõikudes selgitatakse lihtsas keeles ÜPP viimase reformi tähendust eurooplaste jaoks. Põhjalikumat teavet leiate ka rubriikidest ÜPP reform ja ÜPP sügavuti.

ÜPP erinevaid aspekte illustreerib lühifilmide sari. Põllumajandus ja uus ÜPP muudetakse elavaks spetsialistidele ja üldsusele mõeldud sündmuste rubriigis.

Leidke sündmus

Kas soovite arutleda koos teiste maaelus tegevate isikutega põllumajandusteemadel? Tahaksite koos perega mõnda talu külastada? Tunnete huvi erinevate ELis viljeldavate põllumajandustavade vastu või soovite osa saada Euroopa põllumajandustoodete mitmekesisusest? Rubriigist Sündmused teie riigis leiate teavet igasuguste ürituste kohta alates konverentsidest, messidest ja näitustest kuni talupäevade ja linnapiknikuteni.

Korraldage üritus

Messid, seminarid, üritus "Talu linnas", töötoad, festivalid, konkursid... Kas kavandate põllumajandust ja/või maaelu arengut käsitlevat ÜPP-üritust? Selleks tasub külastada rubriiki Abimaterjalid, kust leiate tasuta teabematerjale plakatitest ja audiovisuaalsetest lõikudest roll-up stendide ja bänneriteni! Kas soovite jõuda võimalikult laia auditooriumini? Pakkuge oma projekti näitamiseks Euroopa ürituste kaardil. Selleks kasutage rubriigis Sündmused teie riigis olevat elektroonilist vormi.

ÜPP üritusel Bruxelles Champêtre

22. septembril 2013, Brüsseli autovabal päeval, muudeti kuningalossi esine Place des Palais värvikaks külamaastikuks, kus oli palju meelelahutuslikke ja harivaid tegevusi kogu perele.

Euroopa Komisjoni (põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi) paviljonil oli rohkem kui 8000 külastajat. Nad said osa põnevatest ja loovatest tegevustest, mille eesmärk oli teadvustada põllumajanduse tähtsust nende elus – ja seda, kuidas ÜPP toetab põllumajandustootjaid 500 miljoni ELi kodaniku varustamisel toiduainetega, keskkonna kaitsmisel ja Euroopa mitmekesiste maapiirkondade elujõulisuse alalhoidmisel.