O SZP

Společná
Zemědělská
Politika
EvropySZP

Pečujeme o
naše kořeny

Podle posledních studií se obyvatelstvo měst EU, a zejména mladí lidé, cítí odtrženi od venkova coby zdroje potravin a nejsou si vědomi dalekosáhlejší úlohy, kterou zemědělci v naší společnosti hrají.

Po přijetí rozhodnutí o reformě Společné Zemědělské Politiky (SZP) zahájilo Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise komunikační kampaň o SZP nesoucí název„Společná Zemědělská Politika Evropy: Pečujeme o naše kořeny“.

Kampaň chce ukázat občanům EU, a zvláště obyvatelům měst, význam udržitelného zemědělství nejen pro dodávky zdravých potravin, ale také pro životní prostředí, venkov a ekonomiku.

Tato komunikační kampaň 28 členských států EU se zaměřuje hlavně na širokou veřejnost, učitele a studenty středních škol. Jejím cílem je obnova vazeb mezi každodenním životem obyvatel měst a zemědělstvím, které je zdrojem zaměstnanosti, rozvoje venkova a sehrává také svou úlohu při řízení přírodních zdrojů a v oblasti ochrany životního prostředí.

Kampaň používá tyto nástroje:

  • Internetové stránky, které vysvětlují úlohu SZP a jsou určeny široké veřejnosti, zainteresovaným subjektům a učitelům.
  • Audiovizuální materiál: krátká videa, televizní a filmové reklamy a animované klipy týkající se hlavních bodů reformy SZP.
  • „Farma ve městě“ a jiné akce související se SZP.
  • Vzdělávací interaktivní balíček pro školní děti.

SZP v našem životě

Reforma SZP, jejímž cílem je učinit SZP ekologičtější, spravedlivější a efektivnější, se zaměřuje na posílení partnerství mezi Evropou a jejími zemědělci a má přinést skutečné výhody více než 500 milionů spotřebitelů v EU.

Poskytuje také vynikající příležitost, jak spojit občany EU, zemědělce, nevládní organizace, ostatní venkovské subjekty, národní, regionální, místní orgány a Evropskou komisi a pokusit se lépe pochopit význam zemědělství v našem životě a v životě budoucích generací a diskutovat o něm.

Společný projekt

Jak se můžete zapojit? Udělejte si chvilku a projděte si tyto internetové stránky! Dozvíte se na nich vše o hlavních bodech nové SZP a o tom jak podporuje zemědělství při řešení celosvětových problémů, které se dotýkají nás všech.

Občané zde najdou nepřeberné množství faktických informací a zábavných interaktivních akcí šitých na míru jejich potřebám. Konkrétní materiály jsou také k dispozici pro zemědělce, další zainteresované strany a učitele.

Odpovědi na nejčastější dotazy a animované klipy srozumitelně vysvětlují, co nejnovější verze SZP pro Evropany znamená. Další informace najdete také v sekcích Reforma SZP a SZP podrobně.

Série krátkých filmů ilustruje různé funkce SZP. A speciální sekce akcí pro odborníky i širokou veřejností přivádí zemědělství a SZP k životu.

Najít akci

Chcete o zemědělských otázkách diskutovat s ostatními venkovskými subjekty? Chcete s rodinou navštívit nějakou farmu? Máte zájem dozvědět se o různých typech zemědělských postupů uplatňovaných v celé EU, nebo zakusit rozmanitost zemědělských produktů v Evropě? Rubrika Akce ve vaší zemi poskytuje informace o nejrůznějších akcích od konferencí, veletrhů a výstav až po otevřené farmy a městské pikniky.

Uspořádejte vlastní akci

Veletrhy, semináře, farmy ve městě, workshopy, festivaly, soutěže... Chystáte svou vlastní akci na téma SZP a zemědělství, popř. rozvoj venkova? Pak navštivte rubriku Sada nástrojů, kde najdete bezplatné komunikační materiály, od plakátů a audiovizuálních klipů až po roletové plakáty a bannery! Chcete oslovit co nejširší publikum? Požádejte o zahrnutí svého projektu do naší Celoevropské mapy akcí. Chcete-li tak učinit, vyplňte a odešlete on-line formulář v rubrice Akce ve vaší zemi.

SZP na akci Bruxelles Champêtre

Během bruselského „dne bez aut“ dne 22. září 2013 se Place des Palais proměnil na malebnou venkovskou krajinu plnou zábavných a vzdělávacích aktivit pro celou rodinu.

Přes 8000 lidí speciálně navštívilo pavilón Evropské komise (Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova). Návštěvníci se zde zapojili do zábavných a tvůrčích aktivit zaměřených na zvýšení povědomí o významu zemědělství v jejich životech. Dále se dozvěděli, jak SZP podporuje zemědělce při zajišťování potravin pro více než 500 miliónů občanů Evropy, při ochraně životního prostředí a zachovávání životaschopnosti rozmanitého evropského venkova.