Относно

Общата
Селскостопанска
Политика на
ЕвропаОСП

С грижа за
нашите корени

Последните проучвания показват, че градското население на ЕС и особено младите хора, не припознават селските райони като източник на храната си, както и че не са наясно с по-разнообразните функции на земеделските производители в нашето общество.

След приемането на решенията за реформата на Общата Селскостопанска Политика (ОСП), Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия разработи специална комуникационна кампания, посветена на ОСП, под мотото „Общата Селскостопанска Политика: С грижа за нашите корени“.

Кампанията популяризира сред гражданите на ЕС и най-вече сред градските жители значението на устойчивото земеделие, не само за доставка на здравословни храни, но също така и за околната среда, за селските райони и икономиката.

Комуникационната кампания в 28-те държави членки на ЕС е насочена главно към широката общественост, учителите и учениците в средните училища и нейната цел е да бъдат възстановени връзките между всекидневния живот на жителите на градовете и земеделието – като източник на заетост, развитие на селските райони и от гледна точка на управлението на природните ресурси и опазването на околната среда.

Кампанията разполага със следните инструменти:

  • Информационен уебсайт за ролята на ОСП, предназначен за широката общественост, заинтересованите страни и учителите.
  • Аудиовизуални материали: кратки видео материали, телевизионна реклама, кино реклама и анимационни видеоклипове, посветени на основните компоненти на реформата на ОСП.
  • Ферма в града и други прояви, свързани с ОСП.
  • Пакет от материали с образователно-развлекателна цел за ученици.

ОСП в нашия живот

Реформата на ОСП има за цел да направи политиката по-екологична, по-справедлива и по-ефективна, да заздрави партньорството между Европа и нейните земеделски производители, както и да донесе реални ползи за над 500 милиона потребители в ЕС.

Освен това, тя предоставя отлична възможност за обединяване на граждани, земеделски производители, неправителствени организации, други участници от селските райони, национални, регионални и местни власти в ЕС и Европейската комисия с цел по-добро разбиране и обсъждане на значението на селското стопанство както за нашия живот, така и за живота на бъдещите поколения.

Общ проект

Как можете да участвате? Отделете малко време, за да разгледате този уебсайт! Тук ще намерите цялата информация за същността на новата ОСП, както и за начините, по които тя подпомага селското стопанство, за да отговори на глобалните предизвикателства, оказващи влияние върху всички нас.

Гражданите могат да открият фактологична информация и забавни, интерактивни прояви, съобразени с техните нужди. Налични са и специфични материали за земеделските производители, заинтересованите лица и учителите.

Често задаваните въпроси и анимационните видеоклипове обясняват на разбираем език какво значение има най-актуалната версия на ОСП за европейците. Можете да откриете допълнителна информация и в разделите Реформа на ОСП и Подробна информация за ОСП.

Поредица от кратки филми илюстрира различните особености на ОСП. А специален раздел за прояви, предназначен за специалистите и за широката общественост, съдържа примери за практическо приложение на новата ОСП в селското стопанство.

Открийте проява

Искате да обсъждате въпроси за селското стопанство с други лица от селските райони? Искате да посетите земеделско стопанство с вашето семейство? Искате да научите за различните видове земеделски практики на територията на ЕС или да опитате разнообразните земеделски продукти от Европа? Нашият раздел „Прояви във вашата страна“ съдържа информация за всички видове дейности – от конференции, панаири и изложения до дни на отворените врати в земеделски стопанства и пикници в града.

Организирайте своя собствена проява

Изложения, семинари, ферми в града, работни групи, фестивали, състезания... Планирате ли собствена проява, свързана с ОСП, която е посветена на селското стопанство и/или развитието на селските райони? Тогава посетете нашия раздел „Инструментариум“, където ще намерите безплатни комуникационни материали – от плакати и аудиовизуални клипове до прибиращи се платна и банери! Искате ли да достигнете до възможно най-много хора? Предложете вашия проект за включване в нашата карта с прояви от цяла Европа. За да направите това, попълнете и изпратете онлайн формуляра в раздел „Прояви във вашата страна“.

ОСП на изложението „Bruxelles Champêtre“ („Фермата в града“ в Брюксел)

На 22 септември 2013 г., по време на Деня без автомобили в Брюксел, Place des Palais се преобрази в живописен селски пейзаж, който включваше забавни и образователни дейности за семейството.

Над 8 000 души специално посетиха павилиона на Европейската комисия (Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“). Тук посетителите взеха участие в редица забавни и творчески дейности, насочени към повишаване на осведомеността относно значението на селското стопанство за техния живот, както и за начините, по които ОСП помага на фермерите да осигуряват храна за над 500 милиона граждани на ЕС, да опазват околната среда и да запазват жизнеспособността и многообразието на селските райони в Европа.