Sökväg

Ytterligare verktyg

Kommunikationsnätverk

Välkommen till kommunikationsnätverket för EU:s jordbrukspolitik!

Via webbplatsens olika delar kan du

Kommunikationsnätverket för GJP är en nätplattform som Europeiska kommissionens generaldirektorat startat för jordbruk och landsbygdsutveckling (DG AGRI) för att förbättra informationsflöden och idéer mellan intressenter och specialister som sysslar med GJP-relaterade informationsåtgärder. Det ger intressenter åtkomst till de verktyg och initiativ som har utvecklats av DG AGRI gällande kommunikationer om jordbruk och landsbygdsutveckling.

För kommentarer, förslag och mer information om kommunikationsnätverket för GJP, kontakta oss på: cap-communication-network@ec.europa.eu