Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Komunikačná sieť SPP

vitajte v komunikačnej sieti SPP Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka!

V rôznych častiach tejto webovej stránky budete môcť:

  • pristupovať k všetkým informáciám týkajúcim sa ocenení v oblasti komunikácie o SPP vrátane formulára prihlášky.
  • vstupovať do databázy upozorňujúcej na inšpiratívne projekty a najlepšie postupy;
  • verejne informovať o podujatiach týkajúcich sa poľnohospodárstva a rozvoja vidieka;
cap communication awardcap communication awardCAP Communication NetworkCAP Communication NetworkCAP Communication Network

Dňa 29. januára 2015 sa približne 150 komunikátorov o otázkach Spoločnej poľnohospodárskej politiky aktívne zapojilo do podujatia SPP komunikačné sieťovanie: učenie, výmena osvedčených postupov a vytváranie sietí!

Tu pdf - 349 KB [349 KB] English (en) si môžete nájsť zbierku prezentácií rečníkov a ich kľúčových posolstiev, ako aj výsledky získané v priebehu workshopov a "Trh najlepších projektov" v roku 2014 v rámci Ocenení za komunikáciu v oblasti SPP.

Dúfame, že bude pre vás užitočná. Nezabúdajte, že nás vždy potešia pripomienky a návrhy. Kontakty: capforourroots@iservice-europa.eu