Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Komunikačná sieť SPP

Vitajte v komunikačnej sieti SPP Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka!

V rôznych častiach tejto webovej stránky budete môcť:

Komunikačná sieť spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) je online informačná platforma, ktorú spustilo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (GR AGRI) s cieľom zlepšiť tok informácií a myšlienok medzi zainteresovanými stranami a odborníkmi pôsobiacimi v oblasti informačných opatrení súvisiacich so SPP. Zainteresovaným stranám poskytuje prístup k nástrojom a iniciatívam vypracovaným GR AGRI, ktoré sa týkajú komunikácie o otázkach poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Ak máte pripomienky alebo návrhy alebo chcete získať viac informácií o komunikačnej sieti SPP, kontaktujte nás na: cap-communication-network@ec.europa.eu