Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

Netwerk ta’ komunikazzjoni tal-PAK

Merħba fin-Netwerk ta’ Komunikazzjoni tal-PAK tad-DĠ AGRI!

Permezz tas-sezzjonijiet differenti ta’ din il-websajt, inti jkollok il-possibbiltà li:

In-Netwerk ta’ Komunikazzjoni tal-PAK, huwa pjattaforma ta’ informazzjoni online, imnedija mid-Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (DĠ AGRI) tal-Kummissjoni Ewropea sabiex jittejjeb il-fluss ta’ informazzjoni u l-ideat fost il-partijiet interessati u l-ispeċjalisti attivi fil-qasam tal-miżuri ta’ informazzjoni relatati mal-PAK. Dan jipprovdi lill-partijiet interessati b’aċċess għal għodod u inizjattivi żviluppati mid-DĠ AGRI li jirrigwardaw komunikazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ agrikoltura u żvilupp rurali.

Għal kummenti, suġġeriment u iktar informazzjoni dwar in-Netwerk ta’ Komunikazzjoni tal-PAK, ikkuntattjana fuq: cap-communication-network@ec.europa.eu