Navigācijas ceļš

Citi rīki

KLP komunikācijas tīkls

Sveicināti Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta kopējās lauksaimniecības politikas komunikācijas tīklā!

Šīs tīmekļa vietnes dažādajās sadaļās varēsiet:

KLP komunikācijas tīkls ir tiešsaistes informācijas platforma, kuru ir izveidojis Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts (AGRI ĢD), lai uzlabotu informācijas un ideju plūsmu starp ieinteresētajām personām un speciālistiem, kas īsteno ar KLP saistītus informācijas pasākumus. Platformā interesenti var piekļūt AGRI ĢD izstrādātajiem instrumentiem un iniciatīvām, kas attiecas uz komunikāciju par lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumiem.

Ja jums ir komentāri un ierosinājumi, kā arī lai saņemtu papildu informāciju par KLP komunikācijas tīklu, sazinieties ar mums, rakstot uz: cap-communication-network@ec.europa.eu