Navigacijski put

Dodatni alati

Komunikacijska mreža ZPP–a

dobro došli na komunikacijsku mrežu ZPP-a Opće uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj!

Različiti odjeljci ovih internetskih stranica omogućuju vam:

  • pristup svim informacijama o Nagradama za komuniciranje o ZPP-u, uključujući obrazac za prijavu
  • pristup bazi podataka s inspirativnim projektima i najboljim praksama
  • najavu događanja o poljoprivredi i ruralnom razvoju
cap communication awardcap communication awardCAP Communication NetworkCAP Communication NetworkCAP Communication Network

Događanje namijenjeno komunikaciji ZPP-a i umrežavanju: učenje, razmjena dobrih praksi i umrežavanje! održan je 29. siječnja 2015. Na događaju je prisustvovalo sto pedeset stručnjaka za komunikaciju u području ZPP-a.

Ovdje pdf - 349 KB [349 KB] English (en) možete naći zbirku prezentacija govornika i njihovih ključnih poruka, kao i rezultate radionica.

Nadamo se da će vam to biti korisno. Vaši komentari i prijedlozi uvijek su dobrodošli. capforourroots@iservice-europa.eu