Navigacijski put

Dodatni alati

Komunikacijska mreža ZPP–a

Dobro došli na komunikacijsku mrežu ZPP-a Opće uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj!

Različiti odjeljci ovih internetskih stranica omogućuju vam:

Komunikacijska mreža ZPP-a internetska je informacijska platforma koju je izradila Europska komisija, točnije Opća uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI) s ciljem poboljšanja protoka informacija i ideja između dionika i stručnjaka aktivnih na području informativnih mjera povezanih sa ZPP-om. Mreža zainteresiranim stranama omogućuje pristup alatima i inicijativama o komunikaciji o poljoprivredi i problemima ruralnog razvoja koje je razvio DG AGRI.

Ako želite s nama podijeliti svoje komentare i prijedloge ili saznati više o komunikacijskoj mreži ZPP-a, obratite nam se na: cap-communication-network@ec.europa.eu