Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Δίκτυο επικοινωνίας για την ΚΓΠ

Καλώς ορίσατε στο Δίκτυο Επικοινωνίας της ΓΔ AGRI για την ΚΓΠ!

Στις διάφορες ενότητες αυτού του ιστότοπου θα έχετε τη δυνατότητα:

Δίκτυο Επικοινωνίας ΚΓΠ είναι μια διαδικτυακή πληροφοριακή πλατφόρμα που δημιούργησε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔ AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό να βελτιωθεί η ροή των πληροφοριών και ιδεών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και ειδικών στον τομέα των πληροφοριακών μέτρων που σχετίζονται με την ΚΓΠ. Παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη πρόσβαση σε εργαλεία και πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν από τη ΓΔ AGRI σχετικά με την επικοινωνία σε θέματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης.

Για σχόλια, προτάσεις και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δίκτυο Επικοινωνίας ΚΓΠ επικοινωνήστε μαζί μας στο: cap-communication-network@ec.europa.eu