Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Комуникационна мрежа за ОСП

Добре дошли в комуникационната мрежа за ОСП на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“!

Чрез различните раздели на настоящия уебсайт ще имате възможност да:

Комуникационната мрежа за ОСП е онлайн информационна платформа, която Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (ГД AGRI) на Европейската комисия пуска с цел да се подобри обмяната на информация и идеи между заинтересованите страни и специалистите, работещи в областта на свързаните с ОСП информационни мерки. Тази платформа предоставя на заинтересованите страни достъп до разработени от ГД AGRI инструменти и инициативи, свързани с комуникацията по въпросите на земеделието и развитието на селските райони.

За коментари, предложения и повече информация относно комуникационната мрежа за ОСП можете да се свържете с нас на адрес: cap-communication-network@ec.europa.eu