Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Комуникационна мрежа за ОСП

Добре дошли в комуникационната мрежа за ОСП на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“!

Чрез различните раздели на настоящия уебсайт ще имате възможност да:

  • получите достъп до цялата информация, свързана с наградите за комуникация в областта на ОСП, включително до формуляра за кандидатстване.
  • получите достъп до база данни, в която са откроени вдъхновяващи проекти и най-добри практики;
  • популяризирате събития, свързани със земеделие и развитие на селските райони;
cap communication awardcap communication awardCAP Communication NetworkCAP Communication NetworkCAP Communication Network

На 29 януари 2015 г. около 150 ангажирани в сферата на комуникацията по въпроси, свързани с ОСП , взеха активно участие в събитието "Работа в мрежа при комуникацията на ОСП: обучение, обмен на добри практики и работа в мрежа"!

Тук pdf - 349 KB [349 KB] English (en) можете да намерите презентациите на говорителите, техните основни послания, както и резултатите от работните срещи и от "пазара на най-добри проекти" в рамките на Комуникационните награди в областта на ОСП за 2014 г.

Надяваме се, че това ще ви бъде полезно. Моля не забравяйте, че приветстваме всякакви коментари и предложения. За контакти: capforourroots@iservice-europa.eu

Актуална информация за комуникационната дейност в областта на ОСП