Sökväg

Ytterligare verktyg

Om du vill skicka in ditt evenemang ska du skapa ett konto och sedan fylla i och skicka in formuläret. Om du inte vill fylla i hela formuläret på en gång kan du spara det och fortsätta senare. När du är färdig med att fylla i formuläret måste du klicka på ''skicka''. När formuläret har skickats in kan du inte göra några ändringar längre eftersom det då skickas till EU-kommissionen för granskning. Om du behöver göra ändringar kan du i stället ta bort ditt evenemang och skapa ett nytt.

Villkor för behörighet

  • Evenemanget eller kommunikationsinsatsen äger rum i ett av EU:s 28 länder.
  • Evenemanget eller kommunikationsinsatsen äger rum mellan oktober 2015 och december 2016.
  • Evenemanget eller kommunikationsinsatsen har inte ett rent kommersiellt syfte.
  • Evenemanget eller kommunikationsinsatsen ger information om jordbruk, mat, landsbygdsutveckling eller något annat ämne som rör den gemensamma jordbrukspolitiken.

Mer information: Kampanjsekretariatet

Har du några frågor? Behöver du råd eller hjälp? Kontakta gärna sekretariatet via e-post eller telefon.

Sekretariatet är öppet på vardagar kl. 09.00-13.00 och kl. 14.00-17.30 CET. (Stängt på belgiska helgdagar.) Svar på förfrågningar ges inom 3 arbetsdagar.