Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Zwycięzcy

Ceremonia wręczenia nagród za 2013 r. w ramach konkursu „CAP Communication Awards” odbyła się 9 grudnia w Brukseli podczas konferencji „ Telling the Story English (en) ” [Jak lepiej opowiadać o Europie].

Trzy nominowane podmioty w każdej kategorii, wstępnie wybrane przez niezależne jury, miały okazję przedstawić swoje projekty międzynarodowemu gronu specjalistów w dziedzinie komunikacji.

Następnie miało miejsce głosowanie w celu ustalenia ostatecznej klasyfikacji.

Oto zwycięzcy konkursu „CAP Communication Awards” w 2013 r.!

Baltic Sea Farmer of the Year Award

Kategoria: Sidusrühmade teavitamine
Organizacja: WWF Baltic Ecoregion Programme
Kraje: Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Poola, Venemaa, Rootsi

Disseminação de boas práticas para a biodiversidade na aplicação de compromissos agro-ambientais – Dissemination of best practices for biodiversity in the application of agri-environmen

Kategoria: Sidusrühmade teavitamine
Organizacja: LPN – Liga para a Protecção da Natureza
Kraje: Portugal

Green Heart of Cork: Promoting sustainable forest management in cork oak landscapes through the engagement of the business sector in payments for ecosystem services schemes

Kategoria: Sidusrühmade teavitamine
Organizacja: WWF Mediterranean Programme in Portugal
Kraje: Portugal

SMS Family Farms of Romania

Kategoria: Innovatiivne teavitamine
Organizacja: Fundatia ADEPT Transilvania
Kraje: Rumeenia

AgriChatUK

Kategoria: Innovatiivne teavitamine
Organizacja: Simon Haley
Kraje: Ühendkuningriik

farmsUP! Fostering the emerging agro-entrepreneurial culture through dynamic training solutions

Kategoria: Innovatiivne teavitamine
Organizacja: Militos Emerging Technologies & Services
Kraje: Kreeka

La nueva PAC y sus repercusiones en la ciudadanía europea – The new Common Agricultural Policy and its impact on European citizens

Kategoria: Avalikkuse teavitamine
Organizacja: Unións Agrarias-UPA
Kraje: Hispaania

Europska budućnost hrvatskog poljoprivrednika – European Future of Croatian farmers

Kategoria: Avalikkuse teavitamine
Organizacja: Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development
Kraje: Horvaatia

Village Folk – Ljudje Podeželja

Kategoria: Avalikkuse teavitamine
Organizacja: RTV Slovenija
Kraje: Sloveenia

Specjalna nagroda publiczności

farmsUP! Fostering the emerging agro-entrepreneurial culture through dynamic training solutions

Kategoria: Innovatiivne teavitamine
Organizacja: Militos Emerging Technologies & Services
Kraje: Kreeka

Specjalna nagroda jury

Roma Income Generation and Integration

Kategoria: Innovatiivne teavitamine
Organizacja: Land Source of Income
Kraje: Bulgaaria