Sökväg

Ytterligare verktyg

VILLKOR FÖR ATT FÅ DELTA

Vem kan delta i kommunikationstävlingen?

Följande organisationer kan delta:

 1. Nationella ministerier
 2. Icke-statliga organisationer
 3. Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter
 4. Andra myndigheter
 5. Branschorganisationer inom jordbruk och landsbygdsutveckling
 6. Tankesmedjor, forskningsinstitut och akademiska institutioner
 7. Medier
 8. Kommunikationsbyråer och kommunikatörer

Vilken typ av projekt kan man skicka in?

Alla pågående eller avslutade projekt som tydligt kommunicerar frågor som rör EU:s jordbrukspolitik och som startat efter den 1 januari 2011.

REGLER

Skicka in bidrag

 1. Skicka in ditt projekt senast fredag den 31 oktober 2014 kl.12 (svensk tid).
 2. Anmälan måste göras på engelska, franska eller tyska. Vi godtar tyvärr inga andra språk.
 3. Om du behöver hjälp kan du kontakta vår helpdesk. Ring +32 2 333 59 54 eller mejla till capca2014@iservice-europa.eu. Helpdesken är öppen vardagar 9–13 och 14–17.30. Du får svar inom tre arbetsdagar. Om du har några frågor som rör din anmälan vill vi ha dem senast fredag den 31 oktober 2014 kl. 09.00 (svensk tid).
 4. Vi godkänner bara fullständigt ifyllda anmälningar. Om du vill komplettera anmälan måste du göra det senast fredag den 31 oktober 2014, kl 12.
 5. Du kan lämna in högst tre olika projekt, i en eller flera kategorier. Du kan dock bara skicka in ett och samma projekt en gång.

Urvalsprocess

 1. Bidrag som uppfyller villkoren kommer att bedömas av en oberoende kommitté med tre kommunikationsexperter. De gör ett första urval med högst 15 projekt per kategori.
 2. De utvalda projekten bedöms av en jury med kommunikationsspecialister och experter på jordbruk och landsbygdsutveckling. De väljer ut tre finalister i varje priskategori. Juryn förbehåller sig rätten att flytta projekt till en annan kategori än den som angavs i anmälan, om den anser det lämpligt.
 3. Första-, andra- och tredjepristagarna i varje kategori utses av särskilt inbjudna kommunikationsexperter i en omröstning vid prisutdelningen. Finalisterna kommer att få presentera sina projekt vid prisutdelningen före omröstningen.
 4. Juryn kan också belöna ett projekt med Juryns specialpris.
 5. Det finns också ett Allmänhetens pris som utses i en omröstning på nätet, där man kan rösta på sin favorit bland de nio finalisterna.

Besked och inbjudan

Alla som har anmält sig får besked om deras projekt uppfyller villkoren.

 1. Projekt som går vidare från det första urvalet får besked om detta senast i slutet av november tillsammans med en inbjudan att registrera sig i projektdatabasen. De som inte går vidare får också ett mejl vid ungefär samma tid.
 2. Juryns finalister får en inbjudan till prisutdelningen och nätverksträffen i Bryssel senast i slutet av januari 2015, där de får presentera sina projekt. Senast i mitten av december skickar vi ut inbjudan och information om den presentation som finalisterna förväntas hålla.

Bedömningskriterier

Följande kriterier bedöms:

Mål och kommunikationsstrategi

Kvaliteten i fråga om strategi, mål, projektutformning, resultat, projektprogram och metoder för att genomföra strategin.

Målgrupp

Projektets relevans för målgruppen, analys av målgruppens informationsbehov, kvalitet och mångfald när det gäller metoder som använts för att nå målgruppen samt målgruppens aktiva medverkan i projektet.

Kreativitet och innovation

Konceptuell projektutformning, visuella aspekter, innovativ och kreativ blandning av kommunikationsverktyg, åtgärder och informationskanaler.

Genomslag

I vilken mån målen har nåtts, genomslag i målgruppen, antal personer som man nått ut till, antal kommunikationskanaler som använts och deras kvalitet samt projektets kostnadseffektivitet.

Relevans för EU:s jordbrukspolitik

Tydlighet, relevans och ändamålsenlighet när det gäller direkta eller indirekta kopplingar till EU:s jordbrukspolitik.

Bästa praxis

Huruvida projektet är ett bra exempel i fråga om kvalitet, räckvidd, genomslag, multiplikatoreffekt, synlighet, resultatens spridning och användning samt potential att upprepas i andra länder.

För kategorin Innovativ kommunikation läggs särskild vikt vid projektets kreativa och innovativa aspekter.

Du kan skicka in ett projekt per kategori eller upp till tre olika projekt i samma eller olika kategorier.

Juryn förbehåller sig rätten att flytta projekt till en annan kategori än den som angavs i anmälan, om den anser det lämpligt.