Navigacijska pot

Dodatna orodja

POGOJI

Kdo lahko sodeluje v komunikacijskem natečaju?

Sodelujejo lahko:

 1. državna ministrstva;
 2. nevladne organizacije;
 3. organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in mestne upravne organe;
 4. drugi javni ali mešani organi;
 5. poklicne organizacije (tudi združenja kmetov in organizacije za razvoj kmetijstva ali podeželja);
 6. možganski trusti, raziskovalne in akademske ustanove;
 7. mediji in
 8. komunikacijske agencije/komunikacijski strokovnjaki.

Katere projekte lahko prijavite?

Vse tekoče ali končane projekte, ki jasno sporočajo in obveščajo o tematikah skupne kmetijske politike in ki so se začeli izvajati po 1. januarju 2011.

PRAVILA

Postopek prijave

 1. Projekte je treba prijaviti do petka, 31. oktobra 2014, do 12.00 ure (poldne) po srednjeevropskem času.
 2. Prijavo je treba izpolniti v angleščini, francoščini ali nemščini. Prijav v drugih jezikih ne sprejemamo.
 3. Kandidati bodo lahko morebitna vprašanja naslovili na službo za pomoč – telefonska številka: +32 2 333 59 54, e-naslov: capca2014@iservice-europa.eu. Služba za pomoč bo na voljo vsak delovni dan od 9.00 do 13.00 in od 14.00 do 17.30 po srednjeevropskem času. Na prejeto vprašanje bodo odgovorili v treh delovnih dneh. Vsa vprašanja, naslovljena na službo za pomoč uporabnikom, je treba poslati pred prijavo projekta, in sicer do petka, 31. oktobra 2014, do 9.00 ure po srednjeevropskem času.
 4. Sprejemamo samo projekte s popolno prijavo. Dodatno gradivo sprejemamo samo do konca prijavnega roka (petek, 31. oktobra 2014, do 12.00).
 5. Posamezni projekt je mogoče prijaviti samo enkrat. Posamezen kandidat lahko prijavi največ tri različne projekte v isti ali različnih kategorijah.

Izbirni postopek

 1. Prijavljene projekte, ki izpolnjujejo pogoje, bo ocenila neodvisna komisija, ki jo sestavljajo trije komunikacijski strokovnjaki, in naredila ožji izbor. V tem prvem krogu ocenjevanja se bo v ožji izbor uvrstilo največ 15 projektov iz posamezne kategorije.
 2. Projekte v ožjem izboru bo nato ocenila žirija na visoki ravni, sestavljena iz komunikacijskih specialistov in strokovnjakov s področja kmetijstva in razvoja podeželja. Žirija bo v vsaki tekmovalni kategoriji izbrala tri finalne projekte. Žirija si pridržuje pravico, da po svoji presoji prerazporedi prijavljeni projekt iz prvotne kategorije, v katero ga je prijavil kandidat, v drugo kategorijo.
 3. O končni uvrstitvi (prvi, drugi, tretji nagradi) bo z glasovanjem na slovesni prireditvi ob podelitvi nagrad odločilo občinstvo, sestavljeno iz povabljenih komunikacijskih strokovnjakov. Finalisti bodo na prireditvi še pred glasovanjem občinstva predstavili svoje projekte.
 4. Žirija bo lahko enemu projektu podelila posebno nagrado žirije.
 5. Podobno bodo lahko spletni obiskovalci po svojem izboru enemu izmed devetih finalnih projektov podelili posebno priznanje – posebno nagradosplošne javnosti.

Obvestilo

Vsi kandidati bodo prejeli obvestilo, ali njihov projekt izpolnjuje pogoje ali ne.

 1. Organizatorji projektov v ožjem izboru bodo prejeli obvestilo z vabilom, naj se do konca novembra prijavijo v bazo najboljših praks. Tudi neuspešni kandidati bodo obveščeni približno ob istem času.
 2. Finalisti po izboru žirije bodo prejeli vabilo na podelitev nagrad, ki bo tudi priložnost za mreženje (29. januarja 2015 v Bruslju), kjer bodo predstavili svoje projekte. Vabila skupaj z nasveti glede predstavitve projektov na podelitvi nagrad in mreženju bodo odposlana sredi decembra.

Merila za ocenjevanje

Ocenjevalci bodo upoštevali:

Cilje in komunikacijsko strategijo

Kakovost strategije in ciljev, zasnova projekta, izvedba projekta, program projekta in metode izvajanja strategije.

Ciljno občinstvo

Pomen projekta za izbrano ciljno občinstvo, predhodna ocena informativnih potreb ciljnega občinstva, kakovost in raznovrstnost metod komuniciranja z izbranim ciljnim občinstvom in aktivna udeleženost ciljnega občinstva v projektu.

Ustvarjalnost/inovativnost

Koncept in zasnova projekta, vizualni vidik, inovativnost in ustvarjalnost pri povezovanju komunikacijskih orodij, dejavnosti in poti.

Učinek

Uresničenost ciljev, dosežen učinek na ciljno občinstvo, število ljudi, ki jih je dosegla komunikacijska dejavnost, število in kakovost uporabljenih komunikacijskih poti, stroškovna učinkovitost projekta.

Pomen projekta za skupno kmetijsko politiko

Jasnost, pomen in primernost neposrednih in posrednih povezav s področji skupne kmetijske politike.

Najboljša praksa

Projekt je primer najboljše prakse, kar zadeva: kakovost projekta, njegov doseg, učinek in multiplikacijski učinek, vidnost in prepoznavnost, razširjanje in uporabo rezultatov, možnost uporabe v drugih državah.

V kategoriji Inovativno komuniciranje bodo poseben poudarek namenili ustvarjalnim/inovativnim vidikom prijavljenih projektov.

Prijaviti je mogoče en projekt v posamezni kategoriji ali največ tri različne projekte v isti ali različnih kategorijah.

Žirija si pridržuje pravico, da po svoji presoji prerazporedi prijavljeni projekt iz prvotne kategorije, v katero ga je prijavil kandidat, v drugo kategorijo.