Cale de navigare

Alte instrumente

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Cine se poate înscrie la competiţia „Premiile pentru comunicare cu privire la PAC”?

Pot intra în competiţie oricare dintre următoarele organizaţii:

 1. ministere naţionale
 2. organizaţii neguvernamentale (ONG-uri)
 3. organizaţii reprezentând autorităţi locale, regionale şi municipale
 4. alte autorităţi publice sau mixte
 5. organizaţii profesionale (inclusiv asociaţii ale fermierilor, asociaţii agricole sau pentru dezvoltare rurală)
 6. grupuri de reflecţie, instituţii academice şi de cercetare
 7. mass-media, precum şi
 8. agenţii/profesionişti din domeniul comunicării

Ce tipuri de proiecte pot fi trimise?

Orice proiecte aflate în curs sau deja finalizate, axate în mod clar pe teme care au legătură cu politica agricolă comună (PAC) şi a căror perioadă de implementare a început după 1 ianuarie 2011.

REGULI

Procedura de înscriere

 1. Proiectele trebuie trimise până vineri, 31 octombrie 2014, înainte de ora 12:00 CET.
 2. Înscrierile se fac în engleză, franceză sau germană. Alte limbi nu vor fi acceptate.
 3. Participanţii au la dispoziţie un serviciu de asistenţă, care poate fi contactat la numărul de telefon: +32 2 333 59 54 sau la adresa de e-mail: capca2014@iservice-europa.eu. Serviciul este operaţional în zilele lucrătoare în intervalele orare 9:00 - 13:00 şi 14:00 - 17:30 CET. Întrebările vor fi procesate în termen de trei zile lucrătoare de la primirea lor. În perioada care precedă prezentarea proiectelor, toate întrebările adresate serviciului de asistenţă trebuie trimise până vineri, 31 octombrie 2014, ora 09:00 CET.
 4. Vor fi acceptate doar formularele de înscriere complete. După data-limită (vineri, 31 octombrie 2014, ora 12:00 CET), nu vor mai fi acceptate materiale adiţionale.
 5. Fiecare proiect poate fi înscris în competiţie o singură dată. Participanţii pot trimite maxim trei proiecte diferite, pentru aceeaşi categorie sau pentru categorii diferite.

Procedura de selecţie

 1. Proiectele care întrunesc criteriile de eligibilitate vor fi evaluate de către un comitet independent de preselecţie, format din trei experţi în comunicare. În această primă etapă a procedurii de evaluare, vor fi selectate maxim 15 proiecte pentru fiecare categorie.
 2. Proiectele preselectate vor fi apoi examinate de un juriu la nivel înalt alcătuit din specialişti în comunicare şi experţi în politica agricolă şi de dezvoltare rurală. Juriul va selecta trei proiecte finaliste pentru fiecare categorie a premiilor. Dacă este necesar, juriul îşi rezervă dreptul de a transfera un proiect la o categorie diferită de cea la care a fost înscris iniţial.
 3. Decizia privind clasamentul final (locurile 1, 2 şi 3) pentru fiecare categorie va fi luată, prin vot, în timpul ceremoniei de decernare a premiilor, de un public format din specialişti în comunicare. Finaliştii vor fi invitaţi să-şi prezinte proiectul în cadrul acestui eveniment, înainte ca publicul de specialişti să voteze.
 4. Juriul va avea posibilitatea de a decerna unui proiect Premiul special al juriului.
 5. Vizitatorii site-ului dedicat premiilor vor putea, de asemenea, să voteze unul din cele nouă proiecte finaliste. Proiectul care va obţine cele mai multe voturi va primi Premiul special al marelui public.

Notificare

Toţi participanţii vor fi anunţaţi dacă proiectele lor sunt sau nu eligibile.

 1. Promotorii proiectelor preselectate vor fi informaţi în acest sens şi invitaţi să se înscrie în baza de date a bunelor practici, până la sfârşitul lunii noiembrie. Participanţii care nu au fost selectaţi vor fi, la rândul lor, notificaţi prin e-mail aproximativ în aceeaşi perioadă.
 2. Finaliştii selectaţi de juriu vor fi invitaţi să participe la ceremonia de premiere şi la un alt eveniment special care va avea loc la Bruxelles, la data de 29 ianuarie 2015, pentru a-şi prezenta proiectele. Invitaţiile, alături de instrucţiunile referitoare la prezentarea proiectelor finaliste, vor fi trimise până la jumătatea lunii decembrie.

Criterii de evaluare

Evaluarea proiectelor va ţine cont de următoarele aspecte:

Obiectivele stabilite şi strategia de comunicare

Calitatea strategiei şi a obiectivelor, conceperea proiectului, rezultatele proiectului, programul şi metodele utilizate pentru a pune în aplicare strategia

Publicul ţintă

Relevanţa proiectului pentru publicul ţintă ales, evaluarea prealabilă a nevoilor de informare ale publicului respectiv, calitatea şi varietatea metodelor utilizate pentru a ajunge la publicul ţintă şi pentru a-l implica activ în proiect

Creativitate/Inovare

Abordarea conceptuală şi design-ul proiectului, aspectele vizuale, combinarea inovatoare şi creativă a instrumentelor, acţiunilor şi canalelor de comunicare

Impact

Măsura în care au fost atinse obiectivele, impactul proiectului asupra publicului ţintă, numărul persoanelor vizate, calitatea şi numărul canalelor de comunicare utilizate, eficienţa proiectului în raport cu costurile suportate

Relevanţa proiectului pentru politica agricolă comună

Claritatea, relevanţa şi pertinenţa legăturilor directe şi indirecte cu domeniile de acţiune ale PAC

Cele mai bune practici

Proiectul ar trebui să ofere un exemplu de bune practici în termeni de: calitate, sferă de acţiune, impact şi efect multiplicator; vizibilitate a proiectului, diseminarea şi exploatarea rezultatelor, potenţial de replicare în alte ţări.

La categoria „Comunicare inovatoare” se va pune un accent deosebit pe aspectele creative/inovatoare ale proiectului prezentat.

Participanţii pot înscrie în competiţie până la trei proiecte diferite, la o singură categorie sau la mai multe categorii.

Dacă este necesar, juriul îşi rezervă dreptul de a transfera un proiect la o categorie diferită de cea la care a fost înscris iniţial.