Kruimelpad

Extra tools

Deelnamecriteria

Wie kan er meedoen aan de GLB-communicatieprijzen?

De volgende organisaties kunnen deelnemen:

 1. Nationale ministeries
 2. Niet-gouvernementele organisaties (ngo's)
 3. Organisaties die lokale, regionale of gemeentelijke autoriteiten vertegenwoordigen
 4. Andere openbare of gedeeltelijk openbare autoriteiten
 5. Beroepsorganisaties (inclusief boerenverenigingen of landbouw- en plattelandsorganisaties)
 6. Denktanks, onderzoeksinstellingen of academische instellingen
 7. Media, en
 8. Communicatiebureaus / vakmensen in de communicatiesector

Wat voor projecten kunt u indienen?

Alle lopende of afgeronde projecten met een duidelijk aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid gerelateerd thema die op of na 1 januari 2011 van start zijn gegaan.

Reglement

Inschrijvingsprocedure

 1. U kunt projecten indienen tot vrijdag 25 oktober 2013 om 12.00 uur CET.
 2. Het inschrijvingsformulier moet u in het Engels, Frans of Duits invullen. Andere talen worden niet aanvaard.
 3. Bij problemen kan de helpdesk u bij de inschrijving helpen. Telefoon: +32 2 333 59 65 E-mail: capca2013@iservice-europa.eu De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00-13.00 uur en van 14.00-17.30 uur CET. Wij behandelen uw verzoek binnen 3 werkdagen. Vragen in verband met de inschrijvingen kunt u ons sturen tot vrijdag 25 oktober 2013 om 09.00 uur CET.
 4. Alleen volledig ingevulde inschrijvingsformulieren worden in behandeling genomen. Na de uiterste datum (vrijdag 25 oktober 2013, 12.00 uur CET) worden geen aanvullingen meer aanvaard.
 5. Ieder project mag maar één keer worden ingediend. Deelnemers mogen in totaal tot drie verschillende projecten indienen, binnen één of verschillende categorieën.

Selectieprocedure

 1. Inschrijvingen die aan de deelnamecriteria voor deelname voldoen zullen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury bestaande uit drie communicatiedeskundigen.   Tijdens de eerste ronde worden per categorie maximaal 15 projecten geselecteerd.
 2. Deze projecten worden vervolgens beoordeeld door een jury op hoog niveau bestaande uit communicatiedeskundigen en deskundigen inzake het beleid voor landbouw en plattelandsontwikkeling. Deze jury zal voor iedere categorie drie finalisten aanwijzen. Indien dit passend wordt geacht, behoudt de jury zich het recht voor projecten in een andere categorie onder te brengen dan de categorie waarvoor de deelnemer zich oorspronkelijk had ingeschreven.
 3. De uiteindelijke rangschikking (eerste, tweede, derde plaats) voor iedere wedstrijdcategorie wordt bepaald door een publiek van communicatiespecialisten dat wordt uitgenodigd om tijdens de uitreikingsceremonie zijn stem uit te brengen. De finalisten zullen worden uitgenodigd om hun project te presenteren voordat het publiek mag stemmen.
 4. De jury mag aan één project een speciale prijs van de jury toekennen.
 5. Bezoekers van de website over de GLB-communicatieprijzen kunnen ook stemmen op de negen finalisten. Het project met de meeste stemmen krijgt de speciale publieksprijs.

Bericht

Iedere deelnemer krijgt bericht of zijn project al dan niet aan de criteria voldoet.

 1. Deelnemers die door de eerste selectie komen, krijgen uiterlijk eind oktober het verzoek om hun project in onze database van goede voorbeelden te zetten. Deelnemers die niet geselecteerd zijn, worden daarover rond dezelfde tijd per e-mail geïnformeerd.
 2. De door de jury geselecteerde finalisten worden uitgenodigd om hun project tijdens de uitreikingsceremonie en het netwerkevenement (op 9 december in Brussel) te presenteren. De uitnodiging en enkele aanwijzingen in verband met die presentatie worden half november verzonden.

Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling wordt rekening worden gehouden met:

Doelstellingen en communicatiestrategie

Kwaliteit van de strategie en de doelstellingen, projectontwerp, projectresultaten, projectprogramma en gebruikte methoden om de strategie uit te voeren

Doelgroep

Relevantie van het project voor de geselecteerde doelgroep, voorafgaande beoordeling van de informatiebehoeften van de doelgroep, kwaliteit en verscheidenheid van de gebruikte methoden om de doelgroep te bereiken en actieve betrokkenheid van de doelgroep bij het project

Creativiteit/innovatie

Conceptuele aanpak en ontwerp van het project, visuele aspecten, innovatieve en creatieve mix van communicatiemiddelen, -acties en -kanalen

Impact

In hoeverre de doelstellingen zijn bereikt, in hoeverre het project een impact heeft gehad op de doelgroep, het aantal mensen dat de boodschap heeft ontvangen, het aantal communicatiekanalen dat gebruikt is en de kwaliteit ervan, de kosteneffectiviteit van het project.

Samenhang met het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Duidelijkheid, relevantie en geschiktheid van de directe of indirecte verbanden met de beleidsgebieden van het GLB

Goed voorbeeld

Het project is een goed voorbeeld vanwege: kwaliteit van het project, bereik, impact en multiplicatoreffect; zichtbaarheid van het project, verspreiding en benutting van de resultaten, vermenigvuldigingspotentieel in andere landen

Voor de categorie 'Innovatieve communicatie' zal de nadruk worden gelegd op creatieve/innovatieve aspecten van het ingediende project

U kunt één project in een categorie naar keuze indienen en in totaal maximaal drie projecten (binnen dezelfde categorie of in verschillende categorieën).

Indien dit passend wordt geacht, behoudt de jury zich het recht voor projecten in een andere categorie onder te brengen dan de categorie waarvoor de deelnemer zich oorspronkelijk had ingeschreven.