Naršymo kelias

Papildomos priemonės

TINKAMUMO KRITERIJAI

Kas gali dalyvauti komunikacijos apdovanojimuose?

Gali dalyvauti visos šios organizacijos:

 1. nacionalinės ministerijos;
 2. nevyriausybinės organizacijos (NVO);
 3. organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninėms ir vietinės valdžios institucijoms;
 4. kitos viešojo arba mišraus valdymo institucijos;
 5. profesinės organizacijos (įskaitant ūkininkų, žemės ūkio arba kaimo plėtros asociacijas);
 6. ekspertų grupės, mokslinių tyrimų arba akademinės institucijos;
 7. žiniasklaidos įstaigos ir
 8. komunikacijų agentūros ir (arba) komunikacijos specialistai.

Kokie projektai gali būti teikiami?

Visi vykdomi arba baigti projektai, kuriais aiškiai informuojama temomis, susijusiomis su bendra žemės ūkio politika, ir kurių įgyvendinimo etapas prasidėjo ne anksčiau kaip 2011 m. sausio 1 d.

taisyklės

Paraiškų teikimo tvarka

 1. Projektai turi būti pateikti iki 2014 m. spalio 31 d. 12 val. (vidurdienio, Vidurio Europos laiku).
 2. Paraiškos turėtų būti teikiamos anglų, prancūzų arba vokiečių kalbomis. Paraiškos kitomis kalbomis nebus priimamos.
 3. Dirbs pagalbos tarnyba, kuris padės paraiškų teikėjams. Telefono numeris: +32 2 333 59 54, el. paštas: capca2014@iservice-europa.eu . Pagalbos tarnyba dirbs darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 14 val. iki 17 val. 30 min. (Vidurio Europos laiku). Klausimai bus sprendžiami per tris darbo dienas nuo jų gavimo. Visi klausimai pagalbos tarnybai turėtų būti perduoti prieš pateikiant paraišką, ne vėliau kaipiki 2014 m. spalio 31 d., penktadienio, 9 val. (Vidurio Europos laiku).
 4. Bus priimamos tik visiškai užpildytos projektų paraiškos formos. Pasibaigus terminui (2014 m. spalio 31 d., penktadienis, 12 val. (Vidurio Europos laiku), papildoma medžiaga nebus priimama.
 5. Vienas projektas gali būti teikiamas vieną kartą. Vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip tris skirtingus projektus pagal vieną arba pagal skirtingas kategorijas.

Atrankos tvarka

 1. Tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos bus perduotos įvertinti nepriklausomai pirminės atrankos komisijai, sudarytai iš trijų komunikacijos ekspertų. Šiuo pirmuoju vertinimo etapu bus atlikta pirminė atranka, per kurią bus atrinka ne daugiau kaip po 15 projektų pagal kiekvieną kategoriją.
 2. Šiuos pirminės atrankos metu atrinktus projektus įvertins aukšto lygio žiuri, sudaryta iš komunikacijos specialistų ir žemės ūkio ir kaimo plėtros srities ekspertų. Žiuri pagal kiekvieną kategoriją atrinks po tris projektus, pateksiančius į baigiamąjį etapą. Žiuri pasilieka teisę prireikus priskirti pareiškėjo projektą kitai kategorijai nei toji, dėl kurios pareiškėjas iš pradžių pateikė paraišką.
 3. Žiuri turės galimybę vieną projektą apdovanoti specialiuoju žiuri prizu.
 4. Sprendimą dėl galutinio įvertinimo (pirmoji, antroji, trečioji vietos) pagal kiekvieną kategoriją priims kviestinė komunikacijos specialistų auditorija, kuri balsuos per apdovanojimų ceremoniją. Šio renginio metu prieš auditorijos balsavimą finalininkai bus pakviesti supažindinti su savo projektais.
 5. Įsteigtas specialus pripažinimo prizas – specialusis plačiosios visuomenės prizas, apdovanojimų svetainės lankytojams suteiksiantis galimybę išrinkti savo variantą iš devynių į finalą patekusių projektų.

Pranešimas

Visi pareiškėjai gaus pranešimus apie tai, ar jų pateikti projektai atitinka reikalavimus.

 1. Pirminės atrankos etapu atrinktus projektus pateikę asmenys iki lapkričio pabaigos bus atitinkamai informuoti ir pakviesti papildyti geriausios patirties duomenų bazę. Pareiškėjai, kuriems nepasisekė, panašiu metu taip pat bus informuoti elektroniniu paštu.
 2. Žiuri atrinkti finalininkai gaus kvietimą dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje ir ryšių užmezgimo renginyje (sausio 29 d. įvyksiančiame Briuselyje) ir supažindinti su savo projektu. Kvietimas kartu su patarimais, kaip per apdovanojimų ceremoniją ir ryšių užmezgimo renginį finalininkai turėtų papasakoti apie savo projektus, bus išsiųstas iki gruodžio vidurio.

Vertinimo kriterijai

Toliau išdėstyti aspektai, į kuriuos bus atsižvelgiama vertinant.

Tikslai ir komunikacijos strategija

Strategijos ir tikslų kokybė, projekto sąranga, projekto rezultatai, projekto programa ir strategijos įgyvendinimo būdai.

Tikslinė auditorija

Projekto reikšmė pasirinktai tikslinei auditorijai, išankstinis tikslinės auditorijos informacinių poreikių įvertinimas, pasirinktos tikslinės auditorijos pasiekimo metodų kokybė ir įvairovė, aktyvus tikslinės auditorijos dalyvavimas projekte.

Kūrybiškumas ir (arba) novatoriškumas

Projekto idėjinis principas ir sąranga, vaizdiniai aspektai, komunikacijos priemonių, akcijų ir kanalų rinkinys novatoriškumas ir kūrybiškumas.

Poveikis

Tikslų pasiekimo lygis, tikslinei auditorijai padaryto poveikio lygis, pasiektų žmonių skaičius, naudotų komunikacijos kanalų skaičius ir kokybė, projekto išlaidų ir naudos santykis.

Ryšys su bendra žemės ūkio politika

Tiesioginių ir netiesioginių sąsajų su BŽŪP sritimis aiškumas, reikšmingumas ir tinkamumas.

Geriausioji patirtis

Projektas yra geriausios patirties pavyzdys šiais požiūriais: projekto kokybės, aprėpties, poveikio, sklaidos efekto, projekto matomumo, rezultatų sklaidos ir panaudojimo, pakartotinio įgyvendinimo kitose šalyse galimybių.

Pagal kategoriją „Novatoriškas informavimas“ ypatingas dėmesys bus skiriamas pateikto projekto kūrybiškumo ir (arba) novatoriškumo aspektams.

Galite pateikti po vieną kiekvienos kategorijos projektą arba iki trijų skirtingų tos pačios arba skirtingų kategorijų projektų.

 Žiuri pasilieka teisę prireikus priskirti pareiškėjo projektą kitai kategorijai nei toji, dėl kurios pareiškėjas iš pradžių pateikė paraišką.