Navigointipolku

Lisätyökalut

KELPOISUUSVAATIMUKSET

Ketkä voivat osallistua tiedotuskilpailuun?

Kaikki seuraavat organisaatiot voivat osallistua kilpailuun:

 1. jäsenmaiden ministeriöt
 2. kansalaisjärjestöt
 3. paikallis-, alue- ja kuntaviranomaisia edustavat organisaatiot
 4. muut julkiset tai julkiset ja yksityiset viranomaiset
 5. ammattialajärjestöt (esimerkiksi viljelijäjärjestöt ja maatalouden tai maaseudun kehittämisyhdistykset)
 6. ajatushautomot, tutkimuslaitokset tai akateemiset laitokset
 7. tiedotusvälineet
 8. viestintäalan yritykset/ammattilaiset.

Millaisilla hankkeilla kilpailuun voi osallistua?

Kilpailuun voi osallistua millä tahansa käynnissä olevalla tai päättyneellä hankkeella, jossa selkeästi tiedotetaan yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvistä aiheista ja jonka toteuttaminen on alkanut aikaisintaan 1. tammikuuta 2011.

SÄÄNNÖT

Hakumenettely

 1. Hakemukset on toimitettava perjantaihin 31. lokakuuta 2014 klo 12.00:aan (Keski-Euroopan aikaa) mennessä.
 2. Hakemukset on toimitettava englanniksi, ranskaksi tai saksaksi. Muita kieliä ei hyväksytä.
 3. Hakijoiden apuna on kilpailun neuvontapalvelu, jonka puhelinnumero on +32 2 333 59 54 ja jonka sähköpostiosoite on capca2014@iservice-europa.eu. Neuvontapalvelu palvelee arkisin klo 9.00–13.00 ja 14.00–17.30 (Keski-Euroopan aikaa). Yhteydenotot käsitellään kolmen arkipäivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Kaikki yhteydenotot ennen hakemuksen lähettämistä on tehtävä perjantaihin 31. lokakuuta 2014 klo 09.00:aan (Keski-Euroopan aikaa) mennessä.
 4. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Lisäaineistoa ei oteta vastaan hakuajan päättymisen (perjantai 31. lokakuuta 2014, klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa) jälkeen.
 5. Kullakin hankkeella voi osallistua vain kerran. Kilpailuun voi ilmoittaa enintään kolme eri hanketta samaan tai useampaan kilpailuluokkaan.

Valintamenettely

 1. Kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat hyväksytään riippumattoman esivalintaraadin arvioitaviksi. Raati koostuu kolmesta viestinnän asiantuntijasta. Ensimmäisessä arviointivaiheessa kuhunkin kilpailuluokkaan valitaan enintään 15 hanketta.
 2. Esivalinnan läpäisseet hankkeet arvioi korkean tason tuomaristo, jossa on viestinnän asiantuntijoita sekä maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevan politiikan asiantuntijoita. Tuomaristo valitsee kustakin luokasta kolme hanketta loppukilpailuun. Tuomaristolla on tarvittaessa oikeus siirtää osallistujan hanke hakemuksen alkuperäisestä kilpailuluokasta toiseen luokkaan.
 3. Lopullisen päätöksen kunkin kilpailuluokan sijoituksista (ensimmäinen, toinen ja kolmas sija) tekee viestinnän asiantuntijoista koostuva kutsuvierasyleisö, joka äänestää sijoituksista palkintojenjakotilaisuudessa. Loppukilpailuun valittuja osallistujia pyydetään esittelemään hankkeensa palkintotilaisuudessa ennen äänestystä.
 4. Tuomaristo voi myöntää yhdelle hankkeelle tuomariston erikoispalkinnon.
 5. Kilpailussa jaetaan myös erityinen tunnustuspalkinto eli yleisöpalkinto. Kilpailun verkkosivuston kävijät voivat valita suosikkinsa yhdeksästä loppukilpailuun valitusta hankkeesta.

Ilmoitukset

Kaikille osallistujille ilmoitetaan, täyttävätkö heidän hakemuksensa kelpoisuusvaatimukset.

 1. Esivalinnan läpäisseiden hankkeiden toteuttajille ilmoitetaan läpäisystä marraskuun loppuun mennessä. Samalla heitä pyydetään lisäämään hankkeensa parhaiden käytäntöjen tietokantaan. Myös valitsematta jääneille osallistujille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse samoihin aikoihin.
 2. Tuomariston valitsemat loppukilpailijat kutsutaan palkintojenjakotilaisuuteen ja verkostoitumistapahtumaan (joka järjestetään Brysselissä 29. tammikuuta 2015) esittelemään hankkeensa. Kutsu ja ohjeet palkinto- ja verkostoitumistilaisuudessa pidettävää esitystä varten lähetetään joulukuun puoliväliin mennessä.

Arviointiperusteet

Arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat seikat:

Tavoitteet ja tiedotusstrategia

Strategian ja tavoitteiden laatu, hankkeen suunnittelu, hankkeen tulokset, hankeohjelma ja strategian toteuttamiseen käytetyt menetelmät

Kohdeyleisö

Hankkeen merkitys valitun kohdeyleisön kannalta, kohdeyleisön tiedontarpeiden ennakkoarviointi, kohdeyleisön tavoittamiseen käytettyjen menetelmien laatu ja monipuolisuus sekä kohdeyleisön aktiivinen osallistaminen hankkeeseen

Luovuus/innovatiivisuus

Hankkeen käsitteellinen lähestymistapa ja suunnittelu, visuaaliset näkökohdat sekä innovatiivinen ja luova viestintävälineiden, -toimien ja -kanavien valikoima

Vaikutukset

Tavoitteiden saavuttamisen taso, kohdeyleisöön vaikuttamisen taso, tavoitettujen ihmisten määrä, käytettyjen viestintäkanavien määrä ja laatu sekä hankkeen kustannustehokkuus

Tarkoituksenmukaisuus yhteisen maatalouspolitiikan kannalta

Yhteisen maatalouspolitiikan politiikanaloihin liittyvien suorien tai epäsuorien yhteyksien selkeys, merkityksellisyys ja tarkoituksenmukaisuus.

Parhaat käytännöt

Hanke on tapaustutkimus parhaista käytännöistä, jotka koskevat hankkeen laatua, ulottuvuutta, vaikutuksia, kerrannaisvaikutusta, hankkeen näkyvyyttä, tulosten levittämistä ja hyödyntämistä sekä mahdollisuuksia toistaa hanke muissa maissa.

Luokassa "Innovatiivinen tiedottaminen" painotetaan erityisesti hankkeen luovuutta ja innovatiivisuutta.

Voit ilmoittaa kuhunkin kilpailuluokkaan yhden hankkeen tai enintään kolme eri hanketta samaan tai useampaan luokkaan.

Tuomaristolla on tarvittaessa oikeus siirtää osallistujan hanke hakemuksen alkuperäisestä kilpailuluokasta toiseen luokkaan.