Navigatsioonitee

Lisatööriistad

KÕLBLIKKUSKRITEERIUMID

Kes saavad teavitamiskonkursil osaleda?

Osaleda saavad kõik järgmised organisatsioonid:

 1. riikide ministeeriumid;
 2. valitsusvälised organisatsioonid;
 3. kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusüksuseid esindavad organisatsioonid;
 4. muud riigi- või segaasutused;
 5. kutseorganisatsioonid (sh põllumajandustootjate, põllumajandus- või maaelu arengu ühendused);
 6. mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused;
 7. meedia ning
 8. teavitamisagentuurid / teavitamisvaldkonna eksperdid.

Mis laadi projekte saab esitada?

Kõiki käimasolevaid või lõppenud projekte, mis käsitlevad selgelt ühise põllumajanduspoliitikaga seotud teemasid ja mille rakendusetapp ei alanud enne 1. jaanuari 2011.

REEGLID

Kandideerimismenetlus

 1. Projektid tuleb esitada hiljemalt 31. oktoobril 2014 enne kella 12.00 (keskpäev) Kesk-Euroopa aja järgi.
 2. Taotlusvormid peavad olema esitatud inglise, prantsuse või saksa keeles. Muid keeli ei aktsepteerita.
 3. Konkursi kasutajatugi aitab kandidaate. Telefon: +32 2 333 59 54 E-posti aadress: capca2014@iservice-europa.eu Kasutajatugi on kättesaadav tööpäevadel kl 9.00–13.00 ja 14.00–17.30 Kesk-Euroopa aja järgi. Päringutele vastatakse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates nende kättesaamisest. Kandideerimisele eelnevalt tuleks võimalikud päringud saata kasutajatoele enne reede, 31. oktoobri 2014. aasta kella 09.00 Kesk-Euroopa aja järgi.
 4. Vastu võetakse vaid täielikult täidetud taotlusvormid. Pärast taotluse esitamise tähtaega (reede, 31. oktoober 2014 kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi) lisamaterjale vastu ei võeta.
 5. Iga projekt saab osaleda vaid ühes kategoorias. Kandidaadid võivad esitada kuni kolm projekti samas kategoorias või eri kategooriates.

Valikumenetlus

 1. Kõlblikkuskriteeriumidele vastavad taotlused edastatakse hindamiseks sõltumatule eelvalikukomisjonile, mis koosneb kolmest teavitamisvaldkonna eksperdist. Asjaomase esimese hindamisetapi raames valitakse igas kategoorias välja maksimaalselt 15 projekti.
 2. Neid väljavalitud projekte hindab kõrgetasemeline žürii, mis koosneb teavitamisekspertidest ning ekspertidest põllumajanduse ja maaelu arengu poliitika valdkonnas. Žürii valib igas auhinnakategoorias välja kolm finalisti. Žüriil on õigus paigutada kandidaadi projekt algselt taotletuga võrreldes teise kategooriasse, kui see on vajalik.
 3. Iga kategooria lõpliku paremusjärjestuse (esimene, teine ja kolmas koht) otsustab kutsutud teavitamisspetsialistidest koosnev kolleegium auhinnatseremoonial hääletuse teel. Finalistidel palutakse esitada sellel üritusel oma projekt enne, kui kolleegium hääletab.
 4. Žürii saab tunnustada ühte projekti žürii eriauhinnaga.
 5. Tunnustav eriauhind ehk publikuauhind võimaldab auhinnakonkursi veebilehe külastajatel valida üheksa finaalis osaleva projekti hulgast välja oma lemmikprojekt.

Teavitamine

Kõik kandidaadid saavad teate selle kohta, kas nende esitatud projektid on kõlblikud.

 1. Välja valitud projektide korraldajaid teavitatakse sellest ning neid kutsutakse üles ühinema heade tavade andmebaasiga enne novembri lõppu. Sel ajal teavitatakse e-posti teel ka kandidaate, kes finaali ei jõudnud.
 2. Žürii valitud finalistid saavad kutse osaleda auhinnatseremoonial ja võrgustikuüritusel, mis toimub 29. jaanuaril 2015 Brüsselis, et esitleda seal oma projekti. Kutse koos nõuannetega, mis on seotud ettevalmistustega projektide esitlemiseks auhinnatseremoonia ja võrgustikuürituse ajal, saadetakse detsembri keskpaigas.

Hindamiskriteeriumid

Hindamisel arvestatakse järgmisi aspekte.

Eesmärgid ja teavitamisstrateegia

Strateegia kvaliteet ja eesmärgid, projekti disain, projekti tulemused, projekti programm ning strateegia rakendamiseks kasutatud meetodid

Sihtrühm

Projekti olulisus valitud sihtrühmale, sihtrühma teabevajaduste eelhindamine, sihtrühmani jõudmiseks kasutatavate meetodite kvaliteet ja mitmekesisus ning sihtrühma aktiivne osalemine projektis

Loomingulisus/innovatsioon

Kontseptuaalne käsitlusviis ja projekti disain, visuaalsed aspektid, innovatiivne ja loominguline kommunikatsioonivahendite, -meetmete ja ‑kanalite kombinatsioon

Mõju

Ulatus, milles eesmärgid saavutati; ulatus, milles saavutati mõju sihtrühmale; inimeste arv, kelleni jõuti; kasutatud kommunikatsioonikanalite arv ja kvaliteet; projekti kulutasuvus.

Olulisus ühise põllumajanduspoliitika jaoks

Ühise põllumajanduspoliitika valdkondade otseste või kaudsete seoste selgus, tähtsus ja asjakohasus

Head tavad

Projekt pakub hea tava juhtumianalüüsi seoses järgmisega: projekti kvaliteet, ulatus, mõju, mitmekordistav mõju; projekti nähtavus, tulemuste levik ja ärakasutamine, potentsiaal korrata projekti teistes riikides

Innovatiivse teavitamise kategoorias pannakse erilist rõhku esitatud projekti loomingulistele/innovatiivsetele külgedele.

Võite esitada ühe projekti iga kategooria kohta või kuni kolm projekti samas kategoorias või eri kategooriates.

Žüriil on õigus paigutada kandidaadi projekt algselt taotletuga võrreldes teise kategooriasse, kui see on vajalik.