Sti

Flere værktøjer

KRITERIER FOR DELTAGELSE

Hvem kan deltage i priserne for kommunikation om den fælles landbrugspolitik?

Følgende organisationer kan deltage:

 1. Nationale ministerier
 2. Ikke-statslige organisationer (NGO'er)
 3. Organisationer, der repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder
 4. Andre offentlige eller blandende myndigheder
 5. Brancheorganisationer (bl.a. landbrugssammenslutninger og sammenslutninger til fordel for udvikling af landdistrikterne)
 6. Tænketanke og forsknings- eller uddannelsesinstitutioner
 7. Medier
 8. Kommunikationsbureauer eller -virksomheder

Hvilken type projekter kan indsendes?

Ethvert igangværende eller afsluttet projekt, der tydeligt har til formål at kommunikere emner relateret til den fælles landbrugspolitik, og som er iværksat tidligst den 1. januar 2011.

REGLER

Ansøgningsprocedure

 1. Projekterne skal indsendes senest kl. 12.00, dansk tid (middag) fredag den 31. oktober 2014.
 2. Ansøgningerne indsendes på engelsk, fransk eller tysk. Andre sprog accepteres ikke.
 3. Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med ansøgningen, kan du kontakte helpdesken: Telefon: +32 2 333 59 54 E-mail: capca2014@iservice-europa.eu. Helpdesken kan kontaktes alle hverdage mellem 9.00-13.00 og 14.00-17.30 (dansk tid). Spørgsmål behandles inden for 3 hverdage efter modtagelse. Før du indsender ansøgningen skal alle spørgsmål til helpdesken indsendes inden fredag den 31. oktober 2014, kl. 09.00 (dansk tid).
 4. Ansøgningen accepteres kun, hvis den er fuldt udfyldt. Yderligere materiale accepteres ikke efter fristens udløb (fredag den 31. oktober 2014, kl. 12.00 (dansk tid)).
 5. Hvert projekt kan kun indsendes én gang. Ansøgere kan indsende op til 3 forskellige projekter inden for samme eller forskellige kategorier.

Udvælgelsesprocedure

 1. De ansøgninger, der opfylder kriterierne, vil blive evalueret af et uafhængigt udvælgelsespanel bestående af 3 eksperter inden for kommunikation. Under første fase udvælges maksimalt 15 projekter inden for hver kategori.
 2. Disse projekter vurderes derefter af en jury bestående af kommunikationsspecialister og eksperter inden for landbrugspolitik og politikker vedrørende udvikling af landdistrikterne. Juryen udvælger 3 projekter inden for hver priskategori, som går videre til finalen. Juryen forbeholder sig retten til om nødvendigt at flytte et projekt til en anden kategori, end den ansøgningen oprindeligt blev indsendt til.
 3. Den endelige beslutning om første-, anden- og tredjepladsen i hver priskategori træffes af et indbudt publikum af kommunikationseksperter, som afgiver deres stemme under prisoverrækkelsen. Finalisterne får lejlighed til at præsentere deres projekter, inden publikum afgiver sin stemme.
 4. Juryen har mulighed for at tildele et af projekterne Juryens specialpris.
 5. Der vil også være en særlig pris for anerkendelse, Offentlighedens specialpris, som giver dem, der besøger hjemmesiden mulighed for at udpege deres favorit blandt de 9 finalistprojekter.

Underretning

Alle ansøgerne vil modtage en meddelelse om, hvorvidt deres projekter accepteres.

 1. De ansøger, der står for gennemførelsen af de udvalgte projekter, vil blive underrettet sidst i november og vil få mulighed for at deltage i databasen over bedste praksis. De ansøgere, hvis projekter ikke udvælges, vil også blive underrettet via e-mail på samme tidspunkt.
 2. Finalisterne, der udvælges af juryen, modtager en indbydelse til prisoverrækkelsen og det tilknyttede netværksarrangement (som foregår i Bruxelles den 29. januar 2015), hvor de kan præsentere deres projekter. Indbydelsen og vejledning til, hvad finalisternes præsentation under prisoverrækkelsen og netværksarrangementet forventes at indeholde, sendes i midten af december.

Kriterier for evaluering

Evalueringen foretages på basis af:

Mål og kommunikationsstrategi

Kvaliteten af strategien og målsætningerne, projektets udformning, forventede resultater, program og metode for strategien

Målgruppe

Projektets relevans i forhold til den udvalgte målgruppe, forudgående vurdering af målgruppens informationsbehov, kvalitet og variation af de metoder, der bruges til at nå målgruppen samt få målgruppen til at deltage aktivt i projektet.

Kreativitet/innovation

Projektets udformning og koncept, visuelle aspekter, innovativ og kreativ blanding af kommunikationsværktøjer, -aktiviteter og -kanaler

Virkning

I hvilket omfang målene er blevet nået, i hvilket omfang projektet havde virkning på målgruppen, antal personer man nåede ud til, antal kommunikationskanaler og kvaliteten heraf, projektets omkostningseffektivitet

Relevans i forhold til den fælles landbrugspolitik

Klarhed om samt relevans og egnethed af de direkte eller indirekte forbindelser til områder inden for den fælles landbrugspolitik

Bedste praksis

Projektet omfatter et casestudie af bedste praksis om: projektets kvalitet, outreach, virkning og multiplikationseffekt; projektets synlighed, udbredelse og anvendelse af dets resultater, potentiale for replikation i andre lande

I forbindelse med kategorien "Innovativ kommunikation" vil der især blive lagt vægt på de kreative/innovative aspekter ved det indsendte projekt.

Der kan indsendes ét projekt pr. kategori eller op til 3 forskellige projekter i samme eller forskellige kategorier.

Juryen forbeholder sig retten til om nødvendigt at flytte et projekt til en anden kategori, end den ansøgningen oprindeligt blev indsendt til.